Med balance, bæredygtighed og grøn omstilling som omdrejningspunkt, byder Skivemødet 2021 bl.a. velkommen til Kristian Jensen og Mogens Lykketoft, i et oplæg om FN’s 17 Verdensmål – dengang og nu. I en optakt til samtalen fortæller begge deltagere, at forandringsmentalitet og en revolutionær klimaindsats bliver hovedemner på dagen.

Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj, Kernekommunikator

Når virksomheder, uddannelsessteder og politikere d. 23-24. september mødes for at diskutere udvikling, grøn omstilling og balance på Skivemødet 2021, bliver det bl.a. med FN’s 17 Verdensmål på dagsordenen. Kristian Jensen, tidl. medlem af Folketinget for Venstre og nu særlig repræsentant for Danmark vedr. FN’s Sikkerhedsråd, fortæller om sine forventninger til dagen, at debatten skal underbygge en forandring, som er godt på vej.

”Verdensmålene har allerede forandret den måde, vi som kommuner og virksomheder tænker på”, fortæller han. ”Vi har fået defineret nogle fælles mål omkring skabelsen af et mere bæredygtigt samfund, og er kommet tættere på at arbejde på linje med hinanden, i den sammenhæng. Det siger noget om, hvor meget man kan flytte verden, når man sætter en ny dagsorden”.

Et skridt videre fra reduceret CO2-udledning

Med udgangspunkt i omstillingen til vedvarende energi, fremhæver Kristian Jensen nogle af de initiativer, som Skiveegnen allerede gør sig til forgængere med. ”Hele arbejdet i Skive omkring f.eks. GreenLab, viser os jo, at vi kan gå et skridt videre fra blot at reducere mængden af CO2. Vi kan sikre, at der er noget andet at stille til rådighed, vise at energi kan udvindes fra affaldsstoffer, lagres, og på den måde hænge sammen”.

Klimaspørgsmål er afgørende for den samlede pakke

Mogens Lykketoft, formand for FN’s Generalforsamling, da bl.a. De 17 Verdensmål og Klimaaftalen i Paris blev vedtaget, er tydeligt lige så engageret i emnet, og fortæller passioneret om, hvordan vi kan arbejde med at afværge klimaophedning og skabe en bæredygtig fremtid. Ifølge den tidligere S-politiker er klimaspørgsmålet fuldstændig afgørende for den samlede pakke af verdensmål, og hænger sammen med en eksistentiel fortælling om, hvad vi er nødt til at gøre, hvis vi skal skabe den nødvendige forandring.

”Det vigtigste punkt på vores dagsorden er, hvordan vi erstatter fossile brændstoffer som kul, olie og gas med bæredygtig energi. Hér er Skiveegnen på banen med en række spændende udviklingsprojekter omkring udvinding af brint fra vedvarende energikilder, også kaldet grøn brint, som kan lagres og på sigt skaleres. På den måde kan vi se frem mod udviklingen af en energikilde til tunge køretøjer, fly og skibe, som er bæredygtig. Det er en energikrævende proces, men vi ved hvordan man gør, og er godt i gang”, fortæller Mogens Lykketoft.

Begyndelsen på den næste energirevolution

Han afrunder sin optakt til deltagelsen på Skivemødet med at tilføje, at han som formand for det nationale forsyningsselskab Energinet i øjeblikket er med til at diskutere, hvordan der kan udvikles et forsyningssystem til brint, ligesom det, vi kender til gas. ”Alt det her er indirekte en del af den næste revolution, der skal bringe os frem til målet om helt at afskaffe fossile brændstoffer”, slutter han.