Hver dag bliver både private og erhvervslivet udsat for it-kriminalitet som identitetstyveri, bedrageri, chikane og forskellige former for afpresning. Den mest udbredte form for it-kriminalitet mod privatpersoner er misbrug af betalingskort, kryptering af filer og overtagelse af e-mail konti samt sociale medier.

Bizz Up har spurgt Carsten Dahl fra ITINO om hans bedste tips til hvordan du undgår at miste data og forebygger IT kriminalitet.

#1 2-faktor-sikkerhed, benyt det!

Vi kender det i forvejen fra nemID, hvor plastikkortet er en yderligere sikkerhedsfaktor for adgang.

På de fleste løsninger er det muligt at aktivere 2-faktor-sikkerhed, så man ved login på en ny enhed, eks. skal indtaste en SMS-kode. Selvom en hacker får kendskab til en adgangskode, kan han derfor ikke få adgang uden mobiltelefon.

Det kan aktiveres på e-mail løsninger, facebook, Dropbox og meget mere. Især e-mail er vigtig. Hvis først en hacker får e-mail adgang, kan han i stilhed få adgang til stort set alle andre konti, som e-mailen benyttes til at logge på, ved at nulstille kodeord til dem.

#2 Kodeord

Undlad at benytte samme kodeord til alt. Jævnligt bliver webshops mv. hacket, og derved får hackere adgang til e-mail-adresser samt kodeord. Hvis samme kode benyttes på e-mail løsningen, er der frit slag for en hacker.

Den nemme løsning er at benytte et program til at lave svære koder og til at holde styr på dem. Der findes en del gratis løsninger. F.eks. LastPass.com

Når det er installeret, er der kun ét sted man skal logge ind, så holder den styr på koderne til de forskellige hjemmesider og logger ind automatsik. LastPass skal selvfølgelig også beskyttes med 2-faktor sikkerhed.

#3 Antivirus samt opdateret software

Det er stadig en stor nødvendig med et godt Antivirus program, som kan afværge de fleste trusler.

Men landskabet har de seneste år ændret sig meget, og hver uge findes der nye sikkerhedshuller i alt lige fra Java, Adobe Reader, Office og Windows.


LÆS OGSÅ: GRØN IT ER DET NYE SORT


Via disse huller, kan Hackere eks. via en PDF eller Excel fil, skabe en bagdør til PC’en. Det kan også ske ved blot et besøg på en hjemmeside, hvis der et sikkerhedshul i browseren.

Derfor er det super vigtigt at ALT Software på PC’en er 100% opdateret hele tiden.

#4 Backup / Synkronisering af filer til Skyen

De 4 ting man skal sikre sig imod er: Brand, tyveri, nedbrud og hackerangreb.

Er man kommet i blot én af de 4 situationer, vil man lynhurtigt få brug for at gendanne sine data. (Det sker selvfølgelig kun for naboen…)

OneDrive fra Microsoft er en billig og nem måde, der kan klare dette. De fleste firmaer der har Office365, har den måske allerede med i deres licens, og så er det kun et spørgsmål om at aktivere funktionen.

#5 Opdater eller udskift dit netværksudstyr

Også her har landskabet ændret sig de seneste år. Der er også er software i hardware, som skal holdes opdateret. Der opdages også her, jævnligt sikkerhedshuller. Primært i firewalls men også i trådløst netværks-udstyr. Hackere skannere konstant internetforbindelser for sårbarheder, der kan udnyttes for at komme ind på netværket.

ITINO hjælper og rådgiver mange kunder om disse opgaver, da det kan være svært at overskue og håndtere. Se mere om ydelser her.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der vind i sejlene. Virksomhederne har så travlt, at de nu mangler kvalificeret arbejdskraft. Brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads” skal kaste lys over fordelene ved at sætte kursen mod vest. 

I Vestjylland taler man ikke for højt om egne fortræffeligheder. Her bor beskedenheden, og pral er noget der tager til, jo længere østpå, man kommer. Men den mentalitet har Ringkøbing-Skjern kommune taget livtag med for at sikre, at succesens vestenvind ikke løjer af.

Erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen fra Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd er én af spydspidserne i brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal kaste lys over egnen som det, den er: En proaktiv kommune med topmoderne landbrug og højteknologiske, globalt orienterede virksomheder, der har foden solidt plantet i døråbningen til fremtiden. ”Vi er inde i en positiv udvikling og er en af landets mest produktive kommuner, hvilket afspejles i bruttonationalproduktet (BNP), hvor borgerne i Ringkøbing-Skjern bidrager med 410.000 kroner pr. indbygger holdt op imod det øvrige Danmark, hvor gennemsnittet ligger på 377.000 kr. Her er gang i hjulene, men der skal endnu mere fart på,” siger Hans Jørn Mikkelsen og opsummerer: ”Vi er Danmarks største arbejdsplads målt på areal og med kun 2 procents ledighed.”

Flere hænder skal der til

Så hvad er problemet? Kunne man spørge. ”Arbejdskraft”, lyder det fra Hans Jørn, der ikke er bange for at adressere kommunens helt store udfordring: ”Vi mangler faglært arbejdskraft. Det er én af de væsentligste årsager til, at vi har søsat ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal synliggøre hvor attraktivt det er at arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.”


LÆS OGSÅ: MANUFACTURING FESTIVAL DENMARK INDBYDER INDUSTRIFOLK TIL ET KIG IND I DIGITALISERING


Indsatsen har været i gang i halvandet år og er ét af flere tiltag, der skal trække folk mod vest til jobs inden for energi, produktion, fødevare- eller turistindustrien, som er de fire styrkepositioner i kommunen. ”Vind et job”, ”Flyt mod vest”, Tilflytterjob, branding- og karrierefilm, massiv tilstedeværelse ved ”DM i Skills” i Herning” er bare nogle af de øvrige indsatsområder med samme fokus. ”Sagt populært, skal vi gøre os lækre for potentielle kompetencer.”

