Når man arbejder med digital marketing og e-commerce, så er der en målbar sammenhæng imellem handling og resultat. Det kan du udnytte til at skalere din forretning profitabelt.

Tekst: 1st Place

En afgørende gevinst for din digitale forretning er, at du helt konkret kan måle på værdien af dine marketingindsatser, og derved sikre en attraktiv ROI på hver kr. du investerer i digital markedsføring. Det står i kontrast til traditionel analog marketing, som er en omkostning, du ikke kan beregne en præcis indtjening på. Hvis du bliver dygtig her, så vil du kunne vækste din forretning profitabelt og forudseende.

Hvordan gør du det så i praksis? Det gælder om at få styr på to KPI’er:

 1. CAC (customer acquisition cost)
 2. CLV (customer lifetime value)

Så længe din CAC < CLV, så skaber du positiv ROI (return on Investment).

Ved at arbejde på dette bundlinjeniveau, får du fokus på at skabe profitabel vækst – fremfor at holde et overordnet fokus på KPIer som f.eks. ROAS og CPC. Disse er bestemt relevante KPIer, når du reelt har indsigt i din forretnings profitabilitet – da du så kan bruge disse KPIer, til at sammenligne værdiskabelsen på de forskellige medier.

I det følgende vil vi beskrive, hvordan du beregner din CAC og CLV.

 

LÆS OGSÅ: CONTENT MARKETING – SÅDAN FÅR DU NYE KUNDER

 

CAC1st Place, Content Marketing, Bizz Up

For at finde CAC skal du starte med at beregne dit media-spend. Dertil skal du beregne de direkte og indirekte driftsomkostninger, som tilfalder dit produktet eller din service. Det kan være en stor udfordring at lave dette regnestykke, men det skal gøres, hvis du ønsker denne afgørende forståelse for din forretning.

Når du beregner dine mediaomkostninger, så lad dig endelig inspirere til at holde dit budget flydende. Hermed mener vi, at du løbende bør flytte dit spend rundt imellem de forskellige mediekanaler, således du altid bruger dit budget, hvor det er mest profitabelt. Tingene ændrer sig hele tiden. Du vil f.eks. støde ind i kapacitetsudfordringer i kanalen. Jo flere kunder du vil have fra en kanal – f.eks Google Ads, des dyrere vil de blive. Ved at justere løbende, så du anvender de kanaler, hvor du får kunden til den bedste pris, så kan du nedbringe dit samlede medie-spend og optimere din indtjening.

Dertil skal du, som nævnt, beregne de direkte og de indirekte driftsomkostninger, som tilfalder dit produktet eller din service:

Direkte

Løn, introrabatter og onboarding mv.  Sælger du f.eks. en software løsning, så vil der sikkert være ekstra omkostninger til integration og undervisning i brug af systemet.

Indirekte

IT omk., husleje, varme mv. Det kan så afgjort være en udfordring at estimere de indirekte omkostninger. Vi anbefaler derfor, at du vægter disse for at få en fair betragtning. Er det f.eks. 10 % af medarbejderne, der arbejder med et givent produkt, så vægtes huslejen naturligvis kun med 10%. Er der faste IT-support omk., så medtage den del, som direkte vedrører produktet.

Til sidst skal du sikre at din CLV er større end CAC, så din indsats er profitabel, der hvor det tæller – på bundlinjen. Dog kan det, afhængig af din virksomheds strategiske situation, give mening at periodisk tillade at CLV er mindre end CAC, hvis du vil investere i at erobre markedsandele. Du skal bare være klar over, det er det der foregår.

1st Place, Content Marketing, Bizz Up

CLV

Du finder din CLV, ved at beregne hvor lang tid dine kunder er hos dig, og derudfra beregne din gennemsnitlige indtjening er pr. kunde i den livstid.

Den beregning vil variere fra produkt til produkt. Den vil også være påvirket af hvor mange forskellige produkter kunden køber af dig – og vil i særlig grad være en refleksion af den konkurrencesituation, der er i din branche. Vi har til formålet lavet en online CLV beregner, som du kan tilgå her.

