På bare to år er antallet af deltagere på lokal bestyrelsesuddannelse mere end fordoblet. Deltagerne Thomas Riise og Klaus Mogensen vil begge bruge uddannelsen som springbræt til deres bestyrelseskarrierer.

Erhvervsakademi Dania, bestyrelse, bestyrelsesuddannelse, uddannelse, Bizz Up
Foto: Bestyrelsesuddannelsen kom på det helt rigtige tidspunkt for Klaus Mogensen fra Silkeborg, der stod foran et skift fra ejerleder til bestyrelsesformand.
Foto: Anne-Mette Gyldenløv.

Klaus Mogensen fra Silkeborg skulle til at være bestyrelsesformand for virksomheden Better Banners, som han selv har startet op. Den 39-årige iværksætter skulle prøve noget andet og så et forbillede i den erfarne bestyrelsesformand, han havde haft gennem opstarten af virksomheden.

”Jeg vidste, at jeg stod over for en ny tilværelse som bestyrelsesformand i stedet for som ejer, så jeg havde en masse erfaring, men ikke med at drive en bestyrelse eller forstå at lede en direktør. Da jeg så bestyrelsesuddannelsen via tilbud fra Silkeborg Business, var det perfekt timing,” siger Klaus Mogensen, der i efteråret var afsted på uddannelsen på Erhvervsakademi Dania.

Øget ansvar får flere afsted

Han er langt fra den eneste, der har valgt at uddanne sig inden for bestyrelsesarbejde. Fra 2018 til 2020 er antallet af tilmeldte til bestyrelsesuddannelsen på Erhvervsakademi Dania mere end fordoblet, så der sidste år var 54 personer på uddannelsen.

Forklaringen er ifølge erhvervsdirektør Birgitte Bjærge, at der er sket en opstramning af det juridiske ansvar i bestyrelser de seneste år, hvilket har gjort efterspørgslen på uddannelsen større.

”Stramningerne har betydet, at der er sat større fokus på bestyrelsens ansvar, og det kalder helt naturligt på, at man som bestyrelsesmedlem er skarp på egen rolle og ansvar. At være bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand er et arbejde, der kræver særlig indsigt i en lang række faglige områder, så man kan bidrage til virksomhedens udvikling,” fortæller erhvervsdirektør Birgitte Bjærge.

Udvikling eller afvikling

Erhvervsakademi Dania, bestyrelse, bestyrelsesuddannelse, uddannelse, Bizz Up
Foto: ”Jeg oplever, at man er meget mere bevidst om, hvad en bestyrelse kan, skal og bør i dag end tidligere,” forklarer Thomas Riise, der vil i gang med et andet arbejdsliv ved hjælp af bestyrelsesuddannelsen. Foto: Privat

En øget professionalisering i bestyrelsesarbejdet er noget, som økonomidirektør Thomas Riise før har ønsket sig, mens han var erhvervsdirektør i en bank. Her oplevede han bestyrelser, som bestod af den nærmeste familie eller andre, som ikke nødvendigvis havde forudsætningerne for arbejdet med udvikling af virksomheden. De kaldes ofte tantebestyrelser og er ifølge Thomas Riise ofte ikke udviklende eller værdiskabende for de fleste virksomheder.

”En filosof sagde engang, at alternativet til udvikling er afvikling”. Det er sandt, og manglende strategiarbejde med ens bestyrelse kan gøre virksomheder støvede og bagudskuende. Det har været synd, og jeg håber i al beskedenhed, at jeg kan være med til at ændre det,” siger den 59-årige økonomidirektør for virksomheden Sabro i Hornslet. Derfor var han i efteråret også på bestyrelsesuddannelse sammen med Rotary.

”Vi havde fire intense og spændende undervisningsdage i kombination med en del hjemmearbejde. Alle havde vidt forskellig erfaring og baggrund, og det gav både netværk og rigtig givende diskussioner for alle,” forklarer Thomas Riise, der bor i Mariager.

Egen situation som opgave

Bestyrelsesuddannelsen skal afsluttes med en opgave, som man selv vælger temaet på.
For Klaus Mogensen fra Better Banners lå det lige til højrebenet: nemlig om at gå fra at være ejerleder til bestyrelsesformand.

”Det er jo min situation, som er angstprovokerende for mig, men det kan også være frustrerende for en ny direktør, hvis ejer ikke slipper tøjlerne. Gennem opgaven lærte jeg, at klare linjer, tydelighed og faste rammer er altafgørende for, at det lykkes,” forklarer Klaus Mogensen, der har startet andre virksomheder op tidligere.

 

Du vil også kunne lide…

Eftertragtet: Lokale datamatikere får job før sidste eksamen

 

”Jeg ved, at jeg vil arbejde professionelt med bestyrelsesarbejdet i fremtiden og helt sikkert i iværksættervirksomheder eller små firmaer, hvor jeg oplever, at folk kan have meget berøringsangst for at have en bestyrelse. Men man skal ikke være bange for ekstern sparring, og der er rigtig mange, der kan bruge det,” siger silkeborgenseren.

Fortsætter studierne

Den erfarne bankmand Thomas Riise glæder sig til at fortsætte studierne til september med den udvidede bestyrelsesuddannelse og et akademifag i forandringsledelse.

”Jeg ønskede en form for ”lakmus-prøve” af mine erfaringer fra mit hidtidige bestyrelsesarbejde, inden jeg gik aktivt ind i at søge professionelt bestyrelsesarbejde. Så da Erhvervsakademi Dania udbød uddannelsen ”Grundlæggende bestyrelsesarbejde” sammen med Rotary, var jeg ikke i tvivl om, at det ville være et godt første step på vejen. Med de fag står jeg godt rustet til en karriere med bestyrelsesarbejdet,” slutter han med et smil.

De næste bestyrelsesuddannelser hos erhvervsakademiet starter op 23. marts i Ebeltoft i samarbejde med Business Djursland og den 24. marts sammen med Silkeborg Business. Se mere på https://eadania.dk/efteruddannelse/akademiuddannelser/ledelse/

 

 

FAKTA OM DANIA

  • Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser på 8 campusser i Jylland
  • Det er i Grenaa, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive, Viborg og Hedensted
  • I alt udbyder Dania 25 korte videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration
  • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende
  • Derudover er 2700 deltidsstuderende på efter- og videreuddannelse
  • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har knap 200 fuldtidsansatte medarbejdere.