Nogle gange skal der et par friske øjne til at opdage, hvad der mangler, hvor der kan optimeres, og om noget er helt skævt. Kemikonsulenterne Mediator hjælper plastbranchen med at være 100 procent compliant.

Nogle gange kan man ikke se skoven for bare træer. Det samme kan siges om virksomheder, hvor arbejdsrutinerne har lignet sig selv i mange år, og hvor der kun er sket få forandringer i produktionen. Men det betyder ikke nødvendigvis, at man er up-to-date med den seneste lovgivning af den grund.

Af samme årsag har konsulenthuset Mediator stor succes med at agere nye øjne for plastvirksomheder i Danmark. Gennem såkaldte runderinger ser kemispecialisterne virksomhederne efter i sømmene og undersøger, om alt er som det skal være lovmæssigt og giver bud på, hvor der kan optimeres og forbedres.

“Lovgivningen inden for kemi ændrer sig konstant, og det kan være svært at holde sig opdateret på de seneste ændringer og tilføjelser. Vores erfaring er, at næsten alle produktionsvirksomheder kan have rigtigt meget ud af få gennemgået deres virksomhed af eksterne eksperter”, siger Jens Haugaard, der er CEO i Mediator.

Håndtering og brug af kemi er hverdagskost i plastbranchen, hvilket også kan ses i Mediators kundeportefølje, der tæller omkring 50 kunder i plastindustrien.

Er virksomheden rød, gul eller grøn?

Når Mediator tages med på holdet hos en virksomhed, gennemgår konsulenterne en lang række faktorer og arbejdsprocesser, hvor virksomheden skal være compliant, eller som på anden vis kan bringe dem i problemer med lovgivningen. Efter runderingen gradueres de forskellige indsatsområder med en enten rød, gul eller grøn karakter.

Jens Haugaard kommer her med et par eksempler, som vil udløse en gul karakter, og en opfordring til forbedring:

Forældede tilladelser eller nye produkter i produktionen

En ISO-certificering er ikke automatisk ensbetydende med, at produktionen lever op til lovgivningen. Du kan også have produceret de samme produkter på mere eller mindre samme måde i mange år, og derfor føle dig sikker. Men ganske små ændringer i produktionen eller helt nye produkter i porteføljen kan betyde, at der skal nye produktionstilladelser eller certificeringer til for at være compliant.

Jens Haugaard fortæller, at der heldigvis sjældent er brug for en rød karakter. Han har dog et par eksempler, hvor der bør reageres straks:

Udestående med myndigheder eller mangel på værnemidler

Har du først modtaget et påbud fra myndighederne, så skal det tages alvorligt. Husk, at i værste tilfælde kan et påbud føre til lukning af virksomheden, hvis uoverensstemmelsen ikke tages alvorligt. Derfor er et udestående med myndighederne altid af rød karakter. Opbevarer du kemi uansvarligt, eller har du mere kemi stående, end der er tilladelse til, giver det også en rød karakter, da det på linje med manglende eller ukorrekte værnemidler til dine ansatte, kan føre til personskade og gøre dig uberettiget til dækning i forsikringssager.

Eksempler på opgaver som Mediator kan løse for kunder i plastindustrien

  • Runderinger: Mediator ser virksomhedens produktion og forretningsgange efter i sømmene og kommer med forslag til forbedringer og ændringer.
  • Lovservice: Mediator udarbejder en virksomhedstilpasset lovliste, som fungerer som et styringsværktøj til at holde overblikket over love og regler, og hjælper virksomheden med at få styr på, om lovgivningen er implementeret og om virksomheden er compliant.
  • Kemisk risikovurdering: Mediator udvikler i samarbejde med virksomheden en kemisk APV, som omfatter beskrivelse af korrekt praksis i oplæring, instruktion og undervisning i virksomhedens omgang med kemi i det daglige arbejde.
  • Miljømærkning: Mediator foretager en uvildig vurdering af virksomhedens produkter, og hjælper til med ansøgningen om miljømærker. Herunder for eksempel Svanemærket, Det europæiske miljømærke og Astma-Allergimærket.