Vestjylland har masser at byde på

Flertallet af de mennesker som bor i kommunen, arbejder også her. Statistikken fortæller, at ca. 6.000 mennesker pendler ud af kommunen, imens 7.400 mennesker hver dag kører ind over kommunegrænsen for at gå på arbejde. Det er logik for høns, at Hans Jørn Mikkelsen kunne ønske, at flere af de der pendler ind også valgte at bosætte sig i kommunen: ”Vores udfordring er at fastholde folk i deres job. Mange pendler, som vi kan se, ind, i kommunen, men de bliver efter en rum tid trætte af at køre frem og tilbage hver eneste dag. Vi vil gerne italesætte og synliggøre, at tiden i bilen med fordel kunne bruges langt bedre, hvis man valgte at bosætte sig tættere på jobbet. Vi har rigtig mange attraktive tilbud i form af gode skoler, et rigt foreningsliv, smuk natur osv. Faktisk er Ringkøbing-Skjern et ret dejligt at bo!”

 

 

FAKTA:

 • Ringkøbing-Skjern har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi ved udgangen af 2021
 • Ringkøbing-Skjern arbejder på at lancere WestWind24, der er et 24 timers elbilrace rundt om Ringkøbing-Fjord
 • Oplevelsescentret Naturkraft, der åbner i 2020, forventes at tiltrække op til 200.000 besøgende om året

Denne artikel skal give dig et overblik over selskabsstiftelse, og hvad det kræver for at stifte et anpartsselskab (ApS). Artiklen vil indlede med at give et kort overblik over de forskellige selskabs- og virksomhedsformer, men guiden tager udgangspunkt i selskabsstiftelse af et ApS.

Skrevet af Kristin Assaad, LegalUp ApS

Virksomhed kontra selskab

Forskellen på en virksomhed og et selskab, er overordnet, at man ved en virksomhedstype hæfter personligt og solidarisk, hvor man ved et selskab, ikke hæfter personligt, men kun med selskabets kapital.

Virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

Er kendetegnet ved:

 • Der kan være er én stifter og ejer.
 • Personlig og ubegrænset hæftelse – hvilket vil sige, at du hæfter med alt, hvad du ejer.
 • Nemt at stifte.
 • Ingen indskudskapitalkrav.

I/S – Interessantskab

Er kendetegnet ved:

 • Minimum to stiftere og ejere.
 • Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk – her hæftes der for alt hvad man ejer, og der hæftes hver især fuldt ud for den samme gæld. En kreditor kan derfor kræve det fulde beløb hos den ene, såfremt den anden ikke er i stand til at betale.
 • Ingen indskudskapitalkrav.

Selskabsformer

Aktieselskab (A/S)

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 400.000 kr.
 • Én eller flere ejere/aktionærer.
 • Selvstændig juridisk enhed.
 • Lovpligtigt med en bestyrelse.

Anpartsselskab ApS

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 40.000 kr.
 • Èn eller flere ejere.
 • Begrænset hæftelse/Ingen personlig hæftelse.
 • Selvstændig juridisk enhed.
 • Ingen krav om bestyrelse.

Iværksætterselskaber (IVS) er ikke længere muligt at stifte, og alle eksisterende skal være udfaset senest 15. april 2021.

Et ApS

Et ApS kan stiftes af én eller flere personer. Kapitalkravet er 40.000 kr., som kan være i form af kontanter eller som apportindskud, hvis der kan dokumenteres aktiver for samme værdi.

Med et ApS hæftes der begrænset, hvilket betyder, at det alene er selskabet, der hæfter med selskabskapitalen. Ved et ApS er man forpligtet til at offentliggøre selskabets regnskab, men revision kan fravælges, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor, hvilket mange som udgangspunkt vil gøre.

Nødvendige dokumenter til at stifte et ApS:

Når man skal stifte et ApS, kræves der nogle dokumenter, der skal uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk. Dokumenterne er beskrevet nedenfor:

 • Stiftelsesdokument
  • Et stiftelsesdokument angiver forskellige forhold ved stiftelsen af dit ApS. Det fremgår blandt andet hvem ejeren/ejerne og hvordan anparterne er fordelt, hvis flere ejere. Derudover fremgår det også, hvem der skal sidde i selskabets ledelse.
 • Vedtægter
  • Vedtægter er et dokument, der angiver reglerne for selskabet og dets drift. I vedtægterne fremgår blandt andet en beskrivelse af selskabets formål, selskabets regnskabsår samt om selskabets beslutning om bestyrelse.
 • Ejerbog
  • Ejerbogen er en fortegnelse over selskabets aktier, anparter eller information hvem der ejer disse. Ejerbogen skal ikke registreres på virk.dk ligesom stiftelsesdokumentet og vedtægterne, men skal udarbejdes med de korrekte oplysninger.

LÆS OGSÅ: JURA PÅ ABONNEMENT


Bekræftelse af selskabskapitalen

Når man stifter et ApS skal selskabskapitalen på de 40.000 kr. bekræftes. Dette kan gøres hos tre parter; en advokat, en statsautoriseret revisor eller af en bank.

Hele processen beskrevet i trin:

 1. Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog udarbejdes.
 2. De nødvendige dokumenter uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk, hvor stifter/stiftere, ejer/ejere og reelle ejer/ejere ligeledes mv. angives. Der er i denne forbindelse et gebyr på 670,- til erhvervsstyrelsen for at registrere selskabet.
 3. Selskabskapitalen sendes til godkendelse hos én af ovennævnte parter med angivelse af en mailadresse på vedkommende, hvorefter registreringen endeligt kan afsluttes/godkendes på virk.dk, når kapitalen er godkendt.
 4. Din selskabsregistrering behandles nu af erhvervsstyrelsen, som fremsender en mail med CVR -nummer, når registreringen er færdigbehandlet. Dette kan vare fra under 24 timer til 1-2 uger, da Erhvervsstyrelsen har intensiveret deres stikprøvekontrol.

Husk også

Efter at du har modtaget dit CVR-nummer kan du registrere din virksomhed for moms samt import/eksport. Derudover skal du have oprettet en erhvervskonto, hvor de fleste banker kræver, at du har modtaget dit CVR-nummer før du kan opnå en sådan konto.

LegalUp, Jura på abonnement, Jura, Bizz Up Forår 2019, selskabsstiftelse

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du hjælp til at stifte dit ApS, er du altid velkommen til at kontakte LegalUp ApS.

