Denne artikel skal give dig et overblik over selskabsstiftelse, og hvad det kræver for at stifte et anpartsselskab (ApS). Artiklen vil indlede med at give et kort overblik over de forskellige selskabs- og virksomhedsformer, men guiden tager udgangspunkt i selskabsstiftelse af et ApS.

Skrevet af Kristin Assaad, LegalUp ApS

Virksomhed kontra selskab

Forskellen på en virksomhed og et selskab, er overordnet, at man ved en virksomhedstype hæfter personligt og solidarisk, hvor man ved et selskab, ikke hæfter personligt, men kun med selskabets kapital.

Virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

Er kendetegnet ved:

 • Der kan være er én stifter og ejer.
 • Personlig og ubegrænset hæftelse – hvilket vil sige, at du hæfter med alt, hvad du ejer.
 • Nemt at stifte.
 • Ingen indskudskapitalkrav.

I/S – Interessantskab

Er kendetegnet ved:

 • Minimum to stiftere og ejere.
 • Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk – her hæftes der for alt hvad man ejer, og der hæftes hver især fuldt ud for den samme gæld. En kreditor kan derfor kræve det fulde beløb hos den ene, såfremt den anden ikke er i stand til at betale.
 • Ingen indskudskapitalkrav.

Selskabsformer

Aktieselskab (A/S)

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 400.000 kr.
 • Én eller flere ejere/aktionærer.
 • Selvstændig juridisk enhed.
 • Lovpligtigt med en bestyrelse.

Anpartsselskab ApS

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 40.000 kr.
 • Èn eller flere ejere.
 • Begrænset hæftelse/Ingen personlig hæftelse.
 • Selvstændig juridisk enhed.
 • Ingen krav om bestyrelse.

Iværksætterselskaber (IVS) er ikke længere muligt at stifte, og alle eksisterende skal være udfaset senest 15. april 2021.

Et ApS

Et ApS kan stiftes af én eller flere personer. Kapitalkravet er 40.000 kr., som kan være i form af kontanter eller som apportindskud, hvis der kan dokumenteres aktiver for samme værdi.

Med et ApS hæftes der begrænset, hvilket betyder, at det alene er selskabet, der hæfter med selskabskapitalen. Ved et ApS er man forpligtet til at offentliggøre selskabets regnskab, men revision kan fravælges, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor, hvilket mange som udgangspunkt vil gøre.

Nødvendige dokumenter til at stifte et ApS:

Når man skal stifte et ApS, kræves der nogle dokumenter, der skal uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk. Dokumenterne er beskrevet nedenfor:

 • Stiftelsesdokument
  • Et stiftelsesdokument angiver forskellige forhold ved stiftelsen af dit ApS. Det fremgår blandt andet hvem ejeren/ejerne og hvordan anparterne er fordelt, hvis flere ejere. Derudover fremgår det også, hvem der skal sidde i selskabets ledelse.
 • Vedtægter
  • Vedtægter er et dokument, der angiver reglerne for selskabet og dets drift. I vedtægterne fremgår blandt andet en beskrivelse af selskabets formål, selskabets regnskabsår samt om selskabets beslutning om bestyrelse.
 • Ejerbog
  • Ejerbogen er en fortegnelse over selskabets aktier, anparter eller information hvem der ejer disse. Ejerbogen skal ikke registreres på virk.dk ligesom stiftelsesdokumentet og vedtægterne, men skal udarbejdes med de korrekte oplysninger.

LÆS OGSÅ: JURA PÅ ABONNEMENT


Bekræftelse af selskabskapitalen

Når man stifter et ApS skal selskabskapitalen på de 40.000 kr. bekræftes. Dette kan gøres hos tre parter; en advokat, en statsautoriseret revisor eller af en bank.

Hele processen beskrevet i trin:

 1. Stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog udarbejdes.
 2. De nødvendige dokumenter uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk, hvor stifter/stiftere, ejer/ejere og reelle ejer/ejere ligeledes mv. angives. Der er i denne forbindelse et gebyr på 670,- til erhvervsstyrelsen for at registrere selskabet.
 3. Selskabskapitalen sendes til godkendelse hos én af ovennævnte parter med angivelse af en mailadresse på vedkommende, hvorefter registreringen endeligt kan afsluttes/godkendes på virk.dk, når kapitalen er godkendt.
 4. Din selskabsregistrering behandles nu af erhvervsstyrelsen, som fremsender en mail med CVR -nummer, når registreringen er færdigbehandlet. Dette kan vare fra under 24 timer til 1-2 uger, da Erhvervsstyrelsen har intensiveret deres stikprøvekontrol.

Husk også

Efter at du har modtaget dit CVR-nummer kan du registrere din virksomhed for moms samt import/eksport. Derudover skal du have oprettet en erhvervskonto, hvor de fleste banker kræver, at du har modtaget dit CVR-nummer før du kan opnå en sådan konto.

LegalUp, Jura på abonnement, Jura, Bizz Up Forår 2019, selskabsstiftelse

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du hjælp til at stifte dit ApS, er du altid velkommen til at kontakte LegalUp ApS.

 

De fleste iværksættere og selvstændige har nok hørt, at det som følge af regeringens lovændring, ikke længere var muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS) siden den 15. april 2019. Samtidigt betød det også, at kapitalkravet for at stifte et anpartsselskab (ApS), blev nedsat fra 50.000,- til 40.000,-.

Denne artikel er for dig, som har et IVS, og søger viden om, hvad du kan og bør gøre for at bevare dit selskab efter den 15. april 2021.

Baggrunden for afskaffelsen af iværksætterselskabet?

Baggrunden herfor er, at Erhvervsstyrelsens ”Analyse af Iværksætterselskaber” fra den 17. september 2018 påviste, at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet brugt imod hensigten. Den pågældende analyse har påvist, at Iværksætterselskaberne har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Dette er baggrunden for at Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen Iværksætterselskaber pr. 15. april i år.

Du har et IVS – hvad gør du?

Eksisterende Iværksætterselskaber uanset stiftelsesdato skal ændres/omregistreres til et anpartsselskab (ApS) før den 15. april 2021, hvor de ellers vil blive sendt til tvangsopløsning.


LÆS OGSÅ: REVISORENS BREVKASSE


Krav for omregistreringen:

 • Selskabskapitalen skal udgøre mindst 40.000 kr.
 • Selskabets generalforsamling træffer beslutning om omregistreringen, ændring af selskabets vedtægter og om nødvendigt forhøjelse af selskabskapitalen.
 • Selskabets nye vedtægter skal opfylde kravene for anpartsselskaber, hvilket betyder, at selskabets navn skal ændres, og at selskabskapitalen skal ændres til mindst 40.000 kr.
 • Det er nødvendigt for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring fra en vurderingsmand(revisor) om, at kapitalen er til stede i selskabet.

I praksis betyder ovenstående at der skal afholdes en generalforsamling med det flertal, der kræves for en vedtægtsændring, som herved træffer beslutningen om omregistrering af iværksætterselskabet til et anpartsselskab. Dette er dog først muligt, når selskabet har en kapital på minimum 40.000 kroner, som er kapitalkravet for et ApS.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte LegalUp.