Sound Hub Denmark har fået etableret et godt samarbejde med en lang række virksomheder i nærområdet til gavn for vores iværksættervirksomheder og projekter.

En af dem er VIA NOVAen offentlig virksomhed, der i tæt samarbejde med socialområdet og jobcentret i Struer Kommune tilbyder beskæftigelse og social træning til borgere, der af forskellige årsager ikke umiddelbart er parate til at træde ind på arbejdsmarkedet på normale vilkår.

Med sin særlige tilgang kan VIA NOVA løse konkrete opgaver for virksomhederne i området, da de beskæftiger, genoptræner og omskoler mennesker, der på trods af nedsat arbejdsfunktion stadig har mange spændende kvalifikationer og kompetencer at byde ind med.

Højttalerkabinetter laves på markedsvilkår

VIA NOVA arbejder tværfagligt og kan løse mange forskelligartede opgaver på normale markedsvilkår. Senest har Sound Hub Denmark henvist en af sine iværksættervirksomheder til VIA NOVA.

’VIA NOVA har lavet prototyper til højttalerkabinetter for virksomheden, som til fulde opfylder alle de stillede kvalitets- og leveringskrav. De fik hurtigt lavet dedikerede prototyper i topkvalitet til en konkret kundedemo, der meget vel kan være med til at sikre en fremtidig ordre’, udtaler Peter Petersen, CEO Sound Hub Denmark.

VIA NOVA har også arbejdet sammen med Sound Hub projektleder Knud Funch om udvikling af et lydkit til uddannelsesmæssige formål, hvor de har stået for at fremstille små robuste højttalerkabinetter.

’De har lavet et rigtig fint stykke arbejde og har endda været kreative og bidraget til både en pænere, men også mere robust løsning ud fra et løst skitseoplæg’, fastslår Knud Funch.

Sound Hub Denmark, Struer, Lydens By, Bizz Up

En god dialog er afgørende

Samarbejdet med Sound Hub Denmark har ifølge værkstedsassistent hos VIA NOVA Per Aggerholm været præget af en god dialog og en villighed til at være lydhør overfor f.eks. særlige arbejdsrutiner.

LÆS OGSÅ

Sound Hub Denmark bliver Struers nye lydspor til resten af verden

’Jeg synes, vi har fået etableret et rigtig godt samarbejde, der byder på opgaver, der passer godt til de mange tværfaglige kompetencer VIA NOVA byder på’, udtaler Per Aggerholm. ’Vi har mange forskellige kompetencer her i huset, så der er god mulighed for, at vi kan byde ind på også andre typer opgaver’.

Centerleder Gitte Clausen fra VIA NOVA udtaler desuden:

Det er vigtigt for en virksomhed som VIA NOVA at være en del af det samfund, der omgiver os. Vi har brug for meningsfulde opgaver, som dem, vi har udført for Sound Hub Denmark. De kan være med til at sikre, at de, der har mulighed for det, kan optrænes til at vende tilbage til det almindelige arbejdsmarked’.

En bevidst CSR-strategi

Samarbejdet med bl.a. VIA NOVA er en del af en bevist strategi hos Sound Hub Denmark.

’Vi vil understøtte en fordomsfri inkludering af alle kompetencer i nærområdet, som er i stand til at løse opgaver for virksomhederne i Sound Hub’en’, udtaler Peter Petersen, CEO Sound Hub Denmark.

’Vi får opgaverne løst, og kan samtidig tilbyde flere en meningsfuld plads i vores samfund gennem relevante opgaver.’

Om VIA NOVA

Virksomheden er organisatorisk placeret under Handicap, Social og Psykiatri i Struer Kommune. Formålet med at etablere en virksomhed som VIA NOVA er, at skabe et beskæftigelsesområde med plads og rummelighed til mennesker med forskellige udfordringer og etablere et miljø, hvor der er mulighed for udvikling både individuelt og i fællesskab. På VIA NOVA arbejdes der med nye måder at lære, udvikle og træne på, som styrker medarbejdernes arbejdsevne og arbejdsidentitet med det klare formål, at de helt eller delvis kan vende tilbage og opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Personalet er en dynamisk gruppe, der repræsenterer mange forskellige faggrupper. Dette er medvirkende til, at VIA NOVA har en bred vifte af kompetencer, som et godt udgangspunkt for at tænke kreativt og anderledes.

