Innovations- og acceleratormiljøet i Sound Hub Denmark styrkes nu yderligere gennem stiftelse af en venturefond for tidlige ”preseed” investeringer direkte i talentmassen af talentfulde soundtech startups.
Søgning efter potentielle medinvestorer er allerede påbegyndt.

Færchfonden og Vald. Birn Holding har netop stiftet SoundInvest A/S, som vil investere i de soundtech startups, der understøttes og udvikles gennem Sound Hub Denmarks globale SoundTech Accelerator Program.

SoundInvest – unik, ambitiøs og international

Vækstmiljøet i Sound Hub Denmark tilføres et unikt investeringstilbud til iværksættere indenfor lyd. Michael Rohde Böwadt, udnævnt som direktør for SoundInvest beskriver fondens mandat således:

’SoundInvest er unik.Det er første gang, at en venturefond udelukkende fokuserer på investeringer i soundtech startups. Herudover kommer vi til at bygge videre på den internationalisering, som præger inkubationsmiljøet i Sound Hub Denmark. Dette betyder, at en stor del af vores investeringer kommer til at være i internationale startups med vækstpotentiale. En tilgang, som gør det interessant også for de større og internationale industrispillere at være med.’

Selvforstærkende partnerskab for vækst

Investeringerne i startups kommer til at bygge på et tæt samarbejde mellem SoundInvest og Sound Hub Denmark. De to selskaber har indgået et partnerskab om talentrekruttering og ”preseed” investeringer; en tidlig kapitalindsprøjtning i de udvalgte startups fra det anerkendte og globalt orienterede SoundTech Accelerator Program. Peter Petersen, direktør for Sound Hub Denmark, ser frem til samarbejdet med SoundInvest:

’Det er en kæmpe mulighed for de deltagende startups i vores SoundTech Accelerator Program, at de ikke kun tilbydes hjælp til udvikling og vækst, gennem forretningsudvikling og teknisk innovation, men nu også sikres en direkte investering, som for alvor kan hjælpe dem videre på vækstrejsen. Derudover sikrer samarbejdet med SoundInvest en mere langsigtet og finansiel bæredygtig model for accelerator-programmet.’

Gevinst for lydinnovations- og acceleratormiljøet i Denmark

Foruden at gøre soundtech accelerator-programmet mere økonomisk bæredygtigt, rummer SoundInvest et stort udviklingspotentiale for Sound Hub Denmark som helhed:

’Innovations- og acceleratormiljøer, som Sound Hub Denmark, opnår for alvor momentum, når finansielle aktører og større industrispillere bliver interesserede og begynder at investere i vækstlaget. Derfor er SoundInvest en betydningsfuld tilføjelse til Sound Hub Denmark. Tilstedeværelsen af risikovillig kapital kan ligeledes yderligere øge Sound Hub Denmarks tiltrækningskraft af internationale startups til Danmark, når investeringsmuligheder også bliver en del af den tilbudte pakke,’

forklarer tidl. CEO for Bang & Olufsen og fhv. formand for Vækstfonden Tue Mantoni.

Venturefonden lanceres nu – medinvestorer søges

Målsætningen er, at SoundInvests første venturefond skal have en kapital på 22 mio. kr. To tredjedele af dette beløb er rejst gennem indskud hovedsageligt fra Vald. Birn Holding og Færchfonden. Kim Rishøj Holding og MIROBO Holding indgår ligeledes som investorer. Det er med denne kapital i ryggen, at venturefonden nu lanceres, samtidig med at der fortsat søges efter potentielle medinvestorer.

Det er Michael Rohde Böwadt, der står i spidsen for at få flere investorer med ombord, som også kan vise sig at være fra udlandet:

’Sound Hub Denmark har opnået international anerkendelse i lyd- og akustikmiljøet gennem sine accelerator- og inkubationsprogrammer. Udenlandske, såvel som danske internationale aktører, udviser allerede nu interesse for muligheden for at være medinvestor med venturekapital i særligt innovative startups inden for soundtech.’

Interessen fra udenlandske og danske internationale aktører understøtter ligeledes Michael Rohde Böwadts ambition om, at SoundInvest skal lancere endnu en venturefond:

’Det er ambitionen, at SoundInvest inden for et par år etablerer endnu en venturefond, hvor der skal rejses op mod 120 mio. kr. til investering i soundtech startups. Potentialet for at rejse kapital i den størrelsesorden er i hvert fald til stede på baggrund af den interesse, som vi mærker fra internationale aktører.’


Forventning om markedskonformt afkast og vækst i Nordvestjylland

Færchfondens direktør Claus Omann Jensen forklarer, at det er forventningen, at SoundInvest både giver et finansielt afkast, og at satsningen ligeledes kommer Nordvestjylland til gode:

’Vi er, baseret på erfaringerne med Sound Hub Denmarks inkubationsmiljø, overbeviste om, at SoundInvest kommer til at generere et markedskonformt afkast og kommer til at bidrage til øget vækst i Struer og resten af Nordvestjylland, bl.a. fordi startupperne kan se en idé i at etablere sig her for at forblive tæt på det internationale kraftcenter, som Sound Hub Denmark er inden for lyd og akustik’.

