Har du en virksomhed eller en butik online, og vil du gerne have langt flere til at få øjnene op for, hvad du har at byde på, så har vi et par gode råd til dig, så du kan blive mere synlig i det online univers. Flere og flere handler nemlig online, og derved er konkurrencen også blevet langt større mellem forskellige hjemmesiders popularitet. Samtidig med at du skal markedsføre dig på anden vis, end hvad du har været nødt til førhen. Det handler nemlig om at følge med tidens trends inden for online marketing og følge kundestrømmen på bedste vis. Vi kommer med gode råd til, hvordan du kan blive mere synlig og få mere opmærksomhed fra potentielle kunder, så du kommer tilbage på det spor, der har kurs mod den store succes.

Search marketing – øget synlighed

En af de helt store drenge, når det kommer til tidens største trends inden for online marketing, er forskellige former for optimering af din hjemmeside og dit brand. I dag kan du slippe for selv at stå for arbejdet og lade firmaer, der er specialiseret inden for området, ordne det hele for dig. I bund og grund anvendes der nogle forskellige former for søgemaskineoptimering samt keywords, der blandt andet medvirker til, at du rangeres højere på Google, når der søges på helt specifikke nøgleord. Samtidig vil du kunne få betalte annoncer, der vises over Googles netværk med Google Ads, og så kan du ofte få en hjælpende hånd med din fremtidige digitale strategi. Firmaet Searchpartners.dk er et godt bud på en samarbejdspartner til din virksomhed, hvis du ønsker at blive mere synlig online. Du kan læse mere her.

Influencers

Vi kommer ikke udenom den altoverskyggende marketingsstrategi, hvor kendte bloggere og andre personligheder, som har en stor følgerskare på f.eks. Instagram, bliver din reklamesøjle. Det viser sig nemlig, at der ved at samarbejde med kendte personligheder på de sociale medier skabes en langt større hype omkring det specifikke brand samt en langt større opmærksomhed. Her samarbejder man med en person, hvor du som virksomhed giver rabatter eller produkter i bytte for reklame på den respektive persons Instagram-profil eller Facebook-side. På den måde vil dine produkter tage sig bedst muligt ud, da langt de fleste følgere har en stor tillid til den pågældende person. Dette er en særdeles effektiv og omkostningslet form for marketing, og indtil videre har det vist sig at virke særdeles godt.


Læs også: Skabes den moderne medievirkelighed af influencers?


Skil dig ud

Og så er der selvfølgelig det med ikke at ligne alle de andre. Forsøg på en eller anden måde at skille dig ud, eller i hvert fald at være anderledes end dine konkurrenter. Det kan være ved at arbejde ud fra nogle helt bestemte principper eller vis at jeres arbejdskultur er helt særlig. Dette kan hurtigt give pote, hvis nogle får øjnene op for disse initiativer. Der er nemlig mange, der vælger de mere kreative og nytænkende virksomheder til, simpelthen fordi deres principper og arbejdsgange relaterer sig langt bedre til forbrugeren. Og er din målgruppe et yngre segment, så er et kreativt arbejdsmiljø noget, der virkelig vil give dig fordele i sidste ende.

Donald Trump er en del af den moderne medievirkelighed, og han er en stærk influencer, men fokus i denne artikel er ikke, hvordan polariseringen udbredes via den amerikanske præsident. Ej heller vil jeg i denne artikel have fokus på andre politiske influencers.

Derimod vil jeg gennemgå en række punkter for at vurdere: Om social media influencers –  uden at have journalisternes faglighed – opfylder kriterierne for en god nyhed i den moderne medievirkelighed?

Kriterierne, som jeg vil vurdere ud fra er:

  • Overraskende, aktualitet og sensation
  • Originalitet
  • Relevans, væsentlighed og identifikation
  • Løsningsorienteret
  • Konflikt
  • Deling

Opfylder influencerne disse kriterier, så opfylder influencerne i min optik den moderne medievirkelighed.

Kan gode nyheder skabes af micro influencers?

Lad os starte med det første kriterie:

1) Overraskende, aktualitet og sensation

Når en meningsdanner, en såkaldt influencer, på de sociale medier taler med sine følgere eller abonnenter (YouTube), så kender fanskaren influenceren ret indgående. Derfor kræver en god nyhed, at influencerens post har en grad af overraskelse, aktualitet eller sensation.

Ikke at influenceren skal springe helt over i en anden boldgade end det indhold, som fanskaren normalt bliver præsenteret for, men overraskende eksempelvis i forhold til en ny måde at sammensætte produkter på; lave pranks eller på anden måde skabe god underholdning.