 

 

Om Sound Hub Denmark

Sound Hub Denmark er verdens første internationale teknologi- og innovationshub for lyd – et epicenter for lydvirksomheder. Sound Hub er et vækstmiljø; et innovativt kontorfælleskab og lydudviklingsmiljø med måle-, værksteds- og testfaciliteter i verdensklasse og med adgang til fagspecialister, mentorer og vidensinstitutioner samt en unik klynge af virksomheder med supplerende kompetencer. Et fokuseret arbejds- og innovationsmiljø for iværksættere, opstartsvirksomheder, freelancere samt etablerede lyd- og akustikvirksomheder; alle med en ambition om at blive verdensklasse indenfor deres felt. Partnerkredsen omfatter førende globale spillere indenfor den internationale audio industri såsom; Bang & Olufsen, Harman Lifestyle, GN Audio (Jabra), Scan-Speak samt Aalborg Universitet og Danish Sound Cluster. Sound Hub Denmarks vision er at være verdens bedste sted at stifte og udvikle morgendagens innovative lydvirksomheder.

I Lydens By er der fart på opbygningen af Sound Hub Denmark – et world-class inkubatormiljø, der skal tiltrække virksomheder, som arbejder med lyd. Den nationale spydspids er samarbejdet mellem en række virksomheder, uddannelsesmiljøer, fonde samt Struer Kommune. Målet er international genlyd.

Struer er i gang med at gøre sig bemærket – ikke bare på landkortet – men på verdenskortet som det eneste sted, hvor der findes en konstellation af kontorfaciliteter, unikke testfaciliteter og kvalificeret mentorhjælp. CEO i Sound Hub Denmark, Peter Petersen, lægger ud: ”Sound Hub Denmark er en satsning, som vil give Struer et stærkt internationalt snit. Vi oplever stor interesse fra udlandet og har en stor international kontaktflade. I 2016 kørte vi et acceleratorforløb, hvor der var 102 ansøgere, hvoraf de 98 var fra udlandet. Så vi sætter aftryk ude i verden.”

Sound Hub Denmark, Bizz Up Efterår 2018,

Det begyndte med B&O

Baggrunden for etablering af Sound Hub Denmark skal findes hos Bang & Olufsen, der i 2016 besluttede at flytte sine medarbejdere til Innovation Lab, som er virksomhedens nye innovationscenter. Denne manøvre resulterede i en henvendelse til Struer kommune i forhold til, hvordan man kunne udnytte de tomme bygninger, som blandt andet bestod af en udviklingsafdeling med en række interessante faciliteter omkring lyd. Peter Petersen siger: ”Struer kommune gik ind i projektet og var sammen med andre interessenter med til at etablere og løfte Sound Hub op på den store klinge.”

 

Og det spiller allerede

Sound Hub er i gang på flere fronter. Peter fortæller: ”Et stort opbygningsprojekt er startet og forventes færdigt først i det nye år. Parallelt med byggeriet har vi annonceret et acceleratorforløb i samarbejde med Accelerace i København, hvor der udvælges op til ti virksomheder, alle med et cv fra lydbranchen. De udvalgte virksomheder påbegynder et acceleratorforløb i januar 2019, hvor indholdet er rettet mod at skabe forretning inden for lydområdet.”

Udover partnerskabet med Accelerace kan nævnes partnerskabet med Aalborg Universitet, der bygger på et tæt samarbejde med studerende og forskere inden for lyd- og signalgivningsområdet.

