Indenfor iværksætteri er der ligesom mange andre steder nogle skarpe forestillinger om stereotypen. Grundet den offentlige eksponering af særligt en gruppe, bliver iværksættere ofte anset for værende unge mennesker, med energidrik i blodet og en innovativ online løsning, som er på jagt efter den store gevinst i investeringslotteriet samt en eksplosiv vækst.

Tekst: Anders Fogh, Startup Central

Spørgsmålet bliver i den sammenhæng om iværksættersucces kun er for de unge? Kan modne mennesker og unge med andre værdisæt også rejse penge eller skabe vækst i deres virksomhed – alt efter ambition? Først skal det afkræftes, at investeringer er en absolut nødvendigt som iværksætter. Du skal kun gøre det, hvis det giver mening og passer med dine drømme og mål for virksomheden.

Det er en udbredt forståelse, at unge menneskers lyst til at satse det hele og gå iværksættervejen, kommer på baggrund af den storset fraværende mængde af forpligtelser – Det er dog ikke min opfattelse. Jeg er på nuværende tidspunkt 27 år gammel, og falder derfor ikke ligefrem ind under den ældre gruppe af iværksættere. Til gengæld ligger jeg inde med mange forpligtigelser. Jeg har 4 børn – 2 er delebørn fra et tidligere forhold, og 2 er hjemmeboende, i alderen 2-6 år – så der er massere at se til. Villa og vovse følger selvfølgelig med i denne ombæring, hvilket har betydet at jeg har knoklet så meget som jeg har kunnet holde til. Men det er også et bevis på at forpligtigelser ikke er/skal være det der forhindre den ældre gruppe i at springe ud som iværksættere. Iværksætteri skal komme til dig, fordi du ikke KAN lade være.

Når det er sagt, så mener jeg ikke nødvendigvis at denne forståelse af iværksætterfeltet er korrekt. Som alt andet jeg skriver, kan jeg udelukkende basere mine antagelser på den daglige bevægelse i iværksættermiljøet og jeg ser i høj grad en vilje til at starte op, blandt den lidt ældre generation. Jeg har gennem mit erhverv kontakt til rigtigt mange iværksættere på tværs af både land og alder og der er mange i aldersgruppen 35+ som ligeledes bliver rentable på rekordtid.


SE OGSÅ

Hvorfor er en forretningsplan vigtig og fundamental for din virksomhed?


Mine iagttagelser har dog gjort mig opmærksom på én forskel, som kan ses i flere tilfælde – den ældre iværksættergruppe har mere fokus på at skabe vækst fra egen lomme end med en invester. Dette skyldes selvfølgeligt en stor forskel i formue, aldersgrupperne imellem, men den ældre iværksættergruppe har i lige så høj grad mulighed for at rejse midlerne udefra – de vælger bare at lade være.

Tager man et kig ind i vores specifikke medlemsdatabase, springer der ligeledes et spændende faktum frem. Iværksættere i aldersgruppen 35+ har generelt set en længere levetid på de individuelle CVR-numre end de unge. Den unge generation kaster sig i langt højere grad ud i flere projekter og spreder deres risiko, mens den ældre aldersgruppe i højere grad bibeholder fokus på den branche, hvor de har erhvervserfaring og på den måde bygger deres forretning på et mere sikkert grundlag.

Det er svært at sige om den ene metode er mere rentabel end den anden. Det virker ud fra dette faktum mere sikkert at starte virksomhed, hvis du har rundet de 35 år – eller ældre. Det virker dog til at de unge i langt højere grad bruger iværksætteri, som et læringsredskab, som er bygget på en ungdommelig lyst, tro på egne evner og dermed kæmper de sig igennem problemstillinger – det skaber basis for deres fremtid og er mindre baseret på det reelle stadige i rejsen. Det giver samtidigt en antagelse om at den ældre gruppe er mere afbalanceret og det er i mange tilfælde en antagelse, som jeg kan nikke genkendende til. Det betyder samtidigt at der er blevet lavet en række stærke samt velovervejede teoretiske udgangspunkter i deres rejse, hvilket alt andet lige skaber stabilitet. Det gør samtidigt denne aldersgruppe mere modtagelige overfor konstruktiv kritik, hvilket skaber en mere omstillingsparat forretningsmodel – de unge vil hellere lære af egne erfaring og fejltagelser, en tilgang der principielt kan koste dyrt.

Konklusionen må alt andet lige være: Har du en drøm/idé, skal du handle på den uanset alder. Der vil altid være forskellige udgangspunkt, men det værste der kan ske, er at du lærer noget og udvikler dig personligt. Det er ingen skam at spørge om hjælp og det er ligeledes acceptabelt, at du blot fokusere på at skabe en sund forretning – frem for at jagte den store investeringsgevinst.

Tag endelig fat i os, hos Startup Central, hvis du har en forretningsidé, som du vil vende, inden du tager springet.