”Vores ydelse handler kort og godt om at skabe de bedste betingelser for udenlandske medarbejdere og deres familier”

Hos Job Vision har man gennem Spouse forløb succes med at integrere medrejsende ægtefæller eller partnere, som kommer til Danmark, fordi deres mand eller kone har fået job i en dansk virksomhed eller organisation

Luk øjnene og forestil dig et øjeblik, at du netop er trådt ud af flyvemaskinen i … lad os sige Kazakhstan… Med dig har du din familie bestående af din partner og to børn, som har sagt farvel til job, skole og børnehave for at følge dig i næste fase af dit arbejdsliv. A.l.t. er nyt. Din partners fremtid er uvis, sproget er nyt, maden smager anderledes, lydene, duftene, traditionerne, blikkene I møder på gaden er anderledes. Og i øvrigt er det tæt ved umuligt at finde et sted, hvor den ældste af ungerne kan dyrke sin højtelskede fritidsinteresse, fodbold.

Skræddersyet succes på den lange bane  
Tilbage i Danmark er dette billede den barske virkelighed for mange af de mennesker, som kommer hertil fra udlandet som følge af, at rekruttering af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft er afgørende for Danmarks konkurrenceevne og succes på den internationale scene. Succesen er dog afhængig af, at ægtefællen eller partneren til den internationale medarbejder bliver velintegreret både på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Hos konsulenthuset Job Vision har man specialiseret sig i at hjælpe virksomheder med at integrere medrejsende partnere til det danske marked i form af et såkaldt Spouse forløb, som er et individuelt, skræddersyet karriererådgivningsforløb. Juliette Guldberg, administrerende direktør, siger: ”Helt grundlæggende handler forløbet om at skabe de bedste betingelser for, at en udenlandsk medarbejder og hans eller hendes familie, får de optimale muligheder for at etablere sig i det danske samfund. Et Spouse forløb er individuelt tilrettelagt med fokus på den udfordring, den medrejsende partner kan have med at blive integreret på arbejdsmarkedet. Vores erfaring er, at integrationen forebygger korte ansættelsesforhold og manglende tilhørsforhold til samfundet.”

Trivsel fremfor alt
Job Vision, der er specialiseret i outplacement/genplacering af afskedigede medarbejdere, har erhvervsvirksomheder, forsikringsselskaber og jobcentre som primære kunder. Juliette siger: ”Vi arbejder med udfordringer som sprogbarrierer, dansk arbejdspladskultur, eventuel uddannelse og sparring på at komme i job. Formålet er at den medrejsende partner får øjnene op for perspektiver i at være i Danmark og opnår beskæftigelse. Vi ved alle, at hvis familien ikke trives, så trives ingen.”

Gevinst hele vejen rundt
Et Spouse forløb er ikke blot en hjælp for familien, der kommer til landet. For virksomheden er forløbet en stor gevinst i forhold til at fastholde medarbejdere og undgå omkostningstunge rekrutteringsforløb, som koster både tid, kræfter og penge. Medarbejderen bliver med andre ord længere. Den tilknytning og varighed har betydning for såvel virksomhedens værditilvækst som for den samlede samfundsøkonomiske gevinst.
”Et Spouse forløb er kort og godt en win-win for alle og med til at sikre, at et job i Danmark bliver en langvarig fornøjelse,” slutter Juliette Guldberg.

Fakta:
Job Vision er privatejet og landsdækkende og har 16 kontorer fra Aalborg til Bornholm
Beskæftiger 35 konsulenter og 15 freelance konsulenter
Job Vision blev etableret i 1994 og har siden da arbejdet med karriereudvikling
Tjek dem ud her: www.jobvision.dk