Sound Hub Denmark, Bizz Up Efterår 2018,

Lyd er mere end musik

Når man siger lyd, siger de fleste ’musik’. Men Sound Hub er meget mere end det. Peter fortæller: ”Der oplagt at sige ’musik’ i forlængelse af Sound Hub, især fordi vi er tæt koblet til B&O og Harman, der laver billyd i nabobygningerne. Men musik – eller reproduktion af lyd – er én ting. Bagved det ligger indspilnings-, studie-, og koncertsiden af musik, hvor der er masser af teknologi inde over. Dernæst kan vi nævne høreapparater, ultralydsscannere, musikterapi og andre hjælpemidler, hvor lyd er en afgørende faktor. Fællesnævnerne er lydgengivelse, hvor Sound Hub bliver facilitator for en vifte af processer, der skal gøre virksomheder forretningsdygtige.”

Den danske lydklinge er en international styrkeposition, og den danske lydindustri er større end nogensinde. 400 virksomheder arbejder i dag med lyd, og branchen beskæftiger 26.000 medarbejdere. Udenom lydklyngen er en række specialiserede virksomheder, som leverer til branchen, og især i Lydens By er der et økosystem af virksomheder inden for mekanik, plast, design, prototyping mv., der kan understøtte virksomheder med placering i Sound Hub.

 

Plads til små og store

Sound Hub Denmark kommer i første omgang til at bestå af 3.000 kvadratmeter: ”I fase 1 bliver her plads til mindre virksomheder, som ønsker at bo i et dynamisk lydmiljø. Men også mellemstore og store virksomheder vil med de forskellige udbygninger få mulighed for at blive del af Sound Hub med et team eller en løsrevet gruppe, der kan placeres her permanent eller i kortere perioder. Stedet bliver altså til gavn for mange andre end blot start-ups,” slutter Peter Petersen.

Store partnere som B&O, Harman og Aalborg Universitet stiller desuden ressourcer til rådighed i forhold til mentorhjælp og support, sådan at det stærke nationale og internationale netværk af kompetencer udnyttes så optimalt som muligt i Lydens By.

 

FAKTA:

  • Partnere er Struer kommune, Bang og Olufsen, Harman, Færchfonden, Danish SoundNetwork, Birn Fonden, Dansk Lyd og Aalborg Universitet og Accelerace
  • Et acceleratorforløb er et program, hvor iværksættere, som i forvejen har styr på deres idé, udvikles og gennemgår et forløb, der gør dem klar til at vokse og skalere

 

Sound Hub Denmark er en ny international videns- og erhvervsklynge for lydudvikling lokaliseret i Struer, Danmark, som vil huse og tiltrække investorer, entreprenører, iværksættere, forskere og etablerede lyd- og akustikvirksomheder. Partnere i Sound Hub Denmark omfatter førende globale virksomheder i den internationale audio industri; Bang & Olufsen og Harman Lifestyle samt Aalborg Universitet og Danish Sound Network. Sound Hub Denmark tilbyder et innovativt udviklingsmiljø for lyd med verdensklasse måle og test faciliteter i et spændende virksomhedsfællesskab og med adgang til vidensinstitutioner og mentorer. Indenfor meget kort afstand er der herudover et bredt udbud af virksomheder med supplerende kompetencer. Vi vil skabe et fundament for innovation, vækst og jobs for virksomheder og personer, der ønsker at blive verdensklasse indenfor for deres specifikke område og hermed være i stand til at tiltrække nøgleinvestorer. Sound Hub Denmark er også åben for teams eller afdelinger fra eksisterende virksomheder, som ønsker at arbejde med lydinnovation og -udvikling, og som kan drage fordel af at være en del af dette miljø for lydinnovation, lyd-kompetencer og spirende talenter.

I Aalborg går en iværksætter rundt med is i maven. Kim Jensen lånte i 2014 en halv million i
banken, og sagde så sin faste stilling op hos Novo Nordisk, for at føre sin drøm ud i livet.
Kim ville revolutionere vores adfærd med isterninger og gøre isterninger til en nemmere del
af vores hverdag, ved at skabe verdens første håndholdte isterninge-dispenser.

Icebreaker, Bizz Up, Bizz Up Efterår 2018, Kim Jensen

Kim Jensen gjorde det umulige, skabte et produkt, og ejer nu patenterne på ICEBREAKER,
som nu er til salg i over 50 lande. Samtidig er forhandlingerne med flere store europæiske
kæder også ved at være på plads.

