Data er ikke et nyt fænomen. I årtier har virksomheder benyttet sig af data i deres forretning. Det nye er dog, at vi i dag kan bruge det på en anderledes og mere omfattende måde. Længe er data blevet brugt til at kunne vise en virksomheds drift samt været grundlaget for beslutninger i ledelsen.

Disse former for dataanalyser har dog været anskuet i retrospektiv, hvor man i dag har fundet ud af at bruge dataene som fremadskuende også. Dataene om fortiden kan vi altså bruge til at forudsige, hvad der vil komme til at ske i fremtiden. Ved brug af denne form for dataanalyse er det blevet muligt at kunne lægge en konkret plan for en virksomheds udvikling. Tidligere har det primært været virksomhedens ledere, der har kunnet se og følge med i analyseresultaterne og virksomhedens drift. Med hjælp fra et dashboard bliver det muligt for alle virksomhedens medarbejder at følge med i den konstante drift. Med et dashboard hængende på kontorvæggen, frit til skue for alle medarbejdere, er det nemmere at rette det enkelte individs fokus mod nøgletallene og ændre kurs mod den rigtige vej.

Dashboard, Bizz Up

Ingen har sagt, at det ville være nemt

For flere virksomheder er det ikke en nem opgave at skulle blive datadreven. Fordelene ved en datadreven virksomhedskultur er mange, men det er mindst lige så vigtigt at tage stilling til de eventuelle faldgruber. Èn af disse faldgruber er ironisk nok risikoen for en fraværende datakultur. Især denne faldgrube er essentiel at forholde sig til med et mål om netop at få skabt en datadreven virksomhedskultur. Et dashboard viser virksomhedens vigtigste nøgletal visuelt for enhver i virksomheden, men uden en dybere forståelse for nøgletallene, så er det nærmest en umulig opgave at skulle bruge dem til videreudvikling. Man er altså nødt til at huske på, at tallene på dashboardet ikke kan tale for sig selv. Med tal er det nødvendigt at oversætte, fortolke og tilskrive en mening til dem for at kunne forstå historien bag. Når først man har fået opbygget en god forståelse for virksomhedens vigtigste nøgletal, så er forståelsen for ledernes initiativer også dybere.

Hvilken rolle spiller lederen i at gøre virksomheden datadrevet?

Et af ledernes vigtigste formål under transformationen til at blive datadreven er at sørge for opbakning og opmærksomhed. Medarbejderne har behov for gode ledere til at skabe fokus og motivation for at få styret nøgletallene i den ønskede retning. Det er derfor også nødvendigt for medarbejderne at forstå lederens beslutninger. Mangel på datalederskab kan altså også være én af de essentielle faldgruber. Arbejdet med data ses for ofte at foregå under radaren i en virksomhed. Resultatet ud fra dette kan bl.a. være, at medarbejderne føler sig ekskluderet fra de fremtidige mål i virksomheden. Det kan også være, at initiativerne kommer til at tage for lang tid at blive gjort til virkelighed, fordi arbejdet med dataene netop ikke når ud til alle i forretningen. En datadreven virksomhedskultur er for mange organisationer vejen frem. Det kan være en udfordring at skulle arbejde ud fra data samt sørge for, at alle bliver inkluderet i det, men når først man har fået skabt denne form for kultur på arbejdspladsen, så er det muligt for alle at kunne pege hovedet i retning af udvikling.

Dashboard er jeres ven i den datadrevne arbejdskultur

Dashboardet udgør en hjælpende hånd, når det kommer til at skulle få en datadreven virksomhedskultur til at fungere. Arbejdet med data og digitalisering er kommet for at blive – det har vi vidst længe. Men det går stærkt nu. Dataenes udviklingsmuligheder er helt afgørende for, hvordan man vælger at anvende sine data. Der er utallige anvendelsesmuligheder, men hvis man forstår at bruge dem, kan virksomhedens muligheder samt konkurrencedygtighed være bedre end nogensinde før. Der er selvfølgelig visse faldgruber, man er nødt til at forholde sig til og nogle er de vigtigste er beskrevet længere oppe i teksten. Men alt i alt så kræver en datadreven virksomhedskultur en alsidig forståelse vedrørende dataenes betydning samt formål hos den enkelte medarbejder. Hvis der bliver sørget for dette, så er der konstant en fuld gennemsigtighed i, hvad der foregår i virksomheden på alle tidspunkter. Den enkelte medarbejder og ledelsen er nu hele tiden klar over, hvor der trænger til justering, samt hvor det går godt i forretningen. Med en datadreven virksomhedskultur, og dashboardet med visualiseringer af data, er det konstant muligt for hele virksomheden at holde en finger på pulsen, så man i fællesskab kan få drevet udviklingen i den rigtige retning.