For at gøre det hele mere konkret her i indlægget, så har vi her til slut, lavet et enkelt eksempel på en samlet beregning.

CAC:
Medieaspend på Google Ads300 DKK
Driftsomkostninger400 DKK
Samlet CAC700 DKK

 

CLV:
Dækningsbidrag pr. kunde, pr. md. er50 DKK
Kunde levetid20 måneder
Samlet CLV (50*20)1.000 DKK

 

Indtjening pr. kunde = (Samlet CLV – Samlet CAC)300 DKK

Havde du ikke lavet denne CLV beregning, kunne du risikere at lukke ned for salget af dette produkt, da det ikke er umiddelbart synes rentabelt, at give 700 kr. for en kunde, som du kun tjener 50 kr. på pr md.

Vi håber indlægget gav dig inspiration til dit arbejde med at skabe profitabel vækst. Har du spørgsmål, så kontakt os på info@1stplace.dk.

 

Brug krudtet rigtigt. Få styr på din målgruppe og dét, de gider høre om, før du sender reklamekroner i æteren til ingen verdens nytte. Det har man gjort Hos Thisted Forsikring, hvor målgruppen blev undersøgt til bunds forud for kampagnen ’Danmarks Rygrad’

Tekst: Majbritt Mikkelsen

Fra vi åbner øjnene om morgenen, til vi lukker dem om aftenen, bombarderes vi med budskaber. Flowet er enormt i en hverdag, hvor vi i forvejen skal træffe mere end 2.000 beslutninger. Vi har aldrig fri. Tag bare lige nu, hvor du sidder med dette magasin i hænderne. Historier og reklamer kalder på dig i ét væk. Begrebet ’Attention Spam’ har ramt os. Vi kan ikke rumme mere.

Som afsender kan man derfor med god grund rive sig i håret over, hvordan man mon trænger igennem til sin målgruppe med sit budskab i et ekstremt tætbefærdet konkurrencefelt. Hvad gør man, når det ikke virker at stå på havnen med en råber og skråle: ”Friiiske fisk til favorable priser!”, hvis der står femten andre lige ved siden af og råber det samme?

Fra logo-land til lokal sammenhængskraft

Da Thisted Forsikring besluttede at nedtone den klassiske brede markedsføring med logosponsorater, var deres nye brandingkampagne ’Danmarks Rygrad’ allerede på tegnebrættet. Ønsket med kampagnen var at skabe positiv opmærksomhed omkring Thy og alle de ressourcer, der ligger gemt her. Den negative retorik omkring Nord-, Midt- og Vestjylland skulle fejes af banen, og frem i spotlyset skulle i stedet lokale ildsjæle og projekter, der kommer egnen og dens beboere til gode. Cecilia Samsson, der er kommunikationsmedarbejder hos Thisted Forsikring, siger: ”Som virksomhed er vi en del af lokalområdet og har derfor en forpligtigelse til at bakke op om de forskellige aktiviteter og initiativer. Vi er i besiddelse af en stemme, som vi gerne vil bruge konstruktivt, og netop dét er hele grundtanken bag ’Danmarks Rygrad. Men først var det afgørende at få skabt kendskab til de mennesker, vi gerne ville kommunikere konstruktivt til. Derfor lavede vi en undersøgelse, hvor vi spurgte 495 dansker i Nord-, Midt- og Vestjylland om, hvordan de oplevet det at bo og leve i deres lokalområde, så vi kunne skrue kampagnen sammen på en måde, der ville åbne folks øjne og ører for vores budskab.”

Foto: Cecilia Samsson, Thisted Forsikring

One size doesn’t fits all

Efter et grundigt forarbejde lanceres ’Danmarks Rygrad’ i efteråret 2017 og spottes hurtigt af analyse- og mediebureauet Dentsu Aegis Network, der netop arbejder med dybdegående undersøgelser af målgrupper forud for kampagner. Dentsu Aegis Network står bag undersøgelsen ’På forkant med udkanten’, og afholder i den forbindelse en konference om, hvordan man målretter sin markedsføring og skaber meningsfuld kommunikation til mennesker bosat i de områder af Danmark, der er tyndest befolket. Som det gode eksempel på værdiskabende kommunikation viser Dentsu Aegis Network på konferencen en af videoerne produceret i forbindelse med ’Danmarks Rygrad’.


