For iværksættere og små- og mellemstore virksomheder kan et solidt økonomisk overblik i en krisetid være livsnødvendigt for virksomhedens overlevelse. Mange virksomheder benytter sig derfor af konsulenthuse, så de får bedre tid til kerneopgaverne.

Azets, krisetid, Bizz up

En drøm om egen virksomhed kan let blive knust, hvis der mangler det nødvendige overblik og styr på økonomiske nøgletal og budgetter. Så udebliver indtjeningen nemlig på den korte bane og virksomhedens overlevelse på den lange bane.

Det er budskabet fra revisor Kasper Rasmussen fra konsulenthuset Azets, som arbejder med løn, regnskab og HR for tusindvis af danske virksomheder. Han understreger, at de mange måneder med restriktioner, Corona-nedlukninger og deraf følgende uklarheder har øget antallet af ubehagelige uforudsete faktorer.

  • Corona har bragt mange hidtil stabile virksomheder i en skæbnesvanger situation, når det kommer til likviditet og indtjening. Det har gjort det endnu mere vigtigere at kende sine nøgletal, så man kan optimere på udgifter og indtægter, samtidig med at man reducerer risici, fortæller Kasper Rasmussen.

Azets, krisetid, Bizz up

Afgørende prognoser

Men langt fra alle virksomheder har let ved at finde den rigtige medarbejder til sat hjælpe med opslidende, administrativt bøvl. Derfor vælger stadig flere virksomheder at indgå samarbejde med virksomheder som Azets, hvis konsulenter ligger inde med overblik over likviditet samt tiltag over for medarbejdere, kunder eller leverandører. Konklusionen fra Kasper Rasmussen er, at løbende prognoser og justeringer er afgørende.

  • Med de redskaber har virksomheden fingeren på pulsen, og samtidig har den et helt aktualiseret overblik, hvilket f.eks. indebærer, at man hver tredje eller fjerde måned foretager en prognose for virksomhedens nøgletal, så pengestrømmene er under kontrol. Forberedelsen er afgørende, fordi den søger sikkerheden og reducerer risici, siger Kasper Rasmussen.

Kasper Rasmussen tilføjer, at virksomheden når langt for under 4-5000 kroner til udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter, som også er nyttige i mødet med banken.

 Økonomistyringens ”fire søjler”

Det er dog ikke gjort med sund og god regnskabspraksis alene. Virksomheden må også stille sig selv en række kritiske spørgsmål. Her anbefaler Kasper Rasmussen virksomhedsejere at se nærmere på de fire søjler i økonomistyring; nemlig aktivitets-, kapacitets, – likviditets- og finansstyring.

–   Hvor gennemarbejdet det end er, fortæller et regnskab desværre ikke noget om, hvordan man forbedrer virksomhedens finansielle tilstand, eller hvad der skal til for at skabe vækst. Her skal andre værkstøjer i spil, og spørgsmålene til hver af de fire søjler kræver, at man både lærer af de økonomiske nøgletal i regnskabet og samtidig flyver med helikopter for at få overblik over fremtidens vækst gennem målrettet økonomistyring, siger Kasper Rasmussen.

Det handler om kerneforretningen

Hele pointen er, at konsulentbistanden gør det muligt for iværksættere og virksomheder at koncentrere sig om det, de er sat i verden for; nemlig kerneforretningen og glæden ved at kunne udfolde deres kompetencer uden at skulle bekymre sig om potentielle mørke skyer for virksomhedens fremtid. Han nævner, at veldokumenterede nøgledata også er en klar fordel til de regelmæssige møder med banken.

  • Hos mange virksomhedsejere og iværksættere findes der en instinktiv angst for regnskaber, økonomistyring og budgetter. Det er her, konsulenthuse kommer ind i billedet med kvalificeret assistance i en tid, hvor vi helst skal have sikret så mange som muligt, siger Kasper Rasmussen.

Brugbare guides

Virksomhedsejere og iværksættere, der selv ønsker at læse mere om økonomistyring generelt eller om mulighederne for håndtering af covid-tiltagene, kan downloade guides og hente information på Azets danske hjemmeside, Azets.dk.