Eksempler på lovgivningsområder, hvor Mediator ofte rådgiver sine kunder

  • Miljølovgivning
  • Arbejdsmiljø
  • Tekniske forskrifter, herunder brand
  • Fødevarekontakt

Potentielt farlig kemi og håndteringen kræver tid og specialviden. Sourcing- og serviceleverandøren Solar tager kemikonsulenterne fra Mediator med på råd og underviser årligt 4.500 kursister og kunder i emnet.

I Siden 1. juli 2019 har alle danske erhvervsdrivende skullet kunne præsentere en risikovurdering for alle produkter indeholdende kemi på arbejdspladsen – en såkaldt kemisk APV.

“Der er tale om en yderst kompliceret lovgivning på området, og hvor man i større virksomheder er begyndt at have videnspersoner ansat specifikt til at håndtere dette, så kan det være svært for særligt mindre virksomheder at følge med i udviklingen, søge viden og altid være compliant”, siger Henrik Szkopek, der er Category Manager for Tools and Fastening hos sourcing- og servicevirksomheden Solar, som er blandt de største leverandører i Danmark inden for el, vvs, industri og klima/energi.

Det nye regelsæt bag den kemiske APV er sat i søen af Arbejdstilsynet for at øge sikkerheden for dem, der benytter produkterne i deres daglige arbejde. Det omfatter blandt andet specifikke krav til procedurer, dokumentation og beskrivelser af kemikalier i virksomheden og heraf risiko ved anvendelse. Men for mange erhvervsdrivende betyder det øgede fokus på kemi, at de skal tage stilling til og bruge meget mere arbejdstid på et emne, de enten ikke har viden om eller interesse for.

Skaber værdi for alle

Hos Solar har man allieret sig med kemikonsulenterne fra Mediator, der bistår Solars ansatte med undervisning samt udarbejdelse af kemiske APV’er for Solars produkter. Samarbejdet mellem de to virksomheder har stået på i flere år, men det er særligt efter indførslen af de nye regler om kemiske APV’er, at Mediators ekspertviden kommer til sin ret for Solar og deres kunder.

Læs også…

Odsherred-virksomhed: Dansk tang skal på menuen over hele jordkloden

“Vi oplever, at selvom der generelt er kommet bedre forståelse for APV’erne og deres betydning og udformning, så er der fortsat mange af vores kunder, som har stor gavn af, at alt det lovpligtige er på plads, når de handler hos os. Samarbejdet med en ekspert som Mediator sparer tid og penge for alle i leverandørkæden, fra vi sætter et produkt til salg, til det tages i brug hos vores kunder og kundernes kunder”, siger Henrik Szkopek,

4.500 kursister om året

Udover at udarbejde kemiske APV’er på produkterne er Mediator også med til at uddanne Solars sælgere, så de er helt opdateret på de nyeste love og bestemmelser, når de skal ud til kunderne. Samtidig deltager kemiekspertens konsulenter også som gæstelærere i Solars egen undervisningsenhed, kaldet Solar School, som afholder kurser i blandt andet kemi, sikkerhed, teknisk træning og kompetenceverifikation for omkring 4.500 kursister om året.

“Som kunde hos Solar får man mulighed for at tilvælge kurser og blive bedre klædt på i forhold til den seneste lovgivning og bestemmelser gennem Solar School. For nogle erhvervsdrivende kan den viden, de får gennem vores kurser og de gennemarbejdede APV’er, spare dem for en deltidsstilling eller dyre konsulenttimer”, siger Danni Baltzer Vinding, som er Manager ved Solar School og tilføjer:

“Og så skal man selvfølgelig ikke glemme den tryghed der er i, at have alt på det rene, hvis Miljøstyrelsen en dag banker på døren. At have en kemiekspert som Mediator med på holdet giver sikkerhed for alle.”

Mediator A/S er en konsulentvirksomhed med base i Kolding, som beskæftiger 14 ansatte. Mediator A/S er eksperter i lovgivning og regeldannelse om kemikaliers påvirkning på mennesker og miljø.