De fleste iværksættere og selvstændige har nok hørt, at det som følge af regeringens lovændring, ikke længere var muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS) siden den 15. april 2019. Samtidigt betød det også, at kapitalkravet for at stifte et anpartsselskab (ApS), blev nedsat fra 50.000,- til 40.000,-.

Denne artikel er for dig, som har et IVS, og søger viden om, hvad du kan og bør gøre for at bevare dit selskab efter den 15. april 2021.

Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet?

Baggrunden herfor er, at Erhvervsstyrelsens ”Analyse af Iværksætterselskaber” fra den 17. september 2018 påviste, at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet brugt imod hensigten. Den pågældende analyse har påvist, at Iværksætterselskaberne har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Dette er baggrunden for at Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen Iværksætterselskaber pr. 15. april i år.

Du har et IVS – hvad gør du?

Eksisterende Iværksætterselskaber uanset stiftelsesdato skal ændres/omregistreres til et anpartsselskab (ApS) før den 15. april 2021, hvor de ellers vil blive sendt til tvangsopløsning.


LÆS OGSÅ: REVISORENS BREVKASSE


Krav for omregistreringen:

  • Selskabskapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr.
  • Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistreringen, ændring af selskabets vedtægter og om nødvendigt forhøjelse af selskabskapitalen.
  • Selskabets nye vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber, hvilket betyder, at selskabets navn skal ændres, og at selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr.
  • Det er nødvendigt for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand(revisor) om, at kapitalen er til stede i selskabet.

I praksis betyder ovenstående at der skal afholdes en generalforsamling med det flertal, der kræves for en vedtægtsændring, som herved træffer beslutningen om omregistrering af iværksætterselskabet til et anpartsselskab. Dette er dog først muligt, når selskabet har en kapital på minimum 40.000 kroner, som er kapitalkravet for et ApS.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte LegalUp.