Selvstændige kan være alt fra murermestre til musikere, it-freelancere og frisører, men ifølge en undersøgelse blandt 1300 af dem, er de rørende enige om hvor den kommende regering bør sætte ind. Og det er ikke inflationshjælp der står højest på listen.

Den danske regnskabsvirksomhed Billy udførte under valgkampen en undersøgelse blandt selvstændige og politikere, og den viste at selvstændige især gerne vil have gjort noget ved dagpengeområdet, få lettet de administrative byrder og gjort det nemmere at få erhvervskonto.

Ni ud af ti selvstændige er enige i at reglerne for sygedagpenge for selvstændige skal forbedres, så man tager hensyn til, at selvstændige ikke har en arbejdsplads, der tager over for dem ved sygdom.

– Dagpenge og sygedagpenge opleves så bureaukratisk og besværligt, at selvstændige ofte giver op på forhånd, og det er sjældent at det kan betale sig at gøre noget ved det, så det er flot at så mange politikere også har vilje til at prioritere området, siger Alessandro Justesen Leoni, direktør i Billy.

Let de administrative byrder og gør det nemmere at åbne erhvervskonto i banken

Mere end otte ud af ti selvstændige er enige i at det skal gøres lettere og billigere for selvstændige at åbne en erhvervskonto i en bank ved at forenkle kravene til bl.a. bankernes hvidvask-tjek.

Det har Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVdanmark, følgende at sige om:

– Det er fuldstændigt afgørende, at en nystartet selvstændig kan modtage penge fra kunderne. En erhvervskonto er kritisk infrastruktur for en virksomhed på lige fod med vand i hanerne og varme i radiatorerne. Og banken skal jo ikke yde et lån – den skal bare åbne en indlånskonto, så man kan få driften til at køre. Derfor arbejder vi for, at det bliver lovpligtigt for bankerne at tildele virksomhederne en erhvervskonto på samme måde, som en bankkonto er det for privatpersoner i dag. Men hvis man på en ansvarlig måde kan lempe nogle af de stramme regler, bankerne er pålagt for at forebygge hvidvask, og dermed gøre erhvervskontoen billigere , så er vi bestemt positive.

Mere end otte ud af ti selvstændige, er desuden enige i at det offentlige – fx erhvervshuse, jobcentre, SKAT – skal hjælpe mere aktivt til, at selvstændige får mindsket administrative byrder såsom GDPR, momsafregning og regnskab.

Til gengæld er inflationshjælp mindre højt prioriteret af de selvstændige.

Kun knap hver fjerde selvstændig er meget enig i, at hårdt ramte selvstændige skal have økonomisk hjælp til at klare inflation i leverandørpriser og høje energiregninger. Hele fire ud af ti selvstændige er uenige.

– Man kunne have forventet at markant flere ønsker sig økonomisk hjælp i disse tider med inflation, men det er formentlig et udtryk for deres mentalitet, at de er villige til at klare sig selv, mens det kun er dem der er virkelig hårdt ramt, som ønsker hjælp, siger Alessandro Justesen Leoni, direktør i Billy.

Politikernes besvarelser fra undersøgelsen viste desuden at der vil være politisk flertal for alle beslutningerne.