Julie Daugaard, der er Strategy Director hos Dentsu Aegis Network, fortæller: ”Vores tilgang er, at du ikke kan lave et ordentligt stykke strategiarbejde, hvis du ikke har lavet dit forarbejde med relevante analyser. Gør du det alligevel, er det med risiko for at sprænge et stort hul i markedsføringsbudgettet uden den ønskede effekt. Heldigvis får flere og flere virksomheder øjnene op for, at det betaler sig at finde ud af, hvem deres mest værdifulde målgruppe er og derfra nøjes med at kommunikere til dem ud fra hvad de motiveres af, drømmer om, bekymrer sig om osv. Skåret ind til benet, handler det om, hvem vi skal gå efter, og hvad vi skal sige til dem. “Thisted Forsikring er et godt eksempel på, hvordan man ved at forstå hvilke værdier der er i spil hos målgruppen, kan lave relevant markedsføring. De har indfanget værdier som lokale ildsjæle, regional stolthed, ro og natur, og derfor rammer ‘Danmarks Rygrad’ plet.”

Foto: Julie Daugaard, Dentsu Aegis Network

Et brand i udvikling

Thisted Forsikring oplever masser af positiv respons på ’Danmarks Rygrad’. Cecilia Samsson siger: ”For det første er det spændende at arbejde på denne måde, fordi kampagnen rummer så mange muligheder. Vi bestemmer selv, i hvilken retning vi vil gå og kan hurtigt bevæge os fra strategi til eksekvering, hvis den rigtige idé opstår. Men dejligst er det, at vi modtager masser af positiv feedback. Nogle mennesker i provinsen kan opleve at blive sat i bås og deraf kommunikeret til på en stereotyp måde, men med ’Danmarks Rygrad’ tager vi dem alvorligt – og det kan de mærke. Det gør det endnu mere meningsfuldt at arbejde med en kampagnetype som denne, hvor vi hele tiden har et lokalt, værdiskabende fokus. Responsen fra vores omgivelser bekræfter os i, at det var rigtigt at prioritere et grundigt analysearbejde forud strategien, der udmøntede sig i det færdige resultat.”

’Danmarks Rygrad’ bestod i 2017 blandt andet af en lang række portrætter af lokale ildsjæle. I 2018 har man lanceret ’Danmarks Rygrad Støtter’, der er en afløser til Lokalsikringsprisen, som Thisted Forsikring tidligere har kørt. Temaet for 2018 er ’Sammenholdet’, hvor der i 2019 bliver valgt et nyt tema, der har lokal relevans.

FAKTA:

 • Thisted Forsikrings kampagne Danmarks Rygrad omfatter flere kampagnefilm, der blandt andet har haft stor succes på Facebook og YouTube
 • Filmene har været grundlag for indhold til virksomhedens Facebook og LinkedIn
 • Kampagnen har en dedikeret Instagram-profil, hvor der fortælles historier og vises billeder, der alle handler om lokal stolthed
 • Kampagnen har sit eget website www.danmarksrygrad.dk, der samler op på alle aktiviteter
 • Under navnet ’Danmarks Rygrad Støtter’ støttes lokale projekter og initiativer
 • Thisted Forsikring leverer forsikringer til både privat og erhverv i Jylland med fokus på Nord-, Midt- og Vestjylland

FAKTA:

 • Dentsu Aegis Network har lavet forudgående analysearbejde forud for hver fjerde reklame, vi eksponeres for både online og offline
 • Kunderne er både små og store, og et analysearbejde kan koste alt fra 30.000 til flere hundrede tusinde kroner
 • Analysearbejdet resulterer ikke kun i kampagner, men ofte også i produktudvikling, idet virksomhederne kommer i besiddelse af viden om deres kunder, som de ikke havde før
 • Se mere på www.dentsuagisnetwork.dk

 

Thisted Forsikring, Bizz up, Lokal

 

Foto: Free-Photos, Pixabay

Selvom Danmark er blandt frontløberne i digitalisering af samfundet, er mange virksomheder bagud, hvad angår anvendelse af ny teknologi. En branche, som altid har været først på beatet er online casino branchen, som andre brancher kunne lære noget af. 