Fortsætter vi ud af overraskelsestangenten, møder vi nyhedskriteriet: Originalitet

2) Originalitet

Influencerne skaber via deres eget miljø nye narrativer og dermed originalitet. Det vil sige, at to eller tre influencers kan med det samme produkt i hånden bruge vidt forskellige tilgange, og derigennem opnås originaliteten.

Influencerne kan også inddrage deres følgere i forhold til en post. På den måde får originaliteten et nøk opad. Men interaktionen med følgerne sker som regel kun, hvis der er tale om relevans, væsentlighed eller identifikation, som er det næste kriterie.


LÆS OGSÅ: Online markedsføring var svært førhen – og er det stadig


3) Relevans, væsentlighed og identifikation

Når en følger tilmelder sig en influencer, så er det ofte fordi at følgeren ønsker at:

  • blive inspireret
  • blive godt underholdt
  • identificere sig med influenceren, eller spejle sin person i influenceren

Allerede her opstår der en virtuel symbiose, som er langtidsholdbar, med mindre den uformelle kontrakt mellem influenceren og følgerne brydes.

Der kan være flere forskellige ting der gør, at vejene skilles mellem følgerne og influenceren. Hvis influenceren ændrer antal posts til en lavere frekvens, så vil influenceren typisk opleve, at en del følgere falder fra.

Ligeledes, hvis en influencer skifter fra at tale om skønhed til at vise, hvor grim man kan være med morgenhår på en øv-dag, så vil en del følgere også hoppe fra, da identifikationen har lidt et knæk.

Hvor vidt informationen er væsentlig afgøres dynamisk via følgernes kommentarer, synes godt om og delinger. Man kan godt argumentere for, at influencerne er datadrevne, og via den vej finder deres niche, men det gør traditionelle medier vist også i større eller mindre grad.

4) Løsningsorienteret

Ved det tredje kriterie så vi på relevans, men også hvorfor følgerne vælger en given influencer. En anden relevant årsag til at fanskaren kan vokse for en influencer er, når influenceren skaber løsninger for influenceren.

Det kan være alt fra: Hvordan man indenfor gaming kommer bedst igennem spillet til, hvordan man lægger make up på, når man skal til fest. Den løsningsorienteret nyhed står i skærende kontrast til nyheden, som er karakteriseret ved: Konflikt.

5) Konflikt

Nogle af de største youtubere laver videoer sammen for at komme ud til en bredere målgruppe, hvorved begge youtubere får adgang til flere abonnenenter.

Men der er ikke altid tale om en festlig video. For det sker også, at de kendte youtubere kommer op at skændes, og dermed er der en konflikt. Dette drama, kan trække overskrifter på alle de sociale medier. Dramaet kan resultere i både frafald og tilgang af abonnenter. De tilbageværende abonnenter er typisk mere dedikerede og engagerede, hvilket er en fordel for influenceren.

6) Deling

At få et: Synes godt om, på en influencer post, er relativt let. Men at få følgerne til at skrive en kommentar, eller endnu bedre, at dele en post, det er der, hvor de gode influencers adskiller sig fra de mindre gode influencers.

Også i forhold til delinger, ligner influencers og mere traditionelle medier´s udfordringer hinanden.

Konklusion

Influencers er som udgangspunkt ikke journalister, og fagligheden eller de redaktionelle krav kan derfor ikke vægtes i vurderingen af, om influencerne er gode til at formidle nyheder eller ej. Men der er sammenfald i valgfriheden i den narrative tilgang til nyheden, som både journalisterne (redaktionen) og influencerne selv vælger.

En god journalistisk nyhed kan karakteriseres via ovenstående seks kriterier. Ikke alle kriterier behøver at være opfyldt for, at være en god nyhed. Det kan en god influencer post også. Derfor kan man med rette tale om, at social media influencers er en del af den moderne medievirkelighed.

Hvis vi anerkender, at influencers kan skabe gode nyheder, så er der kun tilbage at vurdere, hvorvidt influencernes kommercielle og individuelle tilgang er afgørende for, om der er tale om en god nyhed i traditionel forstand, eller en mere moderne medievirkelighed?

I hvert fald er influencerne, modsat traditionelle mediehuse,  selvstændige individer. Nogle vil måske gå så langt at kalde influencerne for de moderne mediehuse?

Der kan være fordele ved at samarbejde med både de små micro influencers, men også de lidt større marco influencers, hvilke der er fokus på her: Micro influencers er små mediehuse