Det er vigtigt at værne om sine ansatte ude i erhvervslivet. Det kan man vælge at gøre på mange forskellige måder, og den måde, man passer bedst på ens ansatte, afgøres også af den specifikke virksomhed og de opgaver, som de ansatte udfører. Som virksomhed kan det være svært at finde andre at skulle spejle sig i, og man skal finde sin egen vej og måde at gøre tingene på.

Ofte vil der være virksomheder, som man minder om og har en del til fælles med, og derfor er det ikke nødvendigvis en dårlig idé at tage ved lære af de erfaringer, som andre virksomheder har gjort sig. Men da det er svært at forholde sig til strategien i andre virksomheder, kan det være en god idé at have nogle konkrete og overordnede retningslinjer, man kan forholde sig til og arbejde ud fra.

Find den bedste forsikring

Man skal være opmærksom på, at det ikke blot handler om at have sine ansatte forsikret men i højere grad at få professionelle til at sørge for, at forsikringerne dækker optimalt. Udover det, er det også vigtigt, at virksomhederne sammen med deres forsikringsmæglere når frem til den bedste løsning, hvad angår forsikring og pension – her søger man typisk de laveste præmier og den bedste dækning.

 

En forsikringsmægler, som rådgiver om risici

Det er en god idé at forsøge at finde en forsikringsmægler, som tilbyder en bred vifte af services. Det optimale vil være at finde en, som også kan rådgive omkring risiko – herunder risikoeliminering og -styring.

Når man har fået professionelle øjne på de ansattes arbejdsmiljø og efterfølgende forholdt sig konstruktivt og rettet sig efter den feedback, man har fået, har man taget et stort skridt i den rigtige retning. Ved at eliminere de risiko, som man finder, stopper man ulykker og skader, allerede inden de sker, som vil spare virksomheden både penge og bekymringer.

Tal med de ansatte

Samarbejder man med en forsikringsmægler, som har forståelse for virksomheden samt ledere og ansatte, er man godt stillet. Men selvom forsikringsmægleren kan hjælpe virksomheden et godt stykke henad vejen, er det vigtigt, at man som chef eller leder også er i tæt dialog med de ansatte. Ved at sikre en god og tæt dialog vil de ansatte føle sig trygge og have nemmere ved at sige, hvis der er noget ved deres arbejdsvilkår eller -miljø, som gør dem frustreret.