Lydens By imødeser de nye investeringsmuligheder

Struer Kommune, i forvejen kendt som ”Lydens By”, er ligeledes en væsentlig partner i Sound Hub Denmark. Stiftelsen af SoundInvest vækker derfor glæde hos fungerende borgmester Marianne Bredal (V):

’Struer Kommune har gennem de sidste fem år været en væsentlig bidragsyder til driften af Sound Hub Denmark. Det har skabt vægt bag Lydens By, og det har skabt arbejdspladser og virksomhedsetableringer her i vores kommune. Struer Kommune glæder sig over, at satsningen nu også giver resultater i at endnu flere risikovillige penge finder vej til Lydens By med etableringen af SoundInvest, som forhåbentligt understøtter og udbygger at endnu flere iværksættere og startups vil etablere sig i vores kommune.’

I en økonomisk presset tid søger danskerne tilbage til et bilmærke, de kender, og bilforhandlere kan med fordel finde de gamle dyder frem og tale ind i kundens bilkøbshistorik, siger bilforhandler.

Højere energipriser, krig, komponentmangel og kaos i forsyningskæderne har ændret danskernes købsvaner, men nybilsalget er i fremgang. Ifølge De Danske Bilimportører bød april på en fremgang på 15 procent i indregistrerede personbiler sammenlignet med samme periode sidste år. Mange af dem, der prioriterer at købe ny bil, søger imidlertid tryghed i et for dem velkendt bilmærke. Ifølge analyseinstituttet Voxmeters seneste rapport vil cirka hver anden dansker købe samme bilmærke igen, og det svarer til en stigning på 7 procent i maj sammenlignet med maj 2022.

44-årige Per Jensen fra Aabenraa er blandt dem, der er gået tilbage til et velkendt bilmærke i krisetiden. Han købte i 2022 en Toyota Aygo X efter tidligere af to omgange at have ejet dens forgænger, Toyota Aygo. Han er tilsyneladende ikke den eneste, da netop Agyo-modellen har været kendt som Toyotas mest solgte bil i Danmark, og Aygo X med rekordfart indtog en førsteplads i Toyotas bilsalg i 2022 med 3109 nyregistrerede personbiler.

Jeg har de senere år kørt andre bilmodeller end Aygo, men da min bilforhandler fortalte om den nye Aygo X, blev jeg nostalgisk og endte med at købe den. Jeg havde faktisk ikke forudset, at jeg ville ende med en Aygo X, men i den lidt økonomisk foruroligende tid mærkede jeg behov for en bil, som jeg af erfaring vidste var økonomisk, praktisk og driftssikker, siger Per Jensen.

Forhandleren, der solgte bilen til Per Jensen, er Roberto da Cruz, der driver Autohallen – et bilhus tilknyttet det danske netværk af Toyota-forhandlere Det Digitale Bilhus. Og netop strategien med at tale ind i kundens individuelle bilkøbshistorik kan være afgørende for et salg i øjeblikket, fortæller Roberto da Cruz:

– Kunderne er ikke til falds for pitch af nye, innovative bilmodeller i markedet, som ligger fjernt fra det velkendte. Det fører langt oftere til et salg i øjeblikket at fremvise opgraderede og nyere versioner af deres forrige bil.

Tilbage til de gamle dyder
Under corona vandt online bilsalg for alvor frem som en ny salgstrend, hvor danskerne i stigende grad valgte at konfigurere og bestille bilen på nettet. Det tvang bilforhandlere over en bred kam til at rykke online og markedsføre sig som digitale. Blandt andet Det Digitale Bilhus blev til under en fælles ambition hos 21 bilhuse om at styrke digitaliseringen, men nu har netværket vendt strategien på hovedet.

– Som situationen er nu, har vi valgt at skrue markant op for de gamle dyder med at møde kunderne i rare, fysiske rammer, hvor vi kan signalere troværdighed og vække tillid i en grad, som kun kan opnås ved fysisk øjenkontakt. Kunderne efterspørger tryghed over bekvemmelighed i øjeblikket, siger Thomas Erner, udviklingschef hos Det Digitale Bilhus.

Driftssikkerhed vægtes højt
Ifølge Thomas Erner er ’driftssikkerhed’ et af de mest benyttede tryghedsfremmende ord i forhandlerlokalet i øjeblikket. Det er også det parameter, som gjorde udfaldet for Per Jensens seneste bilkøb, fortæller han:

– Jeg pendler over 200 kilometer til arbejde om dagen, og derfor var det afgørende for mit køb, at bilen havde det nyeste sikkerhedsudstyr. Udover at høj driftssikkerhed giver en tryghed bag rettet, giver det en tryghed rent økonomisk.