 

En undersøgelse foretaget af det globale mødenetværk IACC blandt 180 mødeplanlæggere fra hele verden viser, at der i højere grad efterspørges alternative mødefaciliter i naturskønne omgivelser. Møderne skal i 2019 holdes i grønne omgivelser væk fra storbyens larm og forstyrrelser, hvor man finder plads til fordybelse. Og omgivelserne skal gerne inddrages.

I den nordvestjyske, kun et stenkast fra Limfjorden, finder man Tambohus Kro & Badehotel. Her er man bevidst om hvordan de fredelige naturomgivelser, kan spille en vigtig rolle, når der afholdes kurser og konferencer.

”I flere år har vores største styrkeposition på mødemarkedet, været vores beliggenhed i naturskønne omgivelser med panoramaudsigt over Limfjorden” fortæller hotelchef Kristina Skøtt Pedersen. ”Hos os finder man en sjælden fred og ro. Det giver plads til fordybelse og nærvær med kollegaerne og dermed også et højt arbejdsudbytte.”

 

På jagt efter Limfjordens guld

På Tambohus Kro & Badehotel mærker man en stigende tendens med at inddrage naturen i mødet. Det kan være alt fra en guidet tur i kajak på fjorden til en gåtur langs stranden, hvor tankerne og samtalerne kan få frit løb. En af de nye aktiviteter de har søsat, er udendørs eftermiddagspause. Her pakker kokkene den hjemmebagte kage og eftermiddagskaffen i en trækvogn, som mødedeltagerne så kan tage med sig på en gåtur i det blå. Turen giver mulighed for networking med de andre mødedeltagere.

En anden mulighed for at få naturen helt tæt på er østerssafari. Iført vaders og under kyndig vejledning af kromanden Karsten går man på opdagelse i Limfjordens skattekammer efter eksklusive råvarer i verdensklasse. Limfjorden er nemlig spækket med fremragende råvarer såsom sort hummer, blåmuslinger, stillehavsøsters og mest eksklusiv af alle: Limfjordsøsters.

Tambohus, Mødelokaler, Bizz Up

Kom med i køkkenet

De indsamlede østers kan med fordel indgå i aftenens menu. Har man mod på mere er der også mulighed for selv at indtage køkkenet og tilberede aftenens måltid. Det falder godt i tråd med en anden mødetendens. I en tid hvor den digitale verden og de sociale medier fylder størstedelen af vores tid, har vi et øget behov for kontakt til mennesker i den virkelig verden og være fysiske sammen. Teambuilding har derfor fået sit comeback.


LÆS OGSÅ: MØDEENERGI – HVAD SERVERER DU TIL DIT MØDE?


På Tambohus Kro & Badehotel tilbyder det en anderledes form for teambuilding med deres kokkeskole. ”Madlavning er kendt for at samle folk og de bedste snakke forgår ofte under madlavningen.” fortæller kromand og køkkenchef Karsten Mølgaard Pedersen. ”I køkkenet bliver man udstyret med et forklæde og delt op i hold, hvor hvert hold får ansvar for tilberedelse af en ret. Det giver anledning til gode samtaler både i køkkenet og efterfølgende, når middagen skal indtages.”

Tambohus, Mødelokaler, Bizz Up

Nærværet

Efter en lang dag i kursuslokalet trænger man til at restituere sig lidt. Her er kroens konferencegæster glade for pejsestuen, hvor de kan indtage aftenkaffen eller et glas rødvin foran pejsen.

Generelt oplever kroen, at nærværet med kollegaerne betyder meget for et kursusforløb med højt udbytte. Derfor har man også gjort sig umage for at bevare og forbedre fællesarealerne i forbindelse med den seneste renovering af kroen.

Lige udenfor mødelokalerne finder man kroens bar og pejsestue med bløde stole og hyggelig kroatmosfære, som mødedeltagerne bruger både i forbindelse med interaktive pauser og til gruppearbejde.

Nærvær er også det man møder hos personalet. ”Vi gør os umage for at være nærværende i vores møde og kommunikation med vores konferencegæster. Succeskriteriet er når en mødedeltager tillader at smække fødderne op på bordet, når de sidder i vores bløde stole i pejsestuen. Så ved vi, at vi er lykkedes med at få dem til at føle sig hjemme.” uddyber Kristina Skøtt Pedersen.

 

 

Fakta om Tambohus Kro & Badehotel

 • Beliggende ved Limfjorden på Thyholm
 • Kroen har 29 værelser og konferencefaciliteter med plads til at fra 2-70 deltagere
 • De er især kendt for sin gastronomi, hvor alt mad tilberedes fra bunden af sæsonens friske varer
 • Der er mulighed for at få skræddersyet et kursusprogram efter Jeres præcise ønsker
 • Se mere på www.tambohus.dk

At Struer brander sig selv som ”Lydens By” rækker længere end til blot et flot logo og et fancy slogan. Struer vil høres i hele verden, og Struer Tracks er ét af flere events, der trækker sit helt eget lydspor.

”Hvor kommer du fra?” ”Ja, jeg kommer fra Struer – Lydens By!”

Sådan skal det helst lyde, når Stine fra Struer sidder til familiemiddag hos Verner i Vejle. Lydens By er en strategisk satsning, der er tænkt til at gennemsyre hele byen og ikke mindst være den fortælling, folk fra Struer vælger, når de bliver spurgt, hvor i landet de kommer fra.

Lyd som identitet

Byen i det nordlige Vestjylland har i årevis været kendt som købstaden, hvorfra der blev sendt farvefjernsyn, høretelefoner og højtalere i højeste kvalitet ud til hele verden. Virksomheden Bang og Olufsen bor således under huden på de fleste mennesker med tilknytning til Struer, men nu har Struer Kommune tager lyden til næste level. Peter Kjeldberg, chef for Lydens By, siger: ”Lydens By” er en stærk identitetsmarkør – en strategi, der handler om at få folk til at tage ejerskab for Struer. Først dér – når mennesker ikke kan lade være med at sige det højt, vil fortællingen om Struer som Lydens By nå ud over kommunegrænsen. Det gælder i øvrigt en hvilken som helst strategiske satsning – det er ikke nok, at visionen er trykt på pænt papir.”

