Det er desværre ikke altid, at livet som selvstændig går, som man drømmer om. Har du taget beslutningen om at lukke dit firma, er der flere måder at gøre det på. Det er dog ikke altid lige nemt at huske på de forskellige krav og regler, som lukningen af dit firma skal efterleve. Få hurtigt overblikket over, hvad du skal vide her.

 

Tre måder at lukke sit firma på

Der findes forskellige måder at lukke sit firma på. Betalingserklæring og likvidation er frivillige beslutninger, mens tvangsopløsning er påtvunget. Denne artikel fokuserer på lukning af firma ved betalingserklæring, da dette er den nemmeste måde at lukke et firma på.

Lukning ved betalingserklæring

Når du anvender en betalingserklæring til at lukke dit firma, så er der tale om en frivillig beslutning. Det betyder, at der skal foreligge en erklæring fra ejerne om, at al gæld er betalt, og at virksomheden er opløst. For at kunne benytte en betalingserklæring, så skal dit firma være et kapitalselskab (ApS og A/S). Betalingserklæringen er et juridisk dokument, som indeholder denne erklæring fra selskabets ejere. Det er vigtigt, at erklæringen underskrives af alle ejere og derefter indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Belingserklæringen kan kun anvendes, hvis dit firma ikke har gæld til kreditorer, private eller det offentlige. Her er der tale om både forfalden og uforfalden gæld. Derudover må dit firma ikke have ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen. Dette beviser du ved at indhente en skattekvittance fra SKAT.

Lukker du din virksomhed med en betalingserklæring, så er det vigtigt at huske på, at resterende gæld, som ikke var kendt på tidspunktet for nedlukningen, hæfter ejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for. Det betyder, at parterne, der skyldes penge til, kan gøre krav på ejernes personlige formuer. Derudover betyder det også, at alle i ejerkredsen hæfter ud fra et “én for alle og alle for én”-princip.

Legal Desk hjælper med lukning af firma

Hvis ovenstående virker uoverskueligt, så kan du nemt og hurtigt lukke dit firma hos Legal Desk. Legal Desk sørger for at afmelde pligter, indberette til SKAT, indhente skattekvittance og registrere nedlukning af firma hos Erhvervsstyrelsen.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde en formular online. Herefter modtager du et dokument, som du underskriver med NemID. Legal Desk sørger for at afmelde pligter og indhenter skattekvittance fra SKAT. Når dette er gjort underskriver du betalingserklæringen med NemID, hvorefter Legal Desk registrerer nedlukningen af dit firma hos myndighederne. Når nedlukningen er trådt i kraft, vil du modtage en bekræftelse.