Danske virksomheder halter bagud, hvad angår anvendelse af nye teknologier, selvom Danmark er blandt de mest digitaliserede i EU. Det viser både rapporten ”Industry 4.0 in Danish Industry” fra Syddansk Universitet samt en undersøgelse foretaget af FSR – danske revisorer.

Der er flere grunde til, at virksomheder skal være åbne over for og investere i ny teknologi. Først og fremmest er der gode muligheder for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Det kan for eksempel ske ved, at processer bliver digitalt optimeret og dermed giver besparelser, der kan ses på bundlinjen. En undersøgelse foretaget af IT-virksomheden Visma i 2017 viser, at Bygge og Anlæg- samt Finansierings- og Forsikringsbrancherne er de områder, som har investeret mest i ny teknologi.

Men den måske allermest fremsynede branche på teknologiområdet har i mange år været online casinobranchen. Faktisk har den hast, hvormed teknologien har udviklet sig på dette område, været med til at forme branchen. Og måske på grund af den hårde konkurrence i online casino verdenen har alle udbydere været villige til at investere i den nyeste teknologi.

Online casinoer har forskellige måder at tiltrække kunder på. For eksempel kan du hos Freespinscasinoer finde en liste over free spins i dag for casinoer som Lucky Me slots, Ahti Games og LeoVegas. På den måde har du altid et opdateret og fuldt overblik over de bedste tilbud i branchen.

Virtuel velkomst

En af de mest spændende teknologier, som online casinobranchen har budt velkommen, er virtuel reality. Denne teknologi går ud på at gøre brugernes oplevelse så levende og realistisk som muligt. Du har mulighed for at stå over for en live dealer og indgå dit væddemål, som var du på et rigtigt casino. Virtuel reality er egentlig en teknologi, som har været på markedet i årevis. Men den er blevet så raffineret de senere år og grafikken så fantastisk, at den er blevet interessant for online casinoer. For eksempel lancerede online casinoet NetEnt i 2017 den første virtuelle spillemaskine, og i 2016 havde Microgaming lanceret et virtuelt roulettespil.

Fordi udviklingen går så hurtigt, og casinoerne hele tiden investerer i nye spændende teknologier, kan det være svært at vælge det rigtige casino. Her er det praktisk med websites, som tilbyder info om online casino. Hos Onlinecasinoinfo finder du casinoer med dansk licens som Mr Green og Jetbull, og du kan finde information om bonusser og spiloplevelser og på den måde vælge præcis det casino, der passer til dine behov.

Foto: JESHOOTscom, Pixabay

Og måske er online casinoerne allerede på vej ind deres næste fase: Augmented reality (udvidet virkelighed). Augmented reality er en teknologi, som tager data fra vores fysiske verden og kombinerer den med for eksempel grafik og lyd. Det kan gøres ved at bruge briller eller kontaktlinser, handsker og udviklere er såmænd også snart på banen med augmented reality hardware, man kan lugte med. Det vil give brugerne en fuldendt oplevelse, som var de på et rigtigt casino.

Hvad kan virksomheder lære af online casino branchen?

Online casino branchen har taget ny teknologi til sig i en blanding af fremsynethed og pres på grund af den hårde konkurrence. Men selvom man ikke som virksomhedsejer er pisket til at være fremme i teknologiskoene, kan det alligevel betale sig. For det er, når man satser, at man rykker sig. Som sagt risikerer danske virksomheder at sakke bagud på teknologiområdet i forhold til de lande, vi ellers sammenligner os med, og det kan gå ud over Danmarks samlede konkurrenceevne og indtjeningsmuligheder. Så gør som online casino branchen: Vær åben over for nye teknologier.