Struer, Lydens By, Struer Tracks, Struer Kommune, Bizz Up

Det skæve spor

Betragter man Lydens By som en paraply, rummer den forskellige tiltag, som alle har til formål at sætte Struer på både land- og verdenskortet som stedet, hvor lyd og innovation mødes og giver ekko.
Ét af tiltagene er Struer Tracks – en international lydkunstfestival, der sætter nye standarder for lyd i det offentlige rum. Festivalleder Jacob Kreutzfeldt siger: ”Struer Tracks er et event, der på en skæv måde markerer Struer som verdens lydmekka. Temaet i år er Hvad har vi brug for at lytte til? Programmet består af performances, rundvisninger, lyttekoncerter og en udstilling med 12 internationale kunstnere, som har skabt værker til Struer.”

Forstærkede udsigter

En af tankerne med Struer Tracks er, at festivalen skal sætte et spor i form af ét kunstværk, der bliver stående i byen og minder alle om, at Struer vil høres både i dag og i fremtiden. Kommunen faldt for et værk af Ursula Nistrup, der var en del af Struer Tracks i 2017. Det er nu blevet til ”Amplified Views”, eller forstærkede udsigter, som indvies under Struer Tracks i år. Det er en serie skulpturer skabt til forskellige steder i kommunen, og som lægger sig ind i landskabet og samtidigt skaber et udsigtspunkt, der også er et lyttepunkt. Skulpturen fungerer nemlig som et stort øre, der indfanger og samler omgivelsernes lyd,” forklarer Jacob Kreutzfeldt og tilføjer, at skulpturerne er lavet i aluminium og udviklet i et tæt samarbejde mellem kunstner Ursula Nistrup og Bang & Olufsen.


LÆS OGSÅ: SOUND HUB DENMARK BLIVER STRUERS NYE LYDSPOR TIL RESTEN AF VERDEN


Store armbevægelser i lille niche

Lyd er meget mere end musik. Peter Kjeldberg forklarer: ”Mange forbinder lyd med musik, men i Struer er det meget mere end det. Oftest bliver det pænt nørdet og nichebetonet, men vi vil gerne brede lydens univers ud, så det bliver både stort og folkeligt.” Og netop dét med folkeligheden optager også Jacob Kreutzfeldt: ”Selvom vi gerne vil have besøg af lydentusiaster, forskere og talenter fra hele verden for at opleve lydkunst, når det er bedst, er Struer Tracks også målrettet den helt almindelige dansker. Jeg glæder mig fx helt vildt til ”Braget”, som er åbningen af festivalen, hvor folk møder op med hvad de end måtte have, der kan lave lyd, og så giver vi den ellers fuld gas i tre minutter, så hele verden kan høre os.” 

”Der er kun én Lydens By i Danmark,” runder Peter Kjeldberg af: ”Vi har valgt en ambitiøs strategi og et snævert brand, som ikke er kopierbart til andre byer, og at satse så massivt kræver politikere, der tør tænke skævt og sige ja. Dét mod kommer til at give genlyd, og folk kommer til at kunne både se og høre det, når de går rundt i Lydens By. Det viser vi blandt andet med Struer Tracks.”

 

 

FAKTA:

 • Struer Tracks afholdes fra den 22. august til den 7. september 2019
 • Struer Tracks blev afholdt første gang i 2017
 • SoundHub, Run to The Beat og byplanlægning med afsæt i en lydmanual er nogle af tiltagene under Lydens By
 • Se kommende begivenheder og meget mere, på www.struertracks.dk

 

Som arbejdsgiver må du gerne forkæle dine ansatte med personalegaver for deres gode gerninger, fødselsdag, jul, barsel, jubilæum eller andre situationer hvor den ansatte fortjener en gave. Der er nogle regler, som er værd at kende til som arbejdsgiver – vi giver dig derfor en lille guide herunder.

Skrevet af Louise, Bizz Up

Hvor går grænsen

SKAT har lavet en grænse for hvornår arbejdsgiver og ansatte skal beskattes af personalegaverne. Hvis du giver en ansat gaver for en værdi højere end kr. 1.200 årligt (2019), så bliver begge parter beskattet. Din ansatte skal betale SKAT af efterfølgende gaver, og beløbet skal oplyses i rubrik 20. Som arbejdsgiver kan trække hele værdien fra som en del af din virksomheds driftsomkostninger.

Højt fra træets grønne top…

Hvis du ikke giver din medarbejder andre gaver hele året, så kan julegaven godt koste kr. 1.200 uden at I begge bliver skattet af det. Hvis du både køber en fødselsdagsgave og en julegave til din medarbejder på et år, og værdien overstiger kr. 1.200 så skal gaverne indberettes til SKAT.

SKAT har lavet en max beløbsgrænse for julegaver til din medarbejder på kr. 800, hvilket betyder, at hvis du også køber en fødselsdagsgave til kr. 500, så er det kun de kr. 500 du skal indberette til SKAT, fordi grænsen overstiger kr. 1.200 – men det er kun de kr. 500 du skal indberette.

Hvis du giver kontanter, gavekort eller andre gaver som kan byttes til kontanter, så skal medarbejderen betale SKAT af beløbet.

Jubilæumsgaver

Hvis din medarbejder har 25, 30, 35, 40, 45 eller 50-års jubilæum kan du give en gave til en værdi af max kr. 8.000 uden at skulle betale SKAT af det.

Din medarbejder kan få jubilæumsgaver for max kr. 8.000, skattefrit, hvis din virksomhed har 25-års jubilæum.  Du skal huske, at alle dine medarbejdere på fuldtid skal have samme beløb i gave, og dine deltidsansatte skal have en nogenlunde andel.

Du kan trække udgifterne fra som en del af virksomhedens driftsomkostninger.

Gaver der skal indberettes uanset beløbet

Her er der tale om lejlighedsgaver. Det er gaver, som skal indberettes af begge parter, uanset hvad beløbet er.

Når man taler om lejlighedsgaver, er det gaver til medarbejderens private mærkedage så som, barnedåb, bryllup, konfirmation og lignende situationer.

Gode gaveideer

Hvis du laver en søgning af firmagaver, personalegaver eller lignende, så får du mange muligheder og det kan være uoverskueligt, at finde den rette webshop eller gave til din medarbejder.

