Bæredygtig forretningsmodel løfter lokalt fiskefoderfirma til global spiller inden for akvakultur. Aller Aqua Group omsætter for i omegnen af 1,3 mia. kroner på årsbasis.

Lige uden for Kolding, helt præcist i Aller ved Christiansfeld, ligger en af verdens førende producenter af fiskefoder. På fabrikken i Aller har man i årtier produceret foder til opdræt af fisk og skaldyr, verdens hurtigst voksende fødevaresektor. Sektoren er godt hjulpet på vej af et stigende fokus på bæredygtighed indenfor fødevareproduktion og – forbrug.

I 2007 blev virksomheden delt, og Aller Aqua kunne dermed fokusere 100% på fiskefoder som deres kerneprodukt. Og det er faktisk gået meget godt siden. Aller Aqua Group omsætter for i omegnen af 1,3 mia. kroner på årsbasis.

At lave fiskefoder er komplekst. Der indgår for eksempel ca. 70 forskellige råvarer i foderet. Desuden skal foderet sikre sunde fisk og god tilvækst i alle fiskens livsstadier, og der skal tages hensyn til både fiskeart og opdrætsanlæg.

En af grundene til at virksomheden i dag kan kalde sig førende inden for foder til akvakulturindustrien er det tidlige fokus på miljø. Danmark har tidligt implementeret miljøkrav til både produktion og opdræt, hvilket har sikret en bæredygtig tilgang til akvakultur-sektoren og Aller Aqua har benyttet dette til at fremme et tidligt fokus på at fremtidssikre produktionen af foder i virksomheden. Verden over er Danmark set som et foregangsland inden for akvakultur.

Tilbage i 2017 deltog Aller Aqua i SDG-accelerator, et program med fokus på at kombinere bæredygtighed med en grøn bundlinje. Aller Aqua havde allerede startet arbejdet med Verdensmålene, men programmet gav virksomheden et skub i forhold til at søsætte og kommunikere mere om specifikke projekter i dette regi. Samme år vandt virksomheden også prisen ”Entrepreneur Of the Year”, udvalgt mellem 1361 virksomheder. Prisen blev tildelt firmaet blandt andet pga. arbejdet med FN’s 17 verdensmål.

“Så FN’s forretningsmål har været en gave i og med at de har sat retning og øget opmærksomheden på de bæredygtige tiltag, som vi egentligt har arbejdet med længe”, som Henrik T. Halken, Group Vice President, udtrykker det. Aller Aqua har fokus på Verdensmål 2, 8, 13 og 14.

For det familieejede sydjyske firma har bæredygtighed været en naturlig del af at drive udviklingen i virksomheden. Hensynet til bæredygtighed og positiv indvirkning på lokalsamfundene har vægtet tungt, når der er blevet taget beslutninger om f.eks. at bygge nye fabrikker. Aller Aqua har i øjeblikket 7 fordelt i Europa, Afrika og Asien, og firmaet holder fokus på bæredygtige løsninger, samt at udbrede både kendskab til og optimering af produktionen af akvakultur.

Et grundprincip i Aller Aqua’s forretningsmodel er løbende at kigge på de elementer der indgår i produktionen, og vurdere, om der med klima- og miljømæssig fordel bør ændres på noget.

“Vi kigger selvfølgelig på både transport og produktionsproces, men det der for alvor flytter noget, er råvarerne”, fortæller Henrik T. Halken. Råvarer ligger til grund for 75-80% af CO2-udledningen i forbindelse med produktion af produkterne.

Netop af denne grund, og for at komme ud over problemstillingen med afskovning i visse sydamerikanske lande, omlagde Aller Aqua i 2020 deres indkøb af soja til de Europæiske fabrikker.  I stedet for at købe Sydamerikansk soja køber virksomheden nu 100% regionalt og certificeret soja. I et typisk laksefoder kan det reducere CO2-udledning med op til 41%.

Det næste store skridt for virksomheden er den proces, der i øjeblikket foregår med at kortlægge CO2– aftrykket på enkelte foderprodukter. Dette gøres for at imødekomme kundernes behov for at dokumentere deres eget CO2-aftryk.

“Men faktisk er det langt fra alle, der efterspørger at kende et CO2-aftryk endnu – men vi ved jo det kommer, og så er vi klar”, fortæller Henrik T. Halken. Aller Aqua er så vidt vides det første fiskefoderfirma til at tage dette skridt.

“Næste skridt er en certificering af vores CO2-beregning, så omverden kan se, at vi lever op til kravene”, slutter Henrik T. Halken.

Den grønne stafet

Den Grønne Stafet er et tiltag i CO2-klubben, for at sætte øget fokus på de gode historier i klimaets og bæredygtighedens tegn. Denne artikel er den første i en række artikler, hvor du kan læse gode historier fra virksomheder i Kolding Kommune, der har fokus på CO2 og klimaet. Vi bringer en historie en gang om måneden, så i slutningen af april kan du se, hvem stafetten er sendt videre til.

Vil du også være med i CO2-Klubben?

CO2-Klubben er et Foreningens Business Kolding netværk for virksomheder, der arbejder med grøn omstilling og FN’s verdensmål. Medlemskab i CO2-Klubben er gratis for medlemmer af Foreningen Business Kolding.