To danske iværksættere har på fire år skabt seks brands inden for guld- og pantmarkedet, og den årlige omsætning har rundet 40 millioner kroner. Nu stiles der mod de internationale markeder.

På fire år har partnerne og bedstevennerne Sander Lerche Rasmussen og Thomas Persson skabt ekstraordinær succes i guld- og pantmarkedet med deres hurtigvoksende handelsvirksomhed Nofipa. Virksomheden driver i dag seks brands inden for investeringsguld og køb og videresalg af brugte brugsgenstande som guldsmykker, designertasker, ure og elektronik. Siden opstarten er antallet af ansatte tredoblet, og omsætningen steget fra 2,2 millioner kroner i 2019 til 42,9 millioner kroner i 2022. Sidste års omsætning forventes næsten fordoblet i 2023.

Med opstarten af seks brands er ambitionen at eje både købs- og salgskanaler og dermed gøre sig uafhængige i markedet. Nofipa opkøber danskernes brugsgenstande via Strakssalg.dk, skrotguld via guldhandleren NordiskGuld og værdigenstande med tilbagekøbsret gennem pantelåneren Pantsat.dk. De genstande, som ikke bliver genopkøbt hos pantelåneren eller omsmeltet hos guldhandleren, bliver typisk videresolgt gennem tre salgskanaler – smykkehandleren Another’s Legacy, urhandleren Chrono Collective og taskehandleren The Vintage Trade.

– Vi går målrettet efter at skabe specialiserede købs- og salgskanaler frem for at skyde med spredehagl på en samlet kanal med forskellige koncepter og varegrupper. Ved at have flere platforme kan vi målrette og markedsføre vores produktudbud til bestemte målgrupper, siger Sander Lerche Rasmussen og tilføjer:

– Vi arbejder kontinuerligt på at flytte os op i værdikæden for at sikre bedst mulig kapital, ved at vi undgår fordyrende mellemled, og samtidig giver det en tryghed at være uafhængige af samarbejdspartnere. For eksempel er vi i dag markedsførende inden for guldhandel, så en række danske guldsmede videresælger danskernes skrotguld til os, hvor det tidligere var omvendt. Vi optjener cirka tre procent mere af guldsalget ved, at det sker gennem vores egen kanal, NordiskGuld.

Spotter huller i eksisterende markeder
Ved opstart af nye brands har Sander Lerche Rasmussen og Thomas Persson fokus på at spotte huller i eksisterende markeder, hvor der er stor efterspørgsel. Det sker med afsæt i deres aktuelle forretningsgrundlag.

– Man behøver ikke opfinde den dybe tallerken for at få succes med iværksætteri. Vi giver gamle, brogede koncepter nyt liv ved for eksempel at give pantsætning en renæssance i Danmark i en moderniseret onlineversion, Pantsat.dk. Vi har opfundet guldbrevet for at tilbyde sikker forsendelse af guld. Og vi er first-movers i Danmark på en professionel vintagesmykkeplatform, Another’s Legacy, som er Nordens største takket være vores gigantiske indehav af smykker fra vores købskanaler, siger Thomas Persson.

Alt det er de dog enige om ikke havde været muligt, hvis det ikke var for Sander Lerche Rasmussen og Thomas Perssons stærke samarbejde. De to iværksættere, der begge er i 30’erne, har et indgående kendskab til hinanden både professionelt og privat, hvor de har holdt sammen siden folkeskolen.

– Vi er på mange måder ens og alligevel vidt forskellige, og det udnytter vi i partnerskabet. Jeg er den kreative og idérige med stor passion for at bygge nyt og større, mens Sander er den økonomiske, strategiske og analytiske, der evaluerer på ideerne i forhold til at gøre dem realiserbare og skabe proof of concept, siger Thomas Persson.

– Vi er ens på den måde, at vi handler ud fra devisen om hellere at forsøge og fejle end slet ikke at forsøge. Vi har en enorm viljestyrke og har haft hænderne i mulden og lært os selv det meste fra bunden, lige fra det produktnære til det forretningsmæssige, supplerer Sander Lerche Rasmussen.

I fire lande om fem år
Sander Lerche Rasmussen og Thomas Persson har konstant fokus på at forfine og udvide forretningskonceptet. I 2023 planlægger de blandt andet at oprette et unikt gulddepot via NordiskGuld, hvor man kan investere i guld, men slipper for besværet med opbevaring og forsikring. De udvider også ved at brede forretningskonceptet ud over landegrænsen.

– Cirka 10 procent bliver solgt til kunder i udlandet, og der er et langt større potentiale på grund af den store efterspørgsel på dansk design. I løbet af fem år forventer vi at være etableret i fire lande ud over Danmark, og vi har lige nu kig på lande med eksisterende guld- og pantmarkeder som Sverige, Tyskland, England og USA. Her har vi et forspring, fordi vi vægter højteknologiske IT-systemer og moderne markedsføring højere end normalen hos guld- og plantehandlere, siger Sander Lerche Rasmussen.

De to partnere forventer at omsætte for over 150 millioner kroner i 2025.