De sikre vindere er altid, og har altid været følgende:

 • Chokolade til den søde tand, gerne mere luksus end fra dagligvarebutikken
 • Rødvin af en speciel karakter
 • Gavekurv med lækkerier, specialiteter eller andet godt
 • Produkter med virksomhedens logo på
 • Det nyeste tech

Du kan se eksempler på gaver her.

Hvis det stadig er for uoverskueligt for dig som arbejdsgiver, så findes der platforme, hvor du selv sætter en beløbsgrænse, og så kan medarbejderen vælge mellem flere gaver som passer til den enkelte. Der vil både være noget til den søde tand og produkter fra designerbrands.

52.619.

Det er det antal besøgende, der siden opstarten i 2005 har deltaget i Iværk&Vækst – det årlige inspirationsforum for iværksættere, selvstændige og virksomhedsejere – eller blandt kendere også kaldet ”Juleaften for selvstændige”. Nok fordi, at man netop denne dag kan ”vælge frit fra alle hylder” og både blive klædt på med ny viden, få fyldt værktøjskassen op, modtage sparring fra eksperter, netværke med ligesindede, finde nye leverandører og samarbejdspartnere og lære af andres både fejl og succeser.

Mange har hørt om Iværk&Vækst, men de færreste kender kvinden bag og derfor har vi inviteret Eva Vedel i den varme stol for at høre historien om Danmarks første nationale iværksættermesse og hvor hun og iværksætteriet er på vej i dag.

”Iværk&Vækst blev på bedste iværksættermanér skabt helt tilbage i 2005, ud fra et behov om et samlet inspirationsforum for iværksættere. Det skete på privat initiativ af Multidata, der i dag hedder Bluegarten og med en kreds af passionerede partnere, herunder Amino med Martin Thorborg i spidsen. Selvfølgelig handlede det i høj grad om branding af Multidata, men det var også et con amore projekt for især Helge Kaltoft, som var direktør for Multidata på det tidspunkt. Messen blev lanceret i Forum, hvor jeg på det tidspunkt sad på den anden side af bordet og har således været med fra ”fødslen”.

Iværk&Vækst, Eva Vedel, Bizz Up

Da jeg et par år senere startede op som selvstændig, fordi jeg især var drevet af synergierne omkring messekoncepter, hvor man ved at bringe de bedste interessenter sammen kunne få 2 og 2 til at blive 117 og derfor havde besluttet at gøre dette til min forretning, blev jeg lidt tilfældigt hvirvlet ind i Iværk&Vækst igen. Jeg varetog rollen som messearrangør og sekretariat for Multidata og efter et par år besluttede de, at de ville tage deres egen medicin og fokusere på kerneforretningen og ønskede at slippe grebet som ejer af messen.

Vi gik derfor sammen til Erhvervsstyrelsen og tilbød dem at overtage messen, men de syntes, at den lå så fint på private hænder. Forum fik også buddet og var meget begejstret, indtil de så regnskabet. Selvom der var indtægter fra udstillere og partnere, kostede gildet flere mio. kr. om året, så de endte med at takke nej. Efter nogen tid kom Multidata tilbage med besked om, at de godt kunne se, at der skulle en blåøjet ildsjæl til at overtage stafetten og her var jeg altså et godt match!

Det var selvfølgelig et stort skulderklap at få, men også en dyr gave, som jeg dybest set skulle betale et par millioner kr. for hvert år. Det ville dog også være ærgerligt at smide alt det over bord, som jeg selv havde medvirket til at opbygge og derfor bad jeg om lidt tid til at tage en ny runde med partnerkredsen, gik i gang med øvelsen ”need to have and nice to have” og byggede messen op igen som ét stort sammenskudsgilde.

Bag tremmer i FÆNGSLET

Samtidig udvidede jeg til Jylland, hvor Iværk&Vækst blev afholdt i samarbejde med Business Region Aarhus og derfor med skiftende kommuner som værtsby. Det bragte os til både Centralværkstedet og Herman’s i Tivoli Friheden i Aarhus, til Randers Stadion og bag tremmer i FÆNGSLET i Horsens.

Især FÆNGSLET i Horsens gav os mange muligheder, men også udfordringer. Jeg ville gerne bringe hele fængslet i spil, men hvordan sælger man lige en graffitibemalet celle, to trapper op og længst nede ad gangen, som erstatning for en central hjørnestand i midtergangen? Alle celler blev målt op, for ingen var ens. Hvordan får man møbler og inventar op ad en smal fængselstrappe? Ja, de er lige så smalle som i filmene fra Alcatraz? Den udfordring blev i øvrigt startskuddet til at vi gik i gang med at udvikle egne messemøbler i genbrugspap. Hvordan løser man skiltningen, når man skal guide de besøgende rundt til alle aktiviteter, igennem flere bygninger, ind og ud af celler, op på flere etager og gennem fængselsgården?

 

Rådgivningsseancerne blev omdøbt ”Business Boost bag tremmer”, innovative workshops blev til ”Fængslende innovation, foredrag til ”Iværksætterprædikener i fængselskirken”, frokosten blev serveret i ”The Prison Food Court” af madiværksættere og netværksaktiviteterne blev til ”Celledeling”.

Som et ekstra oplevelseskrydderi hyrede vi en teatertrup ind til at agere fængselsbetjente og iscenesætte FÆNGSLET som i gamle dage. Det var et kæmpe arbejde og ikke uden udfordringer at være first mover på sådan en type arrangement i FÆNGSLETS rammer. Så meget desto større var glæden over at høre, at konceptet og de høstede erfaringer kom VL-dagen til gode, da FÆNGSLET efterfølgende husede det prestigefyldte arrangement med stor succes.

Fængslet har i øvrigt udviklet sig i en rasende fart som kulturmagnet og står overfor en vildt spændende tid med udbygning af Vestsalen, som betyder, at der kan huses endnu flere skæve og innovative arrangementer i forskellige kombinationer.

I dag er jeg rykket tilbage til FÆNGSLET, da jeg er blevet inviteret til at træde ind i bestyrelsen, hvilket jeg er meget beæret over. Ikke mindst fordi det bliver i selskab med et skarpt og stærkt hold, der består af:

Henning Nørbæk, formand og tidl. kulturchef i Horsens Kommune, Poul Ulsøe, næstformand og tidl. formand for Business Horsens, Karen Mosbech, direktør Freja ejendomme A/S, Peter Sinding Poulsen, kommunaldirektør i Horsens Kommune, Claus Visbye, direktør i Horsens & Friends og tidl. direktør for Smuk Fest, Mona Juul, tidl. direktør i Envision A/S og nu folketingskandidat for C og Jan Hessellund, adm. direktør i Billund Lufthavn.

