Borgmesteren kalder det en ’kæmpe mulighed’. Viceborgmesteren kalder det ’danmarkshistorisk’. Det officielle navn er indtil videre ’AU Digital Transformation Lab’, og det er et af to spændende indsatser i samarbejde med Aarhus Universitet, der skaber opmærksomhed om Danmarks Største Arbejdsplads og imødekommer efterspørgslen på vidensmedarbejdere i Ringkøbing-Skjern.

Tekst: Karina Skovsgaard Nielsen
Foto: PR Fotos

Med et BNP-bidrag, der ligger 23% over landsgennemsnittet, er produktivitet noget af det, der kendetegner erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern, der også kalder sig for Danmarks Største Arbejdsplads.

Virksomhederne er ofte specialister med egne produkter eller underleverandører til store, internationale spillere inden for blandt andet vindmølleindustri, clean tech og flybranchen. Derfor efterspørger virksomhederne typisk også højtkvalificerede vidensmedarbejdere.

Virksomhederne får en digital kopi af virkeligheden

Virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune har tradition for at samarbejde med uddannelsesinstitutioner for altid at have den nyeste viden, når det gælder for eksempel digitalisering og automatisering. Hverdagen er derfor også præget af 3D-printere, robotter og CNC-maskiner.

Læs også

Ringkøbing Skjern: Plads til virksomheder

Det er netop et nyt storstilet samarbejde mellem de lokale virksomheder og Aarhus Universitet for Ingeniørvidenskab, som borgmester Hans Østergaard nu kalder for ’en kæmpe mulighed’, og som viceborgmester Søren Elbæk ligefrem drister sig til at kalde ’danmarkshistorisk’.

Det officielle navn er indtil videre ’AU Digital Transformation Lab’, og Lab’et kommer til at bestå af en større produktionsfacilitet i innovationsbyggeriet Innovest i Skjern, hvor lokale virksomheder får mulighed for at afprøve og forske i Industri 4.0-disciplinen Digital Twin.

Flow mellem forskning og praksisnær viden

”Det er da klart, at vi har tårnhøje forventninger. Rigtig mange af vores produktionsvirksomheder er allerede blandt de førende innovative spillere på deres bane, men den akademiske viden, som Aarhus Universitet byder ind med i projektet her, kan være med til at sikre grundlaget for vækst, udvikling og innovation og dermed løfte vores virksomheder til nye højder,” siger borgmesteren om det storstilede projekt.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up
« Innovest i Skjern Innovest i Skjern er skabt til innovation – og kommer i fremtiden til at danne rammen om storstilede samarbejder mellem universitetsverdenen og det lokale erhvervsliv.

Den tanke er rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, helt enig i: ”Samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune er et konkret og rigtig godt eksempel på, hvordan den nyeste viden, innovation og teknologi, der skabes på universitetet, bliver gjort tilgængelig for virksomhederne. Jeg er overbevist om, at AU Digital Transformation Lab vil bidrage til lokal udvikling og vækst til gavn for både erhvervslivet og borgerne i kommunen,” siger han.

Innovativ forårsfest

AU Digital Transformation Lab’ blev skudt i gang i januar 2021 og med officiel åbning af lab’et i foråret 2021, og direktør for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Hans Jørn Mikkelsen, glæder sig til at byde velkommen til det nye samarbejde.

AU’s lab bliver etableret på Innovest i Skjern og i begyndelsen bemandet af en labmanager, to postdocs, to PhD.- studerende og ti ingeniørstuderende. Labmanageren vil være bindeled mellem lab’et i Skjern, lokale virksomheder og AU’s forskningsmiljøer i Aarhus. En professor fra AU vil stå i spidsen for den forskningsmæssige del af aktiviteterne i lab’et.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up«
Enorme muligheder ”AU Digital Transformation Lab vil sammen med studiecenteret supplere filosofien bag Danmarks Største Arbejdsplads, hvor vi forsøger at få flere veluddannede karrieremennesker til at kigge mod vest og mod de enorme muligheder for spændende job, medindflydelse og gode karrieremuligheder, som vores erhvervsliv byder på i Ringkøbing-Skjern Kommune.”
Hans Jørn Mikkelsen

 

Studiemiljø i nærområdet

Omtrent samtidigt kan erhvervsdirektøren byde velkommen til et andet storstilet projekt på Innovest. Når unge flytter mod uddannelsesbyerne, er det ikke kun for at studere, men også for at få et studiemiljø med mulighed for sparring og socialt netværk. Det sted skal Innovest være – det kommer nemlig i fremtiden til at rumme et såkaldt studiecenter.

Formålet med studiecenteret er at udvide udbuddet af uddannelser i Ringkøbing-Skjern og at skabe et styrket uddannelsesmiljø for videregående uddannelser. Her bliver nemlig mulighed for at studere online kombineret med et klassisk studiemiljø på Innovest.

Ringkøbing-skjern kommune, plads til alle, danmarks største arbejdsplads, Bizz Up

» Lyset lukkes ind Indenfor i Innovest lukkes lyset ind gennem mere end 800 vinduer, og man fornemmer årstidernes skiften, også selv om man sidder i et af de mange kontorer eller grupperum.