Potentielt farlig kemi og håndteringen kræver tid og specialviden. Sourcing- og serviceleverandøren Solar tager kemikonsulenterne fra Mediator med på råd og underviser årligt 4.500 kursister og kunder i emnet.

I Siden 1. juli 2019 har alle danske erhvervsdrivende skullet kunne præsentere en risikovurdering for alle produkter indeholdende kemi på arbejdspladsen – en såkaldt kemisk APV.

“Der er tale om en yderst kompliceret lovgivning på området, og hvor man i større virksomheder er begyndt at have videnspersoner ansat specifikt til at håndtere dette, så kan det være svært for særligt mindre virksomheder at følge med i udviklingen, søge viden og altid være compliant”, siger Henrik Szkopek, der er Category Manager for Tools and Fastening hos sourcing- og servicevirksomheden Solar, som er blandt de største leverandører i Danmark inden for el, vvs, industri og klima/energi.

Det nye regelsæt bag den kemiske APV er sat i søen af Arbejdstilsynet for at øge sikkerheden for dem, der benytter produkterne i deres daglige arbejde. Det omfatter blandt andet specifikke krav til procedurer, dokumentation og beskrivelser af kemikalier i virksomheden og heraf risiko ved anvendelse. Men for mange erhvervsdrivende betyder det øgede fokus på kemi, at de skal tage stilling til og bruge meget mere arbejdstid på et emne, de enten ikke har viden om eller interesse for.

Skaber værdi for alle

Hos Solar har man allieret sig med kemikonsulenterne fra Mediator, der bistår Solars ansatte med undervisning samt udarbejdelse af kemiske APV’er for Solars produkter. Samarbejdet mellem de to virksomheder har stået på i flere år, men det er særligt efter indførslen af de nye regler om kemiske APV’er, at Mediators ekspertviden kommer til sin ret for Solar og deres kunder.

Læs også…

Odsherred-virksomhed: Dansk tang skal på menuen over hele jordkloden

“Vi oplever, at selvom der generelt er kommet bedre forståelse for APV’erne og deres betydning og udformning, så er der fortsat mange af vores kunder, som har stor gavn af, at alt det lovpligtige er på plads, når de handler hos os. Samarbejdet med en ekspert som Mediator sparer tid og penge for alle i leverandørkæden, fra vi sætter et produkt til salg, til det tages i brug hos vores kunder og kundernes kunder”, siger Henrik Szkopek,

4.500 kursister om året

Udover at udarbejde kemiske APV’er på produkterne er Mediator også med til at uddanne Solars sælgere, så de er helt opdateret på de nyeste love og bestemmelser, når de skal ud til kunderne. Samtidig deltager kemiekspertens konsulenter også som gæstelærere i Solars egen undervisningsenhed, kaldet Solar School, som afholder kurser i blandt andet kemi, sikkerhed, teknisk træning og kompetenceverifikation for omkring 4.500 kursister om året.

“Som kunde hos Solar får man mulighed for at tilvælge kurser og blive bedre klædt på i forhold til den seneste lovgivning og bestemmelser gennem Solar School. For nogle erhvervsdrivende kan den viden, de får gennem vores kurser og de gennemarbejdede APV’er, spare dem for en deltidsstilling eller dyre konsulenttimer”, siger Danni Baltzer Vinding, som er Manager ved Solar School og tilføjer:

“Og så skal man selvfølgelig ikke glemme den tryghed der er i, at have alt på det rene, hvis Miljøstyrelsen en dag banker på døren. At have en kemiekspert som Mediator med på holdet giver sikkerhed for alle.”

Mediator A/S er en konsulentvirksomhed med base i Kolding, som beskæftiger 14 ansatte. Mediator A/S er eksperter i lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.