Borgmesteren kalder det en ’kæmpe mulighed’. Viceborgmesteren kalder det ’danmarkshistorisk’. Det officielle navn er indtil videre ’AU Digital Transformation Lab’, og det er et af to spændende indsatser i samarbejde med Aarhus Universitet, der skaber opmærksomhed om Danmarks Største Arbejdsplads og imødekommer efterspørgslen på vidensmedarbejdere i Ringkøbing-Skjern.

Tekst: Karina Skovsgaard Nielsen
Foto: PR Fotos

Med et BNP-bidrag, der ligger 23% over landsgennemsnittet, er produktivitet noget af det, der kendetegner erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern, der også kalder sig for Danmarks Største Arbejdsplads.

Virksomhederne er ofte specialister med egne produkter eller underleverandører til store, internationale spillere inden for blandt andet vindmølleindustri, clean tech og flybranchen. Derfor efterspørger virksomhederne typisk også højtkvalificerede vidensmedarbejdere.

Virksomhederne får en digital kopi af virkeligheden

Virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune har tradition for at samarbejde med uddannelsesinstitutioner for altid at have den nyeste viden, når det gælder for eksempel digitalisering og automatisering. Hverdagen er derfor også præget af 3D-printere, robotter og CNC-maskiner.

Læs også

Ringkøbing Skjern: Plads til virksomheder

Det er netop et nyt storstilet samarbejde mellem de lokale virksomheder og Aarhus Universitet for Ingeniørvidenskab, som borgmester Hans Østergaard nu kalder for ’en kæmpe mulighed’, og som viceborgmester Søren Elbæk ligefrem drister sig til at kalde ’danmarkshistorisk’.

Det officielle navn er indtil videre ’AU Digital Transformation Lab’, og Lab’et kommer til at bestå af en større produktionsfacilitet i innovationsbyggeriet Innovest i Skjern, hvor lokale virksomheder får mulighed for at afprøve og forske i Industri 4.0-disciplinen Digital Twin.

Flow mellem forskning og praksisnær viden

”Det er da klart, at vi har tårnhøje forventninger. Rigtig mange af vores produktionsvirksomheder er allerede blandt de førende innovative spillere på deres bane, men den akademiske viden, som Aarhus Universitet byder ind med i projektet her, kan være med til at sikre grundlaget for vækst, udvikling og innovation og dermed løfte vores virksomheder til nye højder,” siger borgmesteren om det storstilede projekt.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up
« Innovest i Skjern Innovest i Skjern er skabt til innovation – og kommer i fremtiden til at danne rammen om storstilede samarbejder mellem universitetsverdenen og det lokale erhvervsliv.

Den tanke er rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, helt enig i: ”Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune er et konkret og rigtig godt eksempel på, hvordan den nyeste viden, innovation og teknologi, der skabes på universitetet, bliver gjort tilgængelig for virksomhederne. Jeg er overbevist om, at AU Digital Transformation Lab vil bidrage til lokal udvikling og vækst til gavn for både erhvervslivet og borgerne i kommunen,” siger han.

Innovativ forårsfest

AU Digital Transformation Lab’ blev skudt i gang i januar 2021 og med officiel åbning af lab’et i foråret 2021, og direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Hans Jørn Mikkelsen, glæder sig til at byde velkommen til det nye samarbejde.

AU’s lab bliver etableret på Innovest i Skjern og i begyndelsen bemandet af en labmanager, to postdocs, to PhD.- studerende og ti ingeniørstuderende. Labmanageren vil være bindeled mellem lab’et i Skjern, lokale virksomheder og AU’s forskningsmiljøer i Aarhus. En professor fra AU vil stå i spidsen for den forskningsmæssige del af aktiviteterne i lab’et.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up«
Enorme muligheder ”AU Digital Transformation Lab vil sammen med studiecenteret supplere filosofien bag Danmarks Største Arbejdsplads, hvor vi forsøger at få flere veluddannede karrieremennesker til at kigge mod vest og mod de enorme muligheder for spændende job, medindflydelse og gode karrieremuligheder, som vores erhvervsliv byder på i Ringkøbing-Skjern Kommune.”
Hans Jørn Mikkelsen

 

Studiemiljø i nærområdet

Omtrent samtidigt kan erhvervsdirektøren byde velkommen til et andet storstilet projekt på Innovest. Når unge flytter mod uddannelsesbyerne, er det ikke kun for at studere, men også for at få et studiemiljø med mulighed for sparring og socialt netværk. Det sted skal Innovest være – det kommer nemlig i fremtiden til at rumme et såkaldt studiecenter.

