Danmarks Største Arbejdsplads fortæller om Ringkøbing-Skjern som en kommune, der lever op til sit slogan, både når det gælder areal og arbejdspladser. Med en tredjeplads i Dansk Industris Erhvervsvenlighedsanalyse i 2019 kan Ringkøbing-Skjern samtidigt prale af, at her bliver der passet godt på virksomhederne.

Tekst: Karina Skovsgaard Nielsen
Foto: PR Fotos

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

”Vi arbejder konsekvent på at skabe et frugtbart miljø for vores lokale virksomheder, og så bliver vi selvfølgelig stolte af at se valuta for indsatsen, når Dansk Industris analyse af landets kommuner sætter Ringkøbing-Skjern på en tredjeplads,” lyder det fra Hans Jørn Mikkelsen, der er direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Analysen fortæller blandt andet, at de lokale virksomheders bidrag giver Ringkøbing- Skjern en førsteplads, når det gælder kommunal sagsbehandling og en andenplads på området information og dialog med kommunen.

Lettere at rekruttere arbejdskraft

Overordnet viser analysen, at Ringkøbing- Skjern har forbedret sit image, og det er med til at påvirke rekruttering af arbejdskraft.

LÆS OGSÅ

Ringkøbing-Skjern Kommune: Vil du med mod vest?

”Adgang til kvalificeret arbejdskraft er stadig en udfordring for os, men vi oplever større søgning til Ringkøbing-Skjern. Konkret kan vi se det på kandidaterne, der søger adgang til vores virksomheder via Tilflytterjobordning, men DI’s analyse viser også, at virksomhederne selv vurderer, at de har fået lettere ved at rekruttere nye medarbejdere,” siger Hans Jørn Mikkelsen.

Blandt initiativerne til at fremme rekruttering af arbejdskraft er et øget fokus på bosætning, hvor Erhvervsrådet samarbejder med kommunen om at fortælle om det gode liv mod vest med stort rådighedsbeløb og højt til loftet på flytmodvest.dk. Et andet initiativ er aktivitet på job- og studiemesser, hvor Erhvervsrådet sammen med lokale virksomheder fortæller unge om karrieremuligheder i det vestjyske og om muligheden for at uploade sit CV på flytmodvest.dk.

Grønne takter for virksomhedsdrift

En del af indsatsen for at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Danmarks Største Arbejdsplads handler om grønne initiativer. Her ligger Ringkøbing-Skjern absolut i førerfeltet. Faktisk kommer 13% af Danmarks landvindmøllebaserede elproduktion fra Ringkøbing-Skjern, hvilket er en del af forklaringen på, at Ringkøbing-Skjern garanterer 100 procent grøn strøm til alle virksomheder.

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

”Kommunens grønne takter svinger med de bæredygtige mål, som moderne virksomheder i dag stiller sig. Derfor er vi virkelig glade for de grønne initiativer, der også tæller en vision om et fossilfrit Ringkøbing-Skjern i 2040,” siger Erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.

Visionen har en handlingsplan med seks indsatsområder og 50 konkrete indsatser, der sammen arbejder hen mod en fossiltfri fremtid i Ringkøbing-Skjern. Blandt indsatserne er mindre varmeforbrug, rådgivning til små og mellemstore virksomheder om grønne forretningsmodeller, at arbejde tætsammen med virksomheder med stort energibehov og at deltage som testområde for mindst to nye lagringsteknologier inden afslutningen af 2022.

Velkommen til Danmarks mest produktive område

”I Ringkøbing-Skjern er et ord et ord. I generationer har det været en naturlig del af vores kultur. Tillid er vigtigt for vores virksomheder – for uden tillid ender vi op med bureaukrati,” siger Hans Jørn Mikkelsen med henvisning til det, han kalder det særlige vestjyske dna. Vestjyske egenskaber, der med tilfredse indbyggere og et højt tillidsniveau giver gode betingelser for forretningslivet.

Virksomheder, der slår sig ned i Ringkøbing-Skjern, kan desuden glæde sig over at blive del af en landsdel, der har et BNP-bidrag, der ligger 23% over landsgennemsnittet, og som tre år i træk har haft det højeste BNP per indbygger i Region Midtjylland. Hver borger tegnede i 2018 sig for en værditilvækst på 486.808 kroner.