Indtil for få år siden blev online markedsføring anskuet som noget, der var omhyllet af et røgslør, og som kun indviede kunne forstå hvordan fungerede. Men sådan er det ikke længere.

Der er nemlig kommet masser af nye værktøjer til, som gør det meget nemmere at få overblik over, hvilke afkast ens marketingindsatser fører med sig, og hvordan man kan forbedre sit arbejde, så man får mest ud af sit budget.

Men nye, fancy værktøjer er ikke ensbetydende med, at det er blevet nemmere at lave online marketing. For digital markedsføring er nemlig ikke en statisk disciplin, hvor man bare kan lave de samme, gamle tricks om og om igen og få samme resultat igen og igen. En god strategi og en stærk eksekvering har altid og udgør stadig fundamentet for en solid marketingindsats.

Marketingbureauer lever i bedste velgående – de dygtige gør i hvert fald

Derfor giver det stadig mening for mange at søge råd og hjælp hos marketingbureauer, som lever af at levere online markedsføring. De dygtigste digitale bureauer har dog heller aldrig været i fare for at miste deres levegrundlag, for i takt med at Danmark bliver mere og mere digital, så stiger efterspørgslen på professionel markedsføring også.

Et eksempel på et bureau som trives i bedste velgående, er Morning Train, som har base i Odense. Webbureauet startede sin barndom som startup-virksomhed, og her otte år senere har bureauet 30 ansatte og udsigter til at flytte i større lokaler, fordi de nuværende kontorlokaler ikke kan holde til den hastige vækst.

SEO er mere end gode søgeord

En af Morning Trains kerneydelser inden for online marketing er søgeordsoptimering – også kendt som SEO. Når Morning Train laver SEO, laver de mere end at finde gode søgeord med store søgevolumener. SEO kan ikke afgrænses til én enkelt disciplin, men bør hellere ses som en term for en række sammenhængende optimeringsaktiviteter. Morning Train har alle dage arbejdet ud fra dette perspektiv, og det har også resulteret i en masse gode resultater for deres kunder.

For at komme med konkrete eksempler laver Morning Train også teknisk SEO-optimering udover søgeordsanalyse, som må forventes at være inkluderet i alle SEO-ydelser, der findes. Når der kigges på teknisk SEO, bliver alle tekniske rangeringsfaktorer på en hjemmeside gennemgået og optimeret, så siden har det bedst mulige fundament for det videre optimeringsarbejde. Morning Train laver også linkbuilding, som er en essentiel del af SEO-arbejdet og ikke kan undværes, hvis man vil til tops i søgeresultaterne.

Opmærksomhedsskabende annoncering

Til at supportere SEO-arbejdet laver Morning Train også online annoncering, hvor målet er at påvirke specifikke, udvalgte målgrupper via tilpassede annoncer. Her leverer Morning Train ydelser inden for Google Ads (tidligere kendt som Google AdWords), LinkedIn-annoncering og Facebook-annoncering.

Mange virksomheder kan drage nytte af at annoncere på Google via Google Ads, da søgemaskinen bruges af hundredtusinder af danskere hver dag i forbindelse med informationssøgning. For mange giver det også mening at annoncere på de sociale kanaler, for brugerne er nemlig ikke kun på nettet, når de leder efter viden. De bruger også nettet til at holde deres sociale relationer ved lige, og deres færden på de sociale medier er derfor en guldgrube for annoncører, og det har platformene forstået.

Målet er at få SEO og online annoncering til at gå op i højere enhed

Om end begge kerneydelser kan købes og eksekveres hver for sig, får man de bedste resultater, hvis begge udføres simultant, idet de tilsammen skaber en stærk synergi. For at komme i mål med ens målsætninger må man desuden også tage højde for, at online markedsføring ikke er ligesom andre ydelser eller løsninger, hvor der er et tydeligt slutpunkt. For at forblive synlig og på toppen må man derfor indse, at arbejdet aldrig stopper.