Den erfarne iværksætter Jacob Arentfeld Nielsen valgte at stifte en professionel bestyrelse helt fra begyndelsen i hans nye entreprenørselskab Arentfeld A/S, og det har givet ham et langt bedre afsæt i branchen end tidligere.

“En bestyrelse stiller krav til dig. Du kan ikke bare skifte retning natten over, fordi du føler for det.”

Det er en måde at blive holdt til ilden og udfordre sig selv som iværksætter og menneske til at blive langt mere professionel i sit arbejde, siger Jacob Arentfeld Nielsen og fortsætter:

“De her dygtige mennesker, som ofte kommer fra partner- og direktørstillinger eller andre ledelsesposter, kan jo noget, som du ikke kan. Og ikke mindst har de et netværk, som du ikke har.”

Læs også

Arentfeld A/S: Ny formålsdrevet aktør i byggebranchen vil have fokus på menneskelig bæredygtighed

Da Jacob Arentfeld Nielsen besluttede at stifte et A/S, og i den forbindelse blev gjort opmærksom på, at det krævede en bestyrelse, havde han ikke tidligere skænket en professionel bestyrelse en tanke. Det begyndte han så på efterfølgende.

Det blev til mange overvejelser omkring, hvad det ville kræve, hvordan sådan et hold skulle sammensættes, og om han overhovedet havde modet til det.

For det kræver mod og et åbent sind at starte sit iværksætteri med en professionel bestyrelse.

“Som iværksætter har du ofte en stor ydmyghed overfor dit projekt. Du vil helst have opnået en vis grad af succes, inden det sendes til offentligt skue og vurdering af folk, som du umiddelbart slet ikke føler dig i liga med. Men det er en forkert måde at anskue det på”, siger Jacob Arentfeld Nielsen

I Arentfeld A/S havde de fra starten deres grundlæggende formål og dyder på plads, og de vidste hvad vi gerne ville. Det faktum var ifølge Jacob Arentfeld Nielsen udslagsgivende for, at han turde kaste sig ud i arbejdet med at rekruttere og nedsætte en professionel bestyrelse.

Du kan læse mere om formål og dyder på www.arentfeld.dk.

Glostrup baseret montagevirksomhed har set muligheden for at håndplukke og sammensætte et stærkt hold af kompetente og erfarne branchefolk og søsætte Arentfeld A/S som ny fag- og hovedentreprenør. En virksomhed med fokus på fælles dyder og kultur.Arentfeld, bærdygtig byggeri, bizzup.dk

Der er for lidt fokus på den menneskelige bæredygtighed i byggebranchen, mener direktør og stifter af ny fag- og hovedentreprenør Arentfeld A/S, Jacob Arentfeld Nielsen.

“Vi ønsker at skabe en entreprenørvirksomhed med den menneskelige bæredygtighed som omdrejningspunkt. Opbygge en kultur der bærer de mennesker den består af, og de kunder og partnere den relaterer sig til. Fremme trivslen, udvikle dem og generelt bidrage positivt til deres liv, så de oplever overskud”, siger Jacob Arentfeld Nielsen.

LÆS OGSÅ

E-handel: Stigende krav om bæredygtighed

Der er med rette stor bevågenhed på den miljømæssige bæredygtighed i branchen, hvilket de også hos Arentfeld A/S finder særdeles vigtigt og gerne yder faglig sparring omkring. Men sagen er, ifølge Jacob Arentfeld Nielsen, at det miljømæssige bæredygtige byggeri, langt hen ad vejen, er op til bygherre og oftest forudbestemt, inden det når entreprenøren.

“Det vi dog selv kan bidrage med som entreprenørvirksomhed, er den sociale bæredygtighed, hos os defineret som den menneskelige bæredygtighed. Og det er præcis det, vi har ambitioner om med vores formål og dyder som grundsten.”

Se mere om Arentfeld A/S´s formål og dyder på: https://www.linkedin.com/company/arentfeld-a-s/