Af Nikolaj Henum, journalist

Politikerne i Danmark har sammen med landets erhvervsliv gennem mange år ønsket, at flere danskere skulle få lyst til at starte egen virksomhed op. Men mange mangler modet til at tage udfordringen op og vælger i stedet den sikre vej som lønmodtager. Denne tøven i forhold til at starte egen virksomhed skyldes ofte tvivlen om, hvorvidt vingerne kan bære. For hvad nu hvis de ikke kan, og man ender i ledighed – så har man pludselig ikke samme muligheder i forhold til dagpenge, som man har som lønmodtager.

 

Men dette ændres nu. Fra den 1. oktober 2018 blæser der nye vinde ind over landet og de selvstændige erhvervsdrivende – for her træder den nye dagpengereform i kraft for selvstændige. En reform som har ladet vente længe på sig, og som i den grad bliver hilst velkommen.

 

”Hos DANA har vi hjulpet arbejdsgruppen på Christiansborg med, hvordan vi kan sikre de selvstændige erhvervsdrivende bedst muligt, og det er en stor glæde for os at kunne se, at mange af vores pointer er blevet hørt og efterlevet”, siger Keith Fobian, administrerende direktør i DANA – a-kassen for selvstændige erhvervsdrivende.

 

”Reglerne er først og fremmest blevet væsentligt enklere, og så sker der det, at man som selvstændig erhvervsdrivende i dagpengeøjemed får nogle nye rettigheder, der kan sidestilles med dem, som lønmodtagerne har i dag. Det ser jeg som to store forbedringer. Fra 1. oktober 2018 vil det således være personens aktivitet, der er afgørende for, om man er dagpengeberettiget – som tilfældet også er i skattesystemet. Og så kan retten til dagpenge og efterløn fra 1. oktober optjenes ved en kombination af selvstændig virksomhed, lønmodtagerarbejde og honorarer,” forklarer han.

 

Imødeser en positiv udvikling

 

I DANA skønnes det, at den nye reform vil få en positiv effekt på antallet af selvstændige erhvervsdrivende fremadrettet.

 

”Jeg tror på, at dagpengereformen er et skridt i den rigtige retning, og at den også vil give flere mennesker mod på at turde tage springet som selvstændig erhvervsdrivende, nu hvor reglerne bliver enklere og mere gunstige i de selvstændiges favør,” siger Keith Fobian.

 

Også blandt politikerne er der mærkbar begejstring for den nye dagpengereform, som der er bred politisk opbakning til. Beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet, Leif Lahn Jensen, er særligt begejstret for reformen:

 

»Det er fantastisk, at vi her har at gøre med en reform, som er skabt af arbejdsmarkedets parter, og som også er en nødvendighed, sådan som arbejdsmarkedet tager sig ud i dag. Dengang jeg var lille, var det hele mere sort/hvidt – forstået på den måde, at der var man enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Men det har i den grad ændret sig i dag, hvor mange er beskæftiget i freelanceordninger, aflønnet gennem honorarer eller arbejder med en kombination af selvstændig virksomhed og et lønmodtagerjob. Det synes jeg, at der bliver taget højde for med den nye dagpengereform,« forklarer Leif Lahn Jensen.

 

Ifølge beskæftigelsesordføreren vil den nye dagpengereform helt sikkert skabe en øget lyst til at starte egen virksomhed op.

 

»Jeg har allerede modtaget mange positive tilbagemeldinger fra folk, der handler om, at de med den nye dagpengereform minimerer deres risiko og dermed også får mere mod på at starte egen virksomhed. Og det synes jeg helt klart er et positivt signal. For hvis vi kan lykkes med at skabe mere gunstige forhold for de selvstændige erhvervsdrivende og dem, der er ansat på anderledes vilkår, så står vi stærkt – også i det globale marked,” fastslår han.

 

Oversigt over hovedelementer i den nye dagpengereform

Nye definitioner baseret på personens aktiviteter, der i højere grad vil følgerskattesystemet.

Indkomstbaseret optjeningskrav som betyder, at al beskæftigelse tæller med.

Ny digital model for selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvor vurderingen sker på baggrund af oplysninger om løntimer.

Muligheden for at arbejde deltid og samtidig modtage dagpenge harmoniseres med lønmodtagerne.

Bedre muligheder for at opstarte selvstændig virksomhed på dagpenge. En virksomhed kan fra 1. oktober opstartes med henblik på at blive personens hovedbeskæftigelse.

Forenklet og digital model for ophør af selvstændig virksomhed, der gælder både ved ophør fra hovedbeskæftigelse og bibeskæftigelse.

(Kilde: Beskæftigelsesministeriet)