Iværk&Vækst, Eva Vedel, Bizz Up

Iværk&Vækst KVINDER

Iværksætteri er i dag på alles læber og der er flere initiativer og tilbud om hjælp til opstart og udvikling af egen virksomhed end nogensinde. Derfor kan det undre ekstra meget, at denne hhv. trend og øgede indsats ikke afspejler sig i statistikkerne, når vi taler om antallet af kvindelige virksomhedsejere.

De seneste tal fra Erhvervsstyrelsen fortæller, at det kun er gået ned ad bakke siden 2012, hvor fordelingen af registrerede CVR-numre fordelte sig på 66% til mændene og 34% til kvinderne for i 2017 at falde til 74% mandlige virksomhedsejere og 26% kvindelige.

Der er mange bud på årsager, men én ting er sikkert og det er, at der er brug for flere synlige rollemodeller og flere kvindelige iværksættere at spejle sig i.

På den seneste Iværk&Vækst besluttede jeg mig derfor for, at jeg ville sammensætte et program, der afspejlede diversiteten, når det gælder både alder, køn, branche og demografi, herunder en 50/50 fordeling af mænd og kvinder blandt indlægsholderne. Det lykkedes og for første gang i historien siden opstarten i 2005 havde Iværk&Vækst et lille overtal at kvindelige besøgende mod en normal fordeling på 60/40 med mændene i overtal. Derfor lancerer vi Iværk&Vækst KVINDER i samarbejde med udvalgte nøgleaktører. Både for at synliggøre de kvindelige rollemodeller, men også for at sætte fokus på de netværk og aktører, der gør en ekstra indsats for at styrke kvindelige iværksættere.

Iværk&Vækst KVINDER starter turnéen rundt i landet i juni og kommer i første omgang til København og en by i Midtjylland. Øvrige byer offentliggøres senere, da vi ønsker at folde Iværk&Vækst KVINDER ud i byer og kommuner, der har særligt fokus på at fremme kvindelige iværksættere og ønsker at være en aktiv og synlig del af indsatsen.

Konstant udvikling og tilpasning

Generelt har vi brugt det sidste år på at retænke Iværk&Vækst. Jeg tror på, at det giver særlig god værdi at målrette tilbud og inspiration til specifikke målgrupper og brancher. Et af de nye tiltag bliver derfor også en nicheevent for madiværksættere, men med de samme ingredienser, som folk efterspørger fra Iværk&Vækst – blot med fokus på fødevarebranchen.

Sideløbende med udviklingsarbejdet har vi åbnet op for en facebook sparringsgruppe, der foreløbig har rundet 500 følgere. Her kan man søge råd og dele ud af egen viden og det spænder vidt fra tips til de bedste emballageløsninger til efterlysning af brugte food trucks.

Jeg er selv et stort madøre og derfor har vejen også helt naturligt bragt mig til udvikling af en eksklusiv Lakridsfestival, der er bygget op som en forestilling og totaloplevelse til en Picnicfestival, der bringer alle interessenter sammen i en fælles interesse for at vise alle facetter af oplevelsestilbud i naturen med skovturen som omdrejningspunkt.

Synergi

Jeg brænder for at skabe værdi i alle led ved at bygge på synergiskabende samarbejder og måler altid succesen på, hvordan ”det summer”. Er stemningen god og skabes der værdi for både partnere, udstillere, indlægsholdere, gæster, personale og frivillige? Hvad kan vi gøre bedre, hvor kan vi skrue på knapperne?

I takt med den øgede fokus på online tilbud og digitale medier, er der mange, der dømmer det personlige møde ude. Jeg tror helt modsat, at der netop vil resultere i et øget behov for at mødes i den virkelige verden. Jeg er selv vild med det personlige møde og den gnist, gejst og virkelyst, der findes hos iværksættere. Og kan jeg bidrage til at gøre bare en lille forskel for at få flere til at tage springet eller komme styrket videre, så er missionen fuldført.

Ja, det er hårdt at have hånden på kogepladen og Iværk&Vækst har kostet mig uendeligt mange interessetimer, men når man møder en iværksætter, der fortæller at han fandt sin partner på Iværk&Vækst for 3 år siden eller kom i dialog med sin investor, fik det afgørende gode råd, der hjalp ham på ret kurs med virksomheden eller blev så inspireret af en indlægsholder, at hun selv valgte at gå all in, så er det det hele værd og så tager man lige en tur mere.

Det er ingen hemmelighed, at Iværk&Vækst også har givet økonomiske lussinger. Sidste gang var der partneraftaler, der ikke landede grundet organisationsændringer i partnerkredsen. Og det kostede mig en årsløn. Det var så også det første år, hvor jeg valgte selv at stå frem og byde velkommen til Iværk&Vækst.

Når nu jeg selv skulle betale gildet og dermed var hovedsponsor, ville jeg i det mindste have den glæde! Det var selvfølgelig rigtigt surt at kaste pensionen i puljen, men så man op på hesten igen.

Jeg er enormt privilegeret af et netværk af ildsjæle, der ligesom mig brænder for at gøre en forskel for især Danmarks 300.000 SMV’ere. De gør en kæmpe forskel hver dag for at holde hjulene kørende, så derfor skal der fortsat inviteres til ”Juleaften for selvstændige”.

 

Faktaboks

 • Danmarks inspirationsforum for selvstændige og virksomhedsejere
 • Siden 2005 besøgt 53.679 gæster
 • www.ivaerk.dk

Arbejdsflow er den tilstand du er i, når du arbejder effektivt ”derudaf”, uden nogen afbrydelser.  En fed følelse, som de fleste stræber efter. Ikke kun selvstændige, der har et arbejde, hvor noget skal ”for hånden”. Arbejdsflow er en blanding af motivation, effektivitet og arbejdsglæde, som når det hele går hånd i hånd, skaber de bedste resultater. Både på bundlinjen, men også i arbejdsglæde hos den enkelte. Derfor kan vi godt lide at være i et godt arbejdsflow. Kort sagt: Med et godt arbejdsflow får du det bedste ud af din egen og dine medarbejders indsats.

