Innovationsbølgen kommer. Innovationsbølgen har ramt os. Innovationsbølgen kommer til at tilføre arbejdspladser. Innovationsbølgen kommer til at æde arbejdspladser

Profetierne er mange. Én ting er dog sikkert. Vi står alle foran en forandring i vores arbejdsliv over de kommende år. Hvor hurtigt det kommer til at gå, er svært at spå om, men vores arbejdsliv vil om føje år næppe se ud, som vi kender det i dag. De mener både de unge og de erfarne. Så hvordan skal vi forholde os? Bizz Up tog en tur til Herning på Global Manufacturing Festival 2018 for at tage temperaturen på fremtidens produktionsindustri

En 3D printet bro til Amsterdams Red Light District, civilingeniørstuderende med ild i øjnene og besøg på nogle af Midt-og Vestjyllands mest teknologinørdede virksomheder. Det var blandt andet, hvad du kunne opleve på Global Manufacturing Festival 2018 i Herning den 12. april 2018. Festivalen er en del af udviklingsprogrammet Industri 4.0, og udarbejdet af Business Region MidtVest, DAMRC, Aarhus Universitet og de lokale erhvervsråd. Ideen er at give indsigt i fremtidens produktionsindustri fra både et teknologisk og et forretningsmæssigt perspektiv.

Lyder det søvndyssende? Det er det ikke.

Flere eller færre arbejdspladser?

De første personer Bizz Up løb ind i ved ankomsten i Herning var Johan Stensig og Robert Nielsen på 18 og 21 år. De går begge på talentsporet på industriteknikeruddannelsen og var taget til Herning for at lade sig inspirere: ”Vi har noget, der minder om 60 år på arbejdsmarkedet. Derfor er det enormt vigtigt at vide, hvilken fremtid vi går i møde, og hvordan vi kan blive – og forblive – forandringsparate,” lyder det fra Johan, som er lærling hos Kyocera Unimerco i Sunds ved Herning. ”Digitalisering af produktionen bliver det helt store. Jeg tror, vi skal forberede os på, at de som i dag er ansat i produktionen vil få helt andre arbejdsopgaver – og måske kun få år ud i fremtiden. Fokus bliver på at skabe værdi for kunden, hvorfor selve produktionen bliver digitaliseret så meget som overhovedet muligt.”

Men hvis robotterne tager over, mister vi så ikke en masse arbejdspladser? er naturligt at spørge. ”Det korte svar er nej,” siger Robert, der er lærling hos VOLA A/S i Horsens: ”De mennesker, som ikke skal stå i produktionen, vil overtage andre funktioner, da der f.eks. også er brug for nogle, som skal fortælle robotterne, hvad de skal gøre, bare for at tage ét eksempel. Den udvikling vil naturligvis stille andre og nye krav til uddannelsessektoren, men nej – jeg tror ikke, at ’robotificeringen’ kommer til at æde arbejdspladser i fremtidens Danmark, snarere tværtimod, og måske endda med langt mere interessante jobs i sigte.”

Stå af eller stå på

Bag Global Manufacturing Festival står blandt andre Klaus Bonde Ørskov, CEO hos DAMRC og Susanne Nors, chef for Business Region MidtVest. Klaus siger: ”Jeg har en mission om, at de 135 deltagere går hjem med lige dele inspiration og provokation. Fordi uanset hvordan vi end vender og drejer det, så bliver vi vidner til en eksplosiv udvikling i produktionsverdenen. Det er ikke et spørgsmål, om det kommer til at ske. Det er blot op til de enkelte virksomheder, om de vil med på vognen i tide. Det sidste skal festivalen være med til at initiere i kraft af en italesættelse af fremtiden.”

En (vild) bro til fremtiden

En af dagens indlægsholdere, Gijs van den Velden, er et levende bevis på, at ting kommer til at ske. Den hollandske iværksætter og provokatør er manden bag et projekt, de fleste ville have grinet af for år tilbage; en 3D printet metalbro over en af de mest befærdede kanaler i Amsterdams Red Light District. I oktober bliver broen installeret, hvorefter gennemsnitligt 4.000 mennesker kommer til at passere broen dagligt.