Ideen blev til virkelighed, som led i ambitionen om at gøre isterninger nemmere tilgængelige.
Allerede i 2001 startede planerne, da idémanden bag, Kim Jensen boede i Austin Texas og
der oplevede, hvordan isterninger var en langt mere integreret del af hverdagen. Det satte
refleksioner i gang om, hvordan isterninger kunne blive en hverdagsluksus, der er nem at
tilgå – uden besværlige isterningeposer eller dyre løsninger, som f.eks et
amerikanerkøleskab. Målet blev at revolutionere måden, hvorpå isterninger bliver lavet.

Projektet var til at starte med, ud over hans eget banklån, finansieret via
crowdfunding-platformen Kickstarter, hvor Kim hentede 700.000 dkk inden produktet gik i
produktion. Siden fik han også økonomisk opbakning af både Borean Invest og
Vækstfonden.

Icebreaker, Bizz Up, Bizz Up Efterår 2018, Kim Jensen


ICEBREAKER Urban nytænker isterningemarkedet ved at fylde vand på en lukket
mekanisme, som er vandtæt og bare kan lægges i fryseren i en vilkårlig orientering,

hvorefter isterningerne kan dispenseres direkte fra den flot designede enhed.
”Det har været en stor udfordring at få vand til at fryse inde i en mekanisk konstruktion af
plastik, og at frigive isen ved bare at dreje på et låg. Opgaven var derfor at forsimple et
komplekst produkt, så det er nemt at bruge” forklarer Kim Jensen.

Vejen har ikke været nem, og der har været mange udfordringer undervejs. Kim er blevet
mødt med skepsis overfor projektet, som kun få troede var muligt. Teknologien er
kompliceret, og gentagne produktionsudfordringer har da også forsinket processen. At fryse
vand i en lukket enhed er nemlig ikke umiddelbart en nem opgave.

At vi er de første til at lancere en håndholdt isterningemaskine er ikke uden grund. Der er
mange udfordringer med at smide et komplekst mekanisk produkt i minusgrader. Det er 18
mekaniske dele, der skal passe ligesom tandhjulene i et ur. Det tog mange forskellige
designs og utallige produktionsforsøg at nå dertil, hvor vi er i dag.

Dette første produkt er dog kun starten. Teknologien i ICEBREAKER kan inkorporeres i
adskillige produkter i forskellige størrelser, former og med forskellige funktionaliteter, og flere
produkter er allerede i støbeskeen.

Visionen er da også, at licensere den bekostelige patentportefølje til eksisterende brands
med meget større markedsdækning end hvad ICEBREAKER selv kan løfte, ved at designe
ICEBREAKER(R) teknologien ind i brand specifikke produkter. ICEBREAKER(R) bliver den
nye måde at lave isterninger på.

Icebreaker, Bizz Up, Bizz Up Efterår 2018, Kim Jensen

Fakta om virksomheden Icebreaker Nordic:

● Lancerede det første banebrydende produkt ICEBREAKER Urban 1. november 2017
● Icebreaker Nordic har patentbeskyttelse i det meste af verden på 8 forskellige dele af
den revolutionerende isterningeopfindelse.
● Foruden Kim Jensen ejes Icebreaker Nordic af Borean Invest, Patentadvokat Marc
Münzer, Direktør i RadiCover Enrico Kaarsberg og Kasper Granat, Chief Marketing
Officer i Nordlux.
● Virksomheden har en professionel bestyrelse, bestående af ledende
medarbejdere/ejere fra; Borean Invest, Nordlux, SACKit
● Tre enkle steps: 1. fyld med vand, 2. læg på frys og 3. server
● Isen serveres ved at dreje toppen med et ”twist”
● Naturlig del af middagsbordet
● Designet af den danske arkitekt og designer Henrik Bønnelycke, Bonnelycke mdd.
● Forhandles bl.a. i Bahne, Sinnerup, Værsgo og udvalgte Kop & Kande-butikker.
ICEBREAKER er på nuværende tidspunkt også vej ind i flere europæiske kæder.