I Ringkøbing-Skjern Kommune er der vind i sejlene. Virksomhederne har så travlt, at de nu mangler kvalificeret arbejdskraft. Brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads” skal kaste lys over fordelene ved at sætte kursen mod vest. 

I Vestjylland taler man ikke for højt om egne fortræffeligheder. Her bor beskedenheden, og pral er noget der tager til, jo længere østpå, man kommer. Men den mentalitet har Ringkøbing-Skjern kommune taget livtag med for at sikre, at succesens vestenvind ikke løjer af.

Erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen fra Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd er én af spydspidserne i brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal kaste lys over egnen som det, den er: En proaktiv kommune med topmoderne landbrug og højteknologiske, globalt orienterede virksomheder, der har foden solidt plantet i døråbningen til fremtiden. ”Vi er inde i en positiv udvikling og er en af landets mest produktive kommuner, hvilket afspejles i bruttonationalproduktet (BNP), hvor borgerne i Ringkøbing-Skjern bidrager med 410.000 kroner pr. indbygger holdt op imod det øvrige Danmark, hvor gennemsnittet ligger på 377.000 kr. Her er gang i hjulene, men der skal endnu mere fart på,” siger Hans Jørn Mikkelsen og opsummerer: ”Vi er Danmarks største arbejdsplads målt på areal og med kun 2 procents ledighed.”

Flere hænder skal der til

Så hvad er problemet? Kunne man spørge. ”Arbejdskraft”, lyder det fra Hans Jørn, der ikke er bange for at adressere kommunens helt store udfordring: ”Vi mangler faglært arbejdskraft. Det er én af de væsentligste årsager til, at vi har søsat ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal synliggøre hvor attraktivt det er at arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.”


LÆS OGSÅ: MANUFACTURING FESTIVAL DENMARK INDBYDER INDUSTRIFOLK TIL ET KIG IND I DIGITALISERING


Indsatsen har været i gang i halvandet år og er ét af flere tiltag, der skal trække folk mod vest til jobs inden for energi, produktion, fødevare- eller turistindustrien, som er de fire styrkepositioner i kommunen. ”Vind et job”, ”Flyt mod vest”, Tilflytterjob, branding- og karrierefilm, massiv tilstedeværelse ved ”DM i Skills” i Herning” er bare nogle af de øvrige indsatsområder med samme fokus. ”Sagt populært, skal vi gøre os lækre for potentielle kompetencer.”

Vestjylland har masser at byde på

Flertallet af de mennesker som bor i kommunen, arbejder også her. Statistikken fortæller, at ca. 6.000 mennesker pendler ud af kommunen, imens 7.400 mennesker hver dag kører ind over kommunegrænsen for at gå på arbejde. Det er logik for høns, at Hans Jørn Mikkelsen kunne ønske, at flere af de der pendler ind også valgte at bosætte sig i kommunen: ”Vores udfordring er at fastholde folk i deres job. Mange pendler, som vi kan se, ind, i kommunen, men de bliver efter en rum tid trætte af at køre frem og tilbage hver eneste dag. Vi vil gerne italesætte og synliggøre, at tiden i bilen med fordel kunne bruges langt bedre, hvis man valgte at bosætte sig tættere på jobbet. Vi har rigtig mange attraktive tilbud i form af gode skoler, et rigt foreningsliv, smuk natur osv. Faktisk er Ringkøbing-Skjern et ret dejligt at bo!”

 

 

FAKTA:

  • Ringkøbing-Skjern har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi ved udgangen af 2021
  • Ringkøbing-Skjern arbejder på at lancere WestWind24, der er et 24 timers elbilrace rundt om Ringkøbing-Fjord
  • Oplevelsescentret Naturkraft, der åbner i 2020, forventes at tiltrække op til 200.000 besøgende om året