Der bliver hver dag oprettet et utal af forskellige CVR-numre i Danmark. Nogle af dem går hele vejen og skaber en bæredygtig forretning, andre må dreje nøglen om. Men hvordan kan du som iværksætter minimere chancerne for at din drøm brister og virksomheden må lukke? Der er rigtigt mange bud på dette. En af de ting, som med sikkerhed kan skabe de bedste forudsætninger for overlevelse, er at du erkender: ingen kan alt.

Tekst: Anders Fogh, Startup Central

viden, startupcentral, startup central, bizzup.dk, bizzupdk

Som iværksætter bliver du ansvarlig for samtlige poster i en virksomhed og det kræver stor diversitet i den viden du besidder, hvis ikke du spørger andre til råds og får udefrakommende perspektiver på dine problemstillinger. Det kan være en svær proces at nå til denne erkendelse og en endnu sværere proces at række hånden ud. Men det er noget enhver iværksætter bør arbejde med, for at få det bedst mulige resultat, både ud af den tid der bliver lagt i projektet og for virksomheden. Under opstart af enhver virksomhed vil der opstå problemstillinger, hvad end det omhandler de juridiske forhold, regnskabsmæssige forhold eller helt andre ting, så er det altid muligt at finde hjælp – du skal blot række ud.

Der er en række forskellige måder hvorpå du kan gribe indsamlingen af ekspertviden an. Den mest ligetil approach er at tage kontakt til dit netværk. I mange tilfælde er der nogen i dit netværk, som ligger inden med den fornødne viden og som kan hjælpe dig videre med dine problemstillinger. Det er dog som udgangspunkt ikke sikkert, at dit netværk vil dele deres ekspertviden uden betaling. Man skal altid huske på viden har en værdi og delingen af viden kan på mange måder ses som generøsitet. Det er bestemt muligt at finde folk i dit netværk som gladeligt deler ud af deres viden, men forudsætningerne for dette er ofte at de ikke selv er overbebyrdet og har en aktie i dit foretagende. Det eneste en coach normalvis får ud af et samarbejde vil være udvidet et netværk og spørgsmålet er, hvor relevant denne position er indenfor dit eget netværk.


SE OGSÅ

Iværksætteri har ingen alder


Alternativt kan du forsøge at tage kontakt til andre, som kan coache dig – uden for dit netværk. Denne løsning fremsætter dog en række andre usikkerheder – hvem skal du tage fat i og hvordan? Den problemstilling har mange nok stået med, når de har haft brug for hjælp. Det er i den sammenhæng svært at gennemskue, hvem der har tid, lyst samt de fornødne kompetencer. For enhver coach gælder det ligeledes, at de skal turde at dele ud af deres viden. I mange tilfælde er deres viden også deres levevej og derfor en smule beskyttet. Det betyder til gengæld også at fundet, af den rette coach kan give meget specialiseret og værdifuld viden – det kan for alvor bringe din virksomhed videre.

En undersøgelse fra verdensbanken viser således at opstartsvirksomheder, der får hjælp fra mentorer/coaches, vokser tre gange så hurtigt som virksomheder, der ikke rækker hånden ud efter hjælp og dermed ikke har en mentor/coach. Men det er ikke det eneste faktum der peger i retningen af at hjælpen er essentiel for en opstartsvirksomhed. Samme undersøgelse fortæller også at 92% af opstartsvirksomhederne, angiver at deres mentor/coach har haft direkte og positiv indflydelse på virksomhedens vækst, acceleration og overlevelse.

Det er med baggrund i den type viden, at Startup Central mener, alle iværksættere bør have adgang til den type hjælp. Ikke kun dem med kontakterne i orden eller dem der er heldige at finde en der vil dele sin viden. Vi har derfor gjort arbejdet og fundet over 50 erhvervsfolk som tør dele deres viden og hjælpe startups videre. Det er coaches, som du kan møde i øjenhøjde med dine problemstillinger så alt du skal gøre er faktisk at turde søge hjælpen. Ubegrænset coaching fra erhvervsfolk, som tør give deres ekspertise videre, håber vi kan være med til generelt set at gøre iværksætteri i Danmark mere plausibelt og derigennem løfte iværksætteri på landsplan. Men vi ser bare ofte normer, der siger at man skal klare sig selv og det er den største faldgrube i forhold til den succes vi alle jagter. Der skal ligeledes opfordres til at alle der har oplevet succes og på den måde ligger inde med dyrebare erfaringer, tør dele dem. Kun i fællesskab kan vi løfte den opgave det er, at skabe en bedre iværksætterkultur i Danmark – og dermed vækst, sikkerhed og succes for alle der starter op.

viden, startupcentral, startup central, bizzup.dk, bizzupdk