Formålet med studiecenteret er at udvide udbuddet af uddannelser i Ringkøbing-Skjern og at skabe et styrket uddannelsesmiljø for videregående uddannelser. Her bliver nemlig mulighed for at studere online kombineret med et klassisk studiemiljø på Innovest.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up

» Lyset lukkes ind Indenfor i Innovest lukkes lyset ind gennem mere end 800 vinduer, og man fornemmer årstidernes skiften, også selv om man sidder i et af de mange kontorer eller grupperum.

Danmarks Største Arbejdsplads fortæller om Ringkøbing-Skjern som en kommune, der lever op til sit slogan, både når det gælder areal og arbejdspladser. Med en tredjeplads i Dansk Industris Erhvervsvenlighedsanalyse i 2019 kan Ringkøbing-Skjern samtidigt prale af, at her bliver der passet godt på virksomhederne.

Tekst: Karina Skovsgaard Nielsen
Foto: PR Fotos

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

”Vi arbejder konsekvent på at skabe et frugtbart miljø for vores lokale virksomheder, og så bliver vi selvfølgelig stolte af at se valuta for indsatsen, når Dansk Industris analyse af landets kommuner sætter Ringkøbing-Skjern på en tredjeplads,” lyder det fra Hans Jørn Mikkelsen, der er direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Analysen fortæller blandt andet, at de lokale virksomheders bidrag giver Ringkøbing- Skjern en førsteplads, når det gælder kommunal sagsbehandling og en andenplads på området information og dialog med kommunen.

Lettere at rekruttere arbejdskraft

Overordnet viser analysen, at Ringkøbing- Skjern har forbedret sit image, og det er med til at påvirke rekruttering af arbejdskraft.

LÆS OGSÅ

Ringkøbing-Skjern Kommune: Vil du med mod vest?

”Adgang til kvalificeret arbejdskraft er stadig en udfordring for os, men vi oplever større søgning til Ringkøbing-Skjern. Konkret kan vi se det på kandidaterne, der søger adgang til vores virksomheder via Tilflytterjobordning, men DI’s analyse viser også, at virksomhederne selv vurderer, at de har fået lettere ved at rekruttere nye medarbejdere,” siger Hans Jørn Mikkelsen.

Blandt initiativerne til at fremme rekruttering af arbejdskraft er et øget fokus på bosætning, hvor Erhvervsrådet samarbejder med kommunen om at fortælle om det gode liv mod vest med stort rådighedsbeløb og højt til loftet på flytmodvest.dk. Et andet initiativ er aktivitet på job- og studiemesser, hvor Erhvervsrådet sammen med lokale virksomheder fortæller unge om karrieremuligheder i det vestjyske og om muligheden for at uploade sit CV på flytmodvest.dk.

Grønne takter for virksomhedsdrift

En del af indsatsen for at gøre det attraktivt at drive virksomhed i Danmarks Største Arbejdsplads handler om grønne initiativer. Her ligger Ringkøbing-Skjern absolut i førerfeltet. Faktisk kommer 13% af Danmarks landvindmøllebaserede elproduktion fra Ringkøbing-Skjern, hvilket er en del af forklaringen på, at Ringkøbing-Skjern garanterer 100 procent grøn strøm til alle virksomheder.

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

Ringkøbing-Skjern, Erhverv, Konsulenter, Bizz Up Sommer 2020

”Kommunens grønne takter svinger med de bæredygtige mål, som moderne virksomheder i dag stiller sig. Derfor er vi virkelig glade for de grønne initiativer, der også tæller en vision om et fossilfrit Ringkøbing-Skjern i 2040,” siger Erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.

Visionen har en handlingsplan med seks indsatsområder og 50 konkrete indsatser, der sammen arbejder hen mod en fossiltfri fremtid i Ringkøbing-Skjern. Blandt indsatserne er mindre varmeforbrug, rådgivning til små og mellemstore virksomheder om grønne forretningsmodeller, at arbejde tætsammen med virksomheder med stort energibehov og at deltage som testområde for mindst to nye lagringsteknologier inden afslutningen af 2022.

Velkommen til Danmarks mest produktive område

”I Ringkøbing-Skjern er et ord et ord. I generationer har det været en naturlig del af vores kultur. Tillid er vigtigt for vores virksomheder – for uden tillid ender vi op med bureaukrati,” siger Hans Jørn Mikkelsen med henvisning til det, han kalder det særlige vestjyske dna. Vestjyske egenskaber, der med tilfredse indbyggere og et højt tillidsniveau giver gode betingelser for forretningslivet.

