Fælles indsats – fælles gevinst. I Greenlab Skive har man vakt andelstanken til live og skabt grobund for et paradigmeskifte, der skal maksimere energiproduktion og forbrug ved at skabe en produktion med hinanden frem for en produktion for hinanden.

Paradigmeskifte mig her, paradigmeskifte mig der. ”Paradigmeskifte” er tidens buzzword, der flyder ud af munden på snart den ene og så den anden i alverdens forskellige sammenhænge. Føler du dig også stopfodret med luftig snak om paradigmeskifter, så er der til gengæld god grund til at spidse ører nu. I Skive er etableringen af Greenlab Skive i fuld gang. I Greenlab, som er et erhvervs-og forskningscentrum for vedvarende energi, flettes teknologi og forretningsmodel sammen i visionen om at gøre verden til et bedre sted. Lyder det luftigt?… Det er det ikke. Bizz Up lagde vejen forbi Greenlab i Kåstrup, lidt nord for Skive, for at blive klogere på, hvordan vores alle sammens energi bliver grøn og bæredygtig til gavn for dig, mig, vores børn og en verden i forandring.

Alle skal være på holdGreenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

”Vi vil ændre den måde, vi producerer og bruger energi på.” Christopher Sorensen er CEO i Greenlab Skive, som er den eneste af sin slags i verden og som udspringer af Skive Kommune, der er en af landets førende kommuner inden for grøn energi. Her er etableret et symbiosenet, hvor der veksles energi mellem de forskellige virksomheder, der er placeret i erhvervsparken. Vedvarende energi fra vind og sol leveres direkte ind i symbiosenettet, hvor overskudsenergien optimeres gennem veksling mellem alle parter. Men det er kun muligt, hvis forretningsmodellen er nøje gennemtænkt.
Christopher forklarer: ”Greenlab er bygget på værdisættet bag andelstanken, der er kendetegnet ved fælles indsats og fælles gevinst. Synergien mellem alle involverede parter skal være tilstede, for at alle får noget ud af projektet. Det stiller store krav til samarbejdspartnerne. Alle skal være på samme hold for at et projekt som dette skal lykkes.”

Greenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

Glem alt om egen vinding

Lad os lige grave lidt ned i dét… andelstanken, født med 1880’ernes brugsforeninger og siden andelsmejerierne, hvor formålet var at fremme fælles økonomiske interesser på den mest frugtbare og almengavnlige måde. Solidaritet var nøgleordet dengang. Det samme gælder i Greenlab i dag, næsten 150 år senere. ”Alle har et fælles mål, en fælles tilgang og dermed en fælles fordel,” siger Christopher og uddyber: ”Vil man gøre verden til et bedre sted, skal man sige farvel til de forretningsmodeller, de fleste har lært om på skolebænken, hvor det handler om at optimere sin egen forretning. Hvis hver vindmøllepark, hvert solcelleanlæg osv. udelukkende har fokus på egen Return on Investment er det umuligt at komme i mål med et projekt som Greenlab. Kommer folk med en gammeldags forretningstilgang, hvor det handler om rabatter og profit til egen fordel, så er det ikke hos os, de hører til. Symbiose i alle lag og cirkulær økonomi er hele fundamentet i Greenlab.”


LÆS OGSÅ: GREENLAB SKIVE GIVER DEN GAS MED GRØN ENERGI


En aftale er en aftale

Byggepladsen summer. Der graves, flyttes jord, jævnes ud. Logoerne på håndværkerbilerne afslører, at det hovedsageligt er lokale entreprenører, der står for etableringen af erhvervsparken, som kommer til at huse blandt andet Danish Marine Protein, som omdanner søstjerner fra Limfjorden til økologisk tilskudsprotein til foder og Quantafuel, der omdanner plastaffald til syntetisk diesel. Christopher fortæller om den store interesse fra lokale investorer og om, hvordan projektet startede med et par simple håndtryk: ”De første aftaler blev lavet uden kontrakt, men ene og alene med et gammeldags håndtryk og gensidig tillid. Folk tjekkede med det samme ind på tankegangen om fælles indsats og fælles fordel, og derfra var der ikke så meget at betænke sig på. Byggemodningen var i gang, og flere kom til. Dén kultur og det værdisæt, tror jeg, er unikt for Danmark.”

Greenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

Electrofuels – et energisk paradigmeskifte

Et andet paradigmeskifte som GreenLab arbejder med er området for electrofuels. I samarbejde med flere af de virksomheder, der er placeret eller arbejder på at placere sig i GreenLab er muligheden for at producere electrofuels opstået. Der er ingen tvivl om at vores transportsektor er en udfordring, når vi taler om at blive CO2 neutrale, og her bliver electrofuels interessante. Det er et eksempel på, hvordan et nyt forretningsparadigme bliver til ud fra ny teknologi. Electrofuels er vedvarende energi i form af vind og sol, der omdannes til brændstoffer, bl.a. brint og ammoniak, som kan anvendes til drivmidler i busser, biler, tung trafik og skibsfart.

Greenlab som plug and play

Visionen er, at der om ti år findes Greenlabs rundt om i Danmark og også gerne Europa: ”Vi er i gang med at indgå partnerskaber med de regionale energiselskaber, hvor vi sammen undersøger, hvordan man kan gribe et tilsvarende projekt an. GreenLab er både et fysisk sted og en platform, der kan danne fundament for lignende tiltag, hvor man rundt om i verden kan komme til GreenLab og putte sine egne produkter ind i systemet og gå i gang – en slags plug and play,” forklarer Christopher og opsummerer: ”Vi har fat i et energi-, forretnings-, adfærdsparadigmeskifte, hvor der er gensidige forretningsmæssige fordele forbundet med at gavne samfundet. Den model vil vi med tiden gerne eksportere og derved hjælpe med at forandre verden. Vi viser, at det kan lade sig gøre, og i mellemtiden må folk gerne komme og kigge.”

Og netop i øjeblikket fungerer Greenlab som et attraktivt showroom for nysgerrige sjæle fra hele verden, der har fået øjnene op for energiteknologier og optimal udnyttelse af ressourcer, herunder CO2 reduktion og cirkulær økonomi.

FAKTABOKS:

  • Den første virksomhed begyndte anlægsarbejdet i april 2018
  • Minimum 4 virksomheder vil være i drift ved udgangen af 2019
  • Danish Marine Protein åbnede officielt den 29.marts 2019
  • Quantafuels forventes at åbne ultimo 2019
  • Over de kommende år forventes investeringer i Greenlab for 1,2 mia. kroner og indeholder bl.a. vindmøllepark, brintanlæg, solcelleanlæg, symbiosenet, varmecentraler, transformator, proteinfabrik, udviklingscenter og biogasanlæg