En let løsning i en til tider tung branche

 

I et kontorfællesskab i Skive sidder to mænd, der har taget et forfriskende opgør med en branche præget af traditioner. Sammen har de skabt Proviido.dk – en tilbudsportal, hvor klassisk skovbrugsviden fusioneres med data og splejser skovejere og entreprenører sammen omkring rådgivning og tilbudsgivning i forbindelse med en opgave

 

Når en skovejer har en opgave, der skal løses, foregår det typisk sådan, at han ringer til skovfogeden, der kommer ud og besigtiger opgaven og derfra giver et tilbud, som skovejeren i vid udstrækning er tvunget til at sige ja til. Den model afskærer skovejeren fra selv at træffe beslutninger og dermed have indflydelse på, hvordan opgaven skal løses og til hvilken pris. Det fortæller Martin Viborg og Rasmus Fejer Nielsen, som er de to stiftere af Proviido.dk – et online værktøj, der går væk fra den traditionelle eksperttænkning og giver skovejeren mere medbestemmelse. Martin siger: ”Vi tror ikke på, at den moderne skovejer vil belæres om, hvad han skal foretage sig på sin ejendom. Derfor har vi skabt et værktøj, som gør det nemt at komme i kontakt med entreprenøren, fjerner uigennemskueligheden i tilbudsgivningen, gør skovejeren i stand til at træffe egne beslutninger og ikke mindst vælge den rette løsning til den rigtige pris.”

Lækre overfor entreprenørerne

Helt konkret foregår det sådan, at skovejeren beskriver opgaven ved at svare på en række spørgsmål, hvor der er mulighed for at vedlægge billeder mv. omkring projektet. Indenfor kort tid modtager han tre tilbud fra professionelle fagfolk, som er nøje udvalgt af Proviido. Rasmus fortæller: ”Vores primære sigte er fagfolkene eller entreprenørerne, idet det skal være lettere for dem at komme i betragtning til opgaverne og dermed indtage en plads i markedet, hvor de kan være konkurrencedygtige. I skovbranchen har entreprenørsiden gennem mange år været besat af få, men større spillere, som har holdt de mindre aktører fra fadet. Det vil vi ændre på. Derfor er det overfor entreprenørerne, at vi skal gøre os lækre. De skal se værdien i, at deres dyrt købte maskiner er i brug så mange timer af døgnet som muligt, og at de ikke behøver at skulle ud og besigtige opgaven for at kunne give et tilbud.”

For hver enkelt ordre en entreprenør lander gennem portalen beregnes et servicebidrag, som entreprenøren betaler for at være synlig overfor skovejerne.

 

Skive sætter iværk

I forbindelse med opstarten af Proviido.dk har Rasmus og Martin gjort brug af Skive Kommunes forskellige erhvervstilbud til iværksættere. Martin fortæller: ”Vi har haft glæde af iværksætternetværk og muligheder for konsulenthjælp, hvori vi har kunnet få relevant sparring på forskellige områder. Vi har desuden pitchet vores idé foran lokale investorer og investeringsfonde gennem Vækst Aktion, som også er et af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenters tiltag.”

Fysisk deler Proviido kontor med en række andre virksomheder i Step1 – Huset for iværksætteri. ”Jeg kommer fra Holstebro og Martin fra Højslev, så Skive var det optimale sted at etablere os, da det ligger centralt for os begge og har de rigtige iværksættertiltag. I Step1 har vi mulighed for dialog, sparring samt det at have et vindue ud til omverdenen. Det er fedt, givtigt og hele tiden med til at skubbe os i den rigtige retning med Proviido,” siger Rasmus.

 

Forståelig faglighed

De to stiftere har begge en fortid som skovfogeder hos Skovdyrkerne – ét ud af to store firma, som rådgiver skovejerne på traditionel vis. I foråret 2015 opstod idéen om portalen, og i efteråret samme år var Proviido.dk en realitet. Fra at Martin og Rasmus sagde deres faste jobs op, er der brugt oceaner af timer og energi på at få nørklet viden og kompetencer ind i det online univers. Martin siger: ”Vores egen udfordring har været at skulle stoppe masser viden ind i et system, bevare vores faglighed og samtidig kommunikere den ud i lægmandssprog for netop at tage afstand til den traditionelle – og til tider bedrevidende måde – at yde rådgivning på. Vi har ligesom vores kollegaer gået mange år i skole for at tilegne os viden, og det er der tradition for at skilte med. Det at flashe sin faglighed har ingen relevans i forhold til Proviido. Der skal vi bidrage med viden og erfaring med det ene sigte at finde det rette match mellem skovejer og leverandør.”

 

Ikke kun online

Selvom Martin og Rasmus er vant til at færdes i skovbunden, er de ikke nervøse for at miste kontakten til skovejerne, nu hvor de er blevet digitale. ”Vi har altid gummistøvlerne liggende bag i bilen, da der altid skal og vil være mulighed for at køre ud til vores kontakter, gå en tur i skoven og tage en kop kaffe ved køkkenbordet,” siger Rasmus og understreger: ”Uanset opgavens art og omfang er det en tillidssag at lægge et stykke arbejde i hænderne på fremmede. Det skal vi fortsat komme i møde ved at holde fast i de personlige relationer.”

 

FAKTA:

– Proviido.dk blev stiftet i oktober 2015, og portalen gik i luften i december samme år

– Proviido’s mål er, at entreprenører skal kunne fokusere på opgaveløsningen og betjeningen af deres kunder og ikke behøver koncentrere sig om SEO, onlinemarkedsføring og et ofte tidskrævende salgsarbejde

– Virksomheden blev sat i verden og lever fortsat uden hjælp fra investorer

 

FAKTA:

Skive Kommune arbejder strategisk med iværksætteri som egnsudvikling

– Fra Step1, som er Huset for iværksætteri i Skive Kommune, udspringer iværksættercafeén, som er et månedligt og gratis tilbud til alle iværksættere og potentielle iværksættere, hvor man kan få gratis vejledning fra lokale rådgivere

– Step1 afholder to gange årligt en Workcamp, hvor der kommer iværksættere fra hele Danmark og arbejder i andre rammer

E-handelsdagen, som også støttes af Skive Kommune, tiltrækker 200 e-købmænd fra hele landet, som kommer for at få viden, inspiration og netværk

Alle initiativer er støttet af Skive Kommune.