Skrevet af Lise, Bizz Up

Omvendt, så giver manglen på arbejdsflow frustrationer og stress på en arbejdsplads. Vi kender alle følelsen af, at vi ikke har nået det vi skulle. Ofte handler det ikke om, at vi har for mange opgaver, men fordi vi lader os afbryde for ofte samt mangel på planlægning.

Løsningen er banal og alligevel ikke så nem. Hver dag, i løbet af arbejdsdagen, møder vi afbrydelser som forstyrrer vores flow: Telefonen ringer, kolleger har spørgsmål eller vil small talke, møder, osv. Men også vores egen selvdisciplin er en afbrydelse der ofte afbryder det gode flow: Sociale medier, nyhedssites, indbakken – i det hele taget vores afhængighed af de mange forskellige tidsrøvere vi har så let adgang til.

Det er meget frustrerende, hvis man ikke kan finde et godt flow. Og en dag med for mange afbrydelser giver en mistilfredshed, når dagen er omme og man ikke har nået det man skulle.

Der findes tusindevis af gode råd og modeller til at komme i et flow og ikke mindst forblive i et godt arbejdsflow. Vi har samlet nogle af de mest basale ting at gøre lige nu og her, så du kan starte dit gode arbejdsflow med det samme.

Rammen

Noget så essentielt er rammen. Sidder du i et åbent kontormiljø eller i et lukket kontor – måske har du hjemmekontor? Sørg for at du har en ramme der passer til hvordan du bedst kan sidde at arbejde. Siddende eller stående? På en kontorcykel eller en siddebold?

Der kan være svært at ændre rammen, men hvis du f.eks. nemt bliver forstyrret og du sidder i et åbent kontormiljø, så kan du med fordel skærme din plads af. Høretelefoner er et godt bud. En god arbejdsstilling og et godt miljø samt støj har en stor indflydelse på vores arbejdsflow, og den bedste løsning er ikke end for alle.

Oprydning har en stor betydning. Er du typen der har en masse gule post its på dit bord? Smid dem ud! Det er farligt for dit flow! Hver gang du kigger på en gul seddel, kommer dine tanker væk fra det du er ved. Du bliver afbrudt. Og det kan tage mange kostbare minutter før du er 100 % tilbage til den arbejdsopgave du egentlig er i gang med.

Så ryd dit bord for al unødvendigt. Det gælder også billeder af dine børn og din hund. Tankerne svinder hurtigt hen på gode minder – og det er dejligt – men ikke for dit arbejdsflow.

Omgivelser

Det er vigtgt, at du kommunikerer til dine omgivelser, at du prøver at koncentrerer dig. Derfor skal du fortælle dine kolleger, at hvis du f.eks. sidder med hørertelefoner på, så betyder det altså at det skal være vigtigt får de skal afbryde. Mange virksomheder bruger også mail eller andre platforme, såsom Slack, til at kommunikere på, således svaret kan komme, når der er afsat tid til det. Mere om det under planlægning.

Arbejder du på en arbejdsplads hvor I er flere, så kan du foreslå ”stilletime”. Lidt som man kender det fra efterskolen. Et afgrænset tidsrum, hvor det er helt forbudt at kontakte en kollega. F.eks. 2 timer hvor der bare arbejdes fuldstændig effektivt.

Hvis du bliver afbrudt af en kollega eller et telefonopkald, så hold dig til din planlægning og spørg om du må ringe senere.

Planlægning

Et godt arbejdsflow kræver ofte godplanlægning. Lav regler for hvornår du tjekker mails. Hvornår du må forstyrres at dine kolleger. Du kan endda lave regler for, hvornår du tager din telefon. Telefontid behøver ikke kun være til kundeservice eller tidsbestilling.
En anden vigtig planlægningsopgave er to-do-listen med dine opgaver. Bryd dem ned i mindre opgaver, så de er mere overkommelige og der er flere små succeser i din arbejdsdag.

Selvdisciplin… eller mangel på samme

Hvis du ikke har den bedste selvdisciplin, så kan det være en god ide at tage lyd og notifikationen af dine indbakke. Du har i forvejen lavet en regel om at du kun må tjekke din mail to gange om dagen, men lyde og pop-pus forstyrrer stadig dit arbejdsflow.

Slet apps som trækker i din afhængighed på dine telefon. Der findes endda et værktøj der fjerner dit newsfeed på facebook. Så hvis du arbejder meget på facebook, så kan du sørge for at ligegyldige kattevideoer og pandekageopskrifter ikke hiver dig ud af dit flow.

Få 7 tricks til et godt arbejdsflow her

Lønsedlen har mange år på bagen, men efterhånden har den fået en konkurrent: Fakturaen! Flere og flere sender en faktura til en kunde i stedet for at få en lønseddel fra deres arbejdsgiver. Det kan der være mange gode grunde til.

Skrevet af Lise, Bizz Up

I Danmark har vi nogle af de bedste vilkår for at starte virksomhed. I de forskellige kommuner og lokale erhvervsråd tilbydes diverse kurser, mentorforløb og lignende for at styrke antallet af iværksættere lokalt og ikke mindst overlevelsesraten for de enkelte nystartede.

Det har hellere aldrig været billigere at skifte et selskab. Du kan tegne et gratis enkeltmandsfirma på to minutter og har indtil nu kunne stifte et IVS selskab til 1 kr. I forbindelse med afskaffelsen af IVS selskabet, så er kapitalen for et ApS nedsat til 40.000 kr.


LÆS OGSÅ: IVS ER AFFSKAFFET – HVAD GØR JEG NU?


Flere af A-kasserne er vilde med de selvstændige og giver gode mulighed for et sikkerhedsnet, pensionsordninger og sygefordringer fra første sygedag er økonomisk mulige selv for nystartede. Så mange af de fordele man som lønmodtager kan priser sig lykkelig for, de gælder altså efterhånden også for de selvstændige.

Alle disse gode forhold kan have betydningen for lønsedlens fremtid. Mange starter nemlig op i samme erhverv og får hurtig en kundekreds. Det være sig bogholderen der går freelance, pedellen der tilbyder haveservice og snerydning eller IT manden der bliver konsulent.