Virksomheder, der slår sig ned i Ringkøbing-Skjern, kan desuden glæde sig over at blive del af en landsdel, der har et BNP-bidrag, der ligger 23% over landsgennemsnittet, og som tre år i træk har haft det højeste BNP per indbygger i Region Midtjylland. Hver borger tegnede i 2018 sig for en værditilvækst på 486.808 kroner.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der vind i sejlene. Virksomhederne har så travlt, at de nu mangler kvalificeret arbejdskraft. Brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads” skal kaste lys over fordelene ved at sætte kursen mod vest. 

I Vestjylland taler man ikke for højt om egne fortræffeligheder. Her bor beskedenheden, og pral er noget der tager til, jo længere østpå, man kommer. Men den mentalitet har Ringkøbing-Skjern kommune taget livtag med for at sikre, at succesens vestenvind ikke løjer af.

Erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen fra Ringkøbing-Skjerns Erhvervsråd er én af spydspidserne i brandingindsatsen ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal kaste lys over egnen som det, den er: En proaktiv kommune med topmoderne landbrug og højteknologiske, globalt orienterede virksomheder, der har foden solidt plantet i døråbningen til fremtiden. ”Vi er inde i en positiv udvikling og er en af landets mest produktive kommuner, hvilket afspejles i bruttonationalproduktet (BNP), hvor borgerne i Ringkøbing-Skjern bidrager med 410.000 kroner pr. indbygger holdt op imod det øvrige Danmark, hvor gennemsnittet ligger på 377.000 kr. Her er gang i hjulene, men der skal endnu mere fart på,” siger Hans Jørn Mikkelsen og opsummerer: ”Vi er Danmarks største arbejdsplads målt på areal og med kun 2 procents ledighed.”

Flere hænder skal der til

Så hvad er problemet? Kunne man spørge. ”Arbejdskraft”, lyder det fra Hans Jørn, der ikke er bange for at adressere kommunens helt store udfordring: ”Vi mangler faglært arbejdskraft. Det er én af de væsentligste årsager til, at vi har søsat ”Danmarks Største Arbejdsplads”, der skal synliggøre hvor attraktivt det er at arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune.”


LÆS OGSÅ: MANUFACTURING FESTIVAL DENMARK INDBYDER INDUSTRIFOLK TIL ET KIG IND I DIGITALISERING


Indsatsen har været i gang i halvandet år og er ét af flere tiltag, der skal trække folk mod vest til jobs inden for energi, produktion, fødevare- eller turistindustrien, som er de fire styrkepositioner i kommunen. ”Vind et job”, ”Flyt mod vest”, Tilflytterjob, branding- og karrierefilm, massiv tilstedeværelse ved ”DM i Skills” i Herning” er bare nogle af de øvrige indsatsområder med samme fokus. ”Sagt populært, skal vi gøre os lækre for potentielle kompetencer.”

Vestjylland har masser at byde på

Flertallet af de mennesker som bor i kommunen, arbejder også her. Statistikken fortæller, at ca. 6.000 mennesker pendler ud af kommunen, imens 7.400 mennesker hver dag kører ind over kommunegrænsen for at gå på arbejde. Det er logik for høns, at Hans Jørn Mikkelsen kunne ønske, at flere af de der pendler ind også valgte at bosætte sig i kommunen: ”Vores udfordring er at fastholde folk i deres job. Mange pendler, som vi kan se, ind, i kommunen, men de bliver efter en rum tid trætte af at køre frem og tilbage hver eneste dag. Vi vil gerne italesætte og synliggøre, at tiden i bilen med fordel kunne bruges langt bedre, hvis man valgte at bosætte sig tættere på jobbet. Vi har rigtig mange attraktive tilbud i form af gode skoler, et rigt foreningsliv, smuk natur osv. Faktisk er Ringkøbing-Skjern et ret dejligt at bo!”

 

 

FAKTA:

  • Ringkøbing-Skjern har en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi ved udgangen af 2021
  • Ringkøbing-Skjern arbejder på at lancere WestWind24, der er et 24 timers elbilrace rundt om Ringkøbing-Fjord
  • Oplevelsescentret Naturkraft, der åbner i 2020, forventes at tiltrække op til 200.000 besøgende om året