Det kan være svært at gennemskue reglerne for brug af firmabil. Hvordan er det for gulpladebiler? Må du bruge den privat? Hvordan med momsfradrag? Bizz Up har taget et dyk i reglerne og lavet en guide til dig der er selvstændig.

Skrevet af Lise, Bizz Up

For de fleste selvstændige er der ikke en hårfin grænse mellem arbejde og privat. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige løsning når vi taler bil til erhvervsmæssigt og privat brug. Der er både skattemæssige og momsmæssige konsekvenser for dit valg, og SKAT har faktisk ret stort fokus på det, så der er god grund til at tage det seriøst.

Som udgangspunkt er al kørsel i løbet af en arbejdsdag erhvervsmæssigt og kørsel mellem din bopæl og arbejdspladsen er som hovedregel privatkørsel. Dog er der visse situationer, hvor kørslen anses om erhvervsmæssig.

Kan det betale sig?

Når du er selvstændig, kan du trække din erhvervsmæssige kørsel fra. Det kan være du har købt en bil i firmaet (bemærk særlige regler for enkeltmandsfirma. Her kræves det at virksomhedsskatteordningen anvendes) eller du trækker kilometerne fra i kørsel i din egen private bil. Så snart du blander privat og erhvervsmæssig kørsel, så kan det betale sig at kigge på om du har valgt den rigtige løsning.

Hvis du har firmabil som selvstændig, så er det beløb som du skal beskattes, det samme som hvis du havde været lønmodtager og havde fået firmabil som en personalegode.

Regler for beskatning

Hvis du har fribil til rådighed skal du beskattes af det. Reglerne er:

  • Hvis du har fri bil til rådighed, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.
  • Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.
  • Din arbejdsgiver sørger for, at det kommer med på din årsopgørelse, og du dermed får betalt din skat.
  • Du kan selv skrive det på din forskudsopgørelse (hvis det ikke allerede står der), så du betaler skatten løbende gennem året.

Kilde: Skat.dk

Som selvstændig kan du trække udgifter til erhvervsmæssigkørsel fra som transportudgifter i dit regnskab eller du kan modtage et beløb – i begge tilfælde er beløbet svarende standardsatserne for skattefri kørselsgodtgørelse. Hvorvidt du er berettiget til det afhænger af selskabsform og om virksomhedsskatteordningen anvendes.

Før du køber firmabil, så skal du overveje om det overhovedet kan betale sig. Det kan være svært at vurdere om det er en økonomisk fordel. Du skal blandt andet have styr på for hvor meget du kører erhvervsmæssigt og hvor meget du kører privat.

Det er meget nærliggende, hvis du skal købe ny bil privat, så er det værd at overveje om du skal købe den i firmaet.

Hvis du køber den nye bil gennem dit firma, så skal alle udgifter til bilen indgå i virksomhedsordningen. Det gælder også afskrivninger, som fratrækkes som driftsudgift i regnskabet – vel at mærke uanset hvordan forholdet er mellem erhvervsmæssigt og privat brug af bilen.

På trods af det, så bliver du beskattet af værdien af fri bil efter samme regler, som hvis du var ansat, som nævnt tidligere. Når du har fri bil, så mister du også muligheden for at få fradrag for befordring mellem hjem og arbejde.

Hvis du køber bilen uden om virksomhedsordningen, så skal betale bilen privat med beskattede midler, men så kan du til gengæld fratrække og overfører til dig selv privat hvad der svarer til statens takster x det antal km du kører privat til dig selv hvert år.

Så hvis du overvejer om du vil have firmabil eller om du vil bruge din egen og få befordring, så tag en snak med din revisor og hav som minimum styr på dette:

  • Hvor mange kilometer kører du om året hhv erhvervsmæssigt og privat?
  • Hvilken bil er der tale om? Bilens værdig påvirker beskatningsgrundlaget
  • Hvad er de årlige udgifter til bilen? Se priserne hos dit lokale værksted her