Business Region Midtvest, Bizz Up

Gijs van den Velden ønsker med sin virksomhed MXD3 at udfordre det normale: ”Mange virksomheder bliver for strukturerede og optaget af drift og produktionsomkostninger, som betyder, at tid, plads og mulighed for at lege, udvikle og udfordre det normale reduceres eller måske helt forsvinder. Hvordan skal man nogensinde være innovativ og komme i nærheden af at udvikle de virkelig gode ideer, hvis alting går op i strategier, strukturer, modeller og drift? Ægte innovation handler ikke om at tænke lineært men om at turde tænke det umulige – og derfra føre det ud i livet,” siger han. Han giver samtidig sit bud på, hvorfor man bør deltage i Global Manufactoring Festival: ”Folk bør deltage, fordi ingen endnu har fortalt dem, hvad de kan få ud af at være med. De skal komme for at blive overrasket over ting, de ikke vidste noget om i forvejen og som de ikke troede var muligt.”

Hænderne nede i substansen

Nogen er på virksomhedsbesøg, imens vi er draget til Aarhus Universitet Herning. Universitet, der er kendt for at anvende leg og læring fremfor udelukkende at begrave sig i teori, samarbejder i øjeblikket med 250 virksomheder. Institutleder på AU BTECH i Herning Anders Frederiksen siger: ”Global Manufactoring Festival er et vigtigt vindue ind i samarbejdsrelationerne mellem universitetet og regionens virksomheder. Vi vil have fokus på produktivitet og effektivitet ved at skabe synergi mellem uddannelse, forskning og erhvervsliv og gå fra at være uddannelsesdomineret til at være forskningsdomineret. Det bakkes op af, at de studerende har en enorm interesse i at lære, hvad der sker ude i den virkelige verden – at koble forskning og forretning.”

Til at sætte skub i den udvikling har man hos AU BTECH udviklet TBMI Challenge 2018 – en tre-dages udviklingssprint mellem Cand.polyt studerende (Civilingeniør i teknologibaseret forretningsudvikling), forskere og virksomheder med afsæt i konkrete cases. 20 virksomheder og 100 studerende deltager i projektet, og vi var med, da vinderne blev kåret: Fire studerende har haft til opgave at afklare, hvorvidt det vil være en rentabel forretning for virksomheden KonfAir, der producerer og leverer filtre til ventilation og filtration, at investere i ny teknologi, som kan gøre det muligt at producere et specielt panelfilter på en mere rentabel måde. På de tre dage har de studerende lavet undersøgelser, beregninger og analyser, som har givet konfAir et samlet overblik over fordele og ulemper ved en sådan investering. Forarbejdet har vist sig at være så brugbart, at ledelsen i konfAir vil bruge det som et vigtigt perspektiv i præsentationen for ledelsen, når den endelige beslutning skal træffes. Velkommen til virkeligheden!

Ses vi?

Efter en lang, videnspakket dag med indlæg, virksomhedsbesøg, præsentation af 6 af de 20 cases i TBMI Challenge 2018 mv. fulgte Bizz Up med til den afsluttende middag på Hernings kunstmuseum HEART. Her fangede vi en glad Susanne Nors fra Business Region MidtVest til en afsluttende bemærkning: ”Som aktør ønsker vi at koble teknologi og forretning og har med dagens program søgt at belyse, hvad denne kobling kan føre med sig i praksis. Vi står foran en fremtid, hvor der bliver øget fokus på at skabe værdi for kunden ved hjælp af de nye teknologier, og det vil vi med denne festival gerne være løftestang for.”

Susanne og de øvrige aktører har en drøm om, at Global Business Manufacturing Festival bliver en tilbagevendende begivenhed: ”Vi har en mission om, at endnu flere virksomheder får øje på den værdi, en festival med både et lokalt, nationalt og globalt inspireret program kan skabe. Vi tør godt sige åbent, at hvis man ikke lader sig inspirere af forretningsmodeller inden for digitalisering, er der en stor risiko for, at virksomheden ikke eksisterer i fremtiden. Virksomhederne skal bruge deres nuværende overskud til at geare sig til fremtiden og allervæsentligst se på fremtiden som en mulighed for sjovere og langt mere interessante jobs.”

FAKTA:
DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) er et videnscenter, der bygger bro mellem det etablerede videnssystem i form af universiteter i hele verden og den danske industri. Det primære sigt er at gøre danske virksomheder mere konkurrencedygtige på det felt, der hedder drejning, boring og fræsning.

 

Business Region MidtVest er et samarbejde mellem 7 midt- og vestjyske kommuner. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området.

 

Business Region MidtVest blev stiftet den 6. januar 2016 med deltagelse af følgende 7 kommuner: Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande kommune.