De brancher, der har mest work-life balance, har alle det til fælles, at der en stor frihed forbundet med typen af arbejdet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Ekspertvalg.dk, som har taget udgangspunkt i rapporten Tal og fakta om arbejdsmiljø af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ifølge Ekspertvalg.dk’s undersøgelse af branchers grad af work-life balance viser det sig, at det især er håndværksprægede brancher, hvor medarbejderne angiver, at der er gode forhold. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i ni udvalgte indikatorer fra rapporten Tal og fakta om arbejdsmiljø.

De ni udvalgte indikatorer

Branchernes rangering i undersøgelsen er baseret på, hvordan medarbejderne har svaret i forhold til ni udvalgte indikatorer i den spørgeskemaundersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsendte i 2018.

De ni udvalgte indikatorer omhandler rent praktiske områder som arbejdstid og konflikter mellem arbejdsplads og privatliv i forbindelse med tid og energi såvel som mere abstrakte og følelsesmæssige spørgsmål som eksempelvis, om medarbejderne har følt sig stressede og angst. Se alle ni indikatorer herunder:

  1. Angstsymptomer
  2. Arbejdstid
  3. Følelsesmæssige krav
  4. Jobusikkerhed i forhold til arbejdsløshed
  5. Jobusikkerhed i forhold til forflyttelse
  6. Konflikter mellem arbejdsplads og privatliv i forbindelse med energi
  7. Konflikter mellem arbejdsplads og privatliv i forbindelse med tid
  8. Træthed og søvnproblemer
  9. Uoverskuelighed og stress

De 10 brancher med mest work-life balance

Færdiggørelse af byggeri, kemi og medicin, opførelse og nedrivning af byggeri, transportmidler, elektronik, religiøse institutioner og begravelsesvæsen, træ og møbler, landbrug, skovbrug og fiskeri, metal og maskiner og anlægsarbejde er alle brancher, som er karakteriseret ved at have en høj grad af work-life balance.

Medarbejderne indenfor disse brancher har alle svaret overvejende positivt i rapporten. De har få angstsymptomer, de er overvejende tilfredse med deres arbejdstid, og de føler sig ikke usikre i forhold til hverken at miste deres job eller blive forflyttet.

Derudover har de angivet, at der i mindre grad er følelsesmæssige krav til dem, hvilket ellers karakteriserer en del af brancherne, som ligger i bunden, når det gælder work-life balance.

Work-life balance, stress, ekspertvalg.dk, Bizzupdk, Bizz Up

De 10 brancher med mindst work-life balancer

Undervisning, slagterier, døgninstitutioner og hjemmepleje, restauranter og barer, daginstitutioner, rengøring, hospitaler, transport af passagerer, universitet og forskning og transport af gods er alle brancher, hvor medarbejderen har svaret negativt i en eller flere af de udvalgte indikatorer.

Medarbejderne i de nævnte brancher har alle haft negative svar i forhold til de udvalgte indikatorer. Hos de bløde fag og varme hænder som undervisning, døgninstitutioner og hjemmepleje, daginstitutioner og hospitaler er det især i forbindelse med spørgsmålet om arbejdets følelsesmæssige krav til dem, at der blevet svaret negativt.

For slagterier og rengøring er det især i forbindelse med jobusikkerhed enten i forhold til at blive forflyttet eller blive arbejdsløshed, som medarbejderne har svaret negativt til.

Derudover er en fællesnævner for ovennævnte brancher, at medarbejderne har svaret, at arbejdet tager energi fra privatlivet, og at de er trætte efter arbejde.

Work-life balance, stress, ekspertvalg.dk, Bizzupdk, Bizz Up

Nogle brancher ikke repræsenteret i denne rapport, men vi har meget med iværksættere, selvstændige og benhårde erhvervsfolk at gøre – og de oplever meget lidt work-life balance, fordi det er svært at få karrieren og privatlivet til at hænge sammen. Nicolai Sørensen er soloselvstændig webdesigner og marketingspecialist, og nybagt far. “Det har været en kamp om work-life balance, og jeg er til tider stresset grundet den store efterspørgsel på mine ydelser, og en familie som bare gerne vil have tid sammen med dig.” fortæller Nicolai til os.