Flere og flere webshops benytter sig af, at give en gratis gave væk hvis forbrugeren køber for mere end et bestemt beløb. Undersøgelser viser, at fri fragt ikke virker så godt som i starten, fordi forbrugerne er afklaret med fragtpriserne, som oftest er mellem kr. 30-150+ pr. ordre alt efter størrelse, vægt og mængde.

Størstedelen af webshops giver fri fragt, når forbrugeren køber for et bestemt beløb. Dette beløb findes gennem kalkulationer af gennemsnitsordre og fragtpriser. Da denne mersalgsmetode startede virkede det godt. Forbrugeren købte mere, for at opnå den omkostningsfrie levering – og det giver penge i kassen til webshoppen.

Mersalg, mersalg og atter mersalg

Hvis du driver en webshop, så kender du også følelsen af, at du må gøre alt for at få pengene i kassen – der er nogle gange tale om overlevelse af webshoppen. Ikke nok med at der er udviklet prisrobotter til at spotte billigere priser på produkter, så skal du justere på dine priser, for at dine forbrugere, enten nye eller tilbagevendende, fortsat vil handle hos dig. Du er under et stort pres fra store leverandører eller fra webshops som tilbyder prismatch.

Din webshops overlever kun, hvis forbrugeren handler hos dig. Derfor bør du fokuserer på mersalg og/eller krydssalg – og det kan du gøre på følgende måder.

Relaterede produkter

Du kan opsætte og kode lignende produkter sammen, for at forbrugeren bliver opmærksom på lignende eller relaterede produkter. Det kan fx være hvis forbrugeren har lagt en hundekurv i kurven, så kan du henvise til hundelegetøj, en anden hundekurv, hundesnor eller noget helt andet som kan bruges til hunde, eller som kan bruges i forbindelse med en hundekurv.


LÆS OGSÅ: DERFOR ER POPUPS SÅ VIGTIGE


Referencer og bedømmelser

Bed dine kunder om at vurdere, anmelde eller bedømme dine produkter. Når du indhenter anmeldelser og lignende, kan du offentliggøre dem i forbindelse med relaterede produkter og på produktsiderne. Forbrugerne søger altid efter tryghed og loyalitet i forbindelse med nethandel – så dette kan være et godt sted at starte, for at opnå disse. Forbrugeren lytter til andres oplevelser, anvendelse og gode råd ift. produkterne.

Tidligere viste produkter

Vis kunden hvilke produkter de har kigget på tidligere, eller i forbindelse med besøget. Gør produktet uundværligt. Skriv nogle gode og fængende overskrifter, som får kunden til at putte mere i kurven. Fortæl hvorfor kunden ikke kan undvære tidligere viste produkter.

Giv en gave i stedet for fri fragt

Når du ikke oplever mersalg, selvom du har gjort ovenstående på din webshop, så er det på tide at prøve noget nyt. Forbrugerne er blevet bevidste om, at fragten, i de fleste tilfælde, koster mellem kr. 30-100+ pr. ordre. Din kunde har måske allerede besluttet sig for, at købe det ene produkt – selvom det ikke opnår mindsteprisen for fri fragt.

Du kan give en gratis gave i forbindelse med et køb, for et bestemt beløb. Forbrugeren får en ny oplevelse af mersalg, og nu får kunden en ekstra ting med – uden betaling. Kunden vil opleve forkælelse. Sørg for, at gaven har relevans for din webshop og din målgruppe, så dine kunder faktisk gør brug af ’’tilbuddet’’. Hvis din webshop sælger udstyr til fodboldfans kan du give en klappepølse, ølhat, eller merchandise.

Kalkulér hvilket produkt du har råd til at give væk til dine kunder, og find det helt rigtige produkt.