Over de seneste år er der kommet flere og flere freelancere til, og de har bestemt indtaget en vigtigere og mere kritisk plads i arbejdsstyrken – ikke blot i Danmark men i hele verden. Læs denne artikel og bliv klogere på, hvordan denne freelance-tendens er vokset og hvordan det påvirker vores samfund.

Der kan være mange grunde til, at freelance-livet er blevet mere tiltalende. Først og fremmest er det blevet muliggjort i form at internettet, bærbare computere og udstyr i anden forstand. På denne måde, kan man arbejde som freelancer både på hjemmekontoret og ude i verden.

Der er ingen tvivl om, at disse gadgets har banet vejen for freelance-livets popularitet. Med internettet og computere er platforme forbeholdt freelancere og deres jobsøgning boomet, hvilket giver freelancerne nemmere adgang til mulige nye jobs.

Måske kommer det bag på os, hvor mange freelancere der reelt er – både i Danmark og i udlandet – og hvor stor en betydning freelance økonomien har for økonomier hele verden rundt. Undersøgelser viser faktisk, at freelancere udgør helt op til 30% af arbejdsstyrken både i Danmark og i USA. Denne freelance økonomi bliver også refereret til som “Gig-economy”, fordi økonomien er baseret på gigs, som på dansk kan oversættes til noget lignende: Tjans. En tjans er set som et kort og midlertidigt lille job.

Hvorfor boomer freelance økonomien?

Foruden internettet, freelance-platforme og den bærbare computer, byder mange andre tjenester også ind på freelance markedet nu, hvilket uden tvivl vil hjælpe til at booste freelance økonomien endnu mere.

Herunder finder man eksempelvis online platforme, som kan hjælpe freelancere med deres skat og moms for en meget lille hyre. Yderligere er der også virksomheder, som bestræber sig på at hjælpe freelancerne med deres fakturaer, som ofte er mange, idet freelancere er afhængige af fakturaer for at få betaling – og disse er ofte til flere forskellige “arbejdsgivere”. se mere her, hvis du er interesseret i at læse mere om, hvordan det foregår – eller hvis du selv skal have hjælp til at klare dine fremtidige fakturaer.

Noget tyder på at mennesket trives med denne frihed, som freelance arbejdet muliggør. Man kan derfor hurtigt stille spørgsmålstegn ved, om mennesket nogensinde var lavet til at arbejde med så stor struktur og med de forbehold, som den traditionelle arbejdsplads hurtigt skaber. Måske ikke!

Internettet og de sociale medier har bestemt haft negativ indflydelse på vores samfund, og der kan findes utallige undersøgelser som understøtter dette. Dog skal vi ikke glemme, at denne friheds tendens og freelance-livet også er et produkt – måske sågar en gave – som internettet bidrager med.