Arbejdsgiver bliver til kunde

På den anden side af bordet ses der også en udvikling i den retning. Virksomhederne outsourcer administrative medarbejdere og får i stedet serviceaftaler til printer, kaffemaskine og pasning af blomster. Til rengøring er ofte billigere at hyre et selskab end at ansætte egne folk. I regnskabsafdelingen kan det være en fordel at kunne trække på et team af regnskabsassistenter med forskellig specialviden i et eksternt revisionsselskab, end at have én mand ansat til at udføre opgaverne.

Frihed og fleksibilitet

Drømmen om at blive selvstændig handler ofte om frihed og fleksibilitet. At man ikke har et 8-16 job, hvor man er underlagt chefens befalinger. Man skulle måske tro at det så ville forringe virksomhedens muligheder, når de vælger at tage en freelance eller konsulent ind i stedet for en fast medarbejder, men det er umiddelbart ikke tilfældet. Selvom timelønnen er højere, så skal virksomheden ikke have udgifter til ferie, pension, sygedage og generelle personale omkostninger.
Når der stilles en opgave, f.eks. en IT forbedring eller en omgang snerydning, så betaler virksomheden for det og ikke mere. Derfor er der i høj grad frihed og fleksibilitet fra begge sider.

Handy-manden vil være selvstændig

Hvert år etableres der ca. 20.000 nye virksomheder i Danmark. I de lokale erhvervsråd skal man se langt efter de virksomheder som skaber hundredevis af arbejdspladser. Til gengæld oplever mange erhvervsråd en stigning i de årlige iværksættervejledninger. Det er ofte håndværkeren som går selvstændigt med en niche, så som havearbejde, bilpleje, underleverandør til andre håndværkere og lignende. Nogle af disse vokser sig store, eller laver flere virksomheder. Når det sker er det også ofte en fortsættelse af freelance-cirklen. De gør brug af underleverandører, samarbejdspartnere og konsulenter i stedet for at ansætte medarbejdere på lønseddel.

Det er uden tvivl en tendens – og hvem ved om vi om 10 år alle sender fakturaer i stedet for den traditionelle lønseddel.

______________________________________________

OVERSIGT: Find en håndværker i din by og se prislister

Hvad betyder mest når du skal købe et produkt eller en ydelse? Kvalitet, service eller pris? Aldrig har priser været så gennemsigtige, og alligevel er det ikke det afgørende parameter.  I en amerikansk undersøgelse fra 2018, er der kommet nogle interessante tal op, som dog slet ikke er overraskende: Anmeldelser kan være altafgørende for om kunden handler ved dig.

Skrevet af Lise, Bizz Up

Tillid over priser

Når vi køber et produkt – uanset om det er B2C eller B2B, så handler det i højere grad om tillid end om prisen, i forhold til tidligere. Det er nemt og gennemskueligt at finde den billigste vare på nettet, og der findes platforme som lever af at finde den billigste pris til dig: Søg efter firmaer og priser i dit område.

Men vi er som forbrugere blevet mere og mere skeptiske, og statistikker viser, at vi ofte kigger på anmeldelser inden vi køber.

Vækst din forretning med anmeldelser

Når vi ved at dine potentielle kunder ikke kun vil vide hvad produktet kan, om garantier og hvad det koster, men at de også vil vide hvilke oplevelser tidligere kunder har haft ved at handle med dig samt modtage og tage produktet i brug, så gør det nemt for dem. Tag fat på dine kunder og brug deres udtalelser til at få nye kunder til at trykke på køb-knappen, inden de fortsætter til næste. Gør det nemt at finde referencer på din hjemmeside, sørg for din virksomhed er nem at slå op på Trustpilot og prioritér en hurtig besvarelse på anmeldelserne.

Den online forbruger har magten

I Danmark er Trustpilot den mest benyttede platform til at finde anmeldelser i købsfasen. I udlandet er det Amazon, som er den største spiller. Når vi ved at anmeldelser kan være så afgørende for om du får salget, så kan det være skræmmende at tænke på, hvor meget magt det i realiteten giver forbrugerne. Men det er vel egentlig fair, er det ikke? Hvis du har haft en dårlig oplevelse med en virksomhed eller et produkt, så fortjener næste mand i rækken vel at vide det? Så lad være med at se det, som om at magten bliver taget fra dig som erhvervsdrivende, men brug i stedet muligheden for at uppe dig på kundeservice og brug anmeldelserne til at få flere salg i din forretning.

Fake reviews

Desværre har sker det jo ofte at nogle misbruger den gode mening med tingene. Dette er også gældende, når vi taler anmeldelser. Det ses desværre ofte, at konkurrencer går ind og giver dårlige anmeldelser, for at skade konkurrenten, hvilket for det første giver kunden et forvirret billede af den opfattelse de forsøger at skabe for den konkrete virksomhed eller produkt, og for det andet er det usportsligt og ødelæggende for den kultur man, både som forbruger og leverandør, har ansvaret for på nettet.

Hvad betyder en dårlig anmeldelse?

Hvis du har fået en lang række gode anmelders, så vent lidt inden du kaster armene i vejret og sløser med kundeservicen. Undersøgelserne viser nemlig, at det kræver 40 positive anmeldelser at gøre op for én dårlig anmeldelser. Så én dårlig anmeldelse kan altså være altødelæggende.

Ligeledes skal du også sørge for, at du hele tiden får nye anmeldelser ind. Over 80 % af de adspurgte amerikanere vurderer, at anmeldelsen ikke er noget værd, når den er over 3 måneder gammel. Det er ikke sikkert tallet er gældende for de danske forbrugere, men vi ved at vi adopterer købsadfærden fra amerikanerne, så mon ikke danskerne bliver lige så kritiske forbrugere inden længe.

Anmeldelse styrker dit brand

Særligt hvis du har et dyrt produkt har anmeldelser vist sig at være afgørende. Over 60 % af de adspurgte forbrugere stoler på et brand ud fra anmeldelser. Til gengæld skal der 40 anmeldelser til før det faktum sætter ind.

Så uanset om du sælger et produkt eller en ydelse, sælger B2B eller B2C, så er det med at få gang i anmeldelser og lad dem være et vigtigt parametre for dit salg.