Bæredygtighed: Revisionspartnerselskabet, Revision Limfjord, er gået i samarbejde med nonprofitorganisation, NordVirk, for at genbruge IT-udstyr, minimere ressourcespild og sikre uddannelse til unge med autisme. Nu opfordrer de kunder og privatpersoner til at gøre det samme.

Klimaforandringer og miljøforurening er efterhånden kommet mange på sinde. Både politisk, i den private sfære og i erhvervslivet. Et aktuelt eksempel herpå er samarbejdet mellem revisionspartnerselskabet, Revision Limfjord, og nonprofitorganisationen, NordVirk. Samarbejdet går ud på at genbruge og genanvende IT-udstyr.

”Mange kender nok til at have en gammel computer til at stå derhjemme og samle støv, som man aldrig får afleveret på genbrugspladsen,” fortæller administrerende direktør ved Revision Limfjord, Karen Mørkholt. I Revision Limfjord har man derfor i sidste uge haft en intern indsamling af IT-udstyr i de seks lokalafdelinger. Nu åbnes dørene op for virksomheder og privatpersoners donation. Der kan derfor afleveres IT-udstyr i Revision Limfjords seks afdelinger i hele uge 41, hvorefter udstyret forsvarligt sendes videre til NordVirk i Aalborg.

Bæredygtighed behøver ikke være besværligt

”Det er vores ønske, at samarbejdet med NordVirk vil bidrage til at virksomheder i vores lokalområder, får kendskab til én af de mange muligheder, der er for at tænke bæredygtighed ind i driften – det behøver ikke at betyde store og omkostningstunge forandringer,” beskriver Mette Hjorth Bunch, Bæredygtighedsansvarlig og partner i Revision Limfjord.

Som revisionsvirksomhed oplever Revision Limfjord en stigende interesse i bæredygtige initiativer fra deres kunder – og hvis man vil rådgive om det, må man jo først selv give det et skud: ”Det er vores forventning, at der vil blive stillet krav til vores bæredygtigheds- og CSR-profil [red. Corporate Social Responsibility] fra både medarbejdere og kunder. Det samme oplever mange af vores kunder allerede. Vi ønsker at tage aktiv del i udviklingen, så vi også på dette område kan rådgive vores kunder om bæredygtighed.,” fortæller Mette Hjorth Bunch.

Alle unge skal have mulighed for uddannelse

Selvom bæredygtighed ikke behøver at være kompliceret som virksomhed, så er der flere aspekter af bæredygtighed, man skal være opmærksom på, mener Mette Hjorth Bunch.

”Som virksomhed er det vigtigt at tænke bæredygtighed ind på en måde, hvor initiativerne retter sig mod både økonomisk- miljømæssig og social bæredygtighed. Samarbejdet med NordVirk opfylder dette på alle punkter, da vi ved at donere gammelt IT-udstyr, bidrager til en sund cirkulær økonomi, har fokus på miljøet i form af genbrug og understøtter uddannelse af unge på kanten af arbejdsmarkedet.”

NordVirk er en nonprofitorganisation, der uddanner unge med autisme og andre udviklingsforstyrrelser til at håndtere, datarense og videresælge IT-udstyret. Det giver unge, som står på kanten af uddannelsessystemet flere fremtidsudsigter og muligheder. Derved har det gamle IT-udstyr værdi i mere end én forstand – når der doneres IT-udstyr fra Revision Limfjord og deres eksterne indsamling i lokalområder, får de unge ”nyt” udstyr at arbejde med.

Datasikkerheden i orden

Man kan ikke sige IT-udstyr uden at tænke på data – og hvad med personfølsomme data oplysninger i sådan en donation?

”Datasikkerheden bliver et issue for mange, når det drejer sig om at skaffe sig af med sin gamle computer eller tablet. At valget faldt på NordVirk skyldes ikke alene, at de lever op til de meget strenge krav i forhold til datasletning, men også at de lever op til vores egne interne standarder for bæredygtighed hele vejen rundt i sådanne samarbejder,” fortæller Karen Mørkholt.

NordVirk er specialiseret i at rense gamle maskiner for data, genanvende og genbruge maskinerne til videresalg. Således får IT-udstyret en længere levetid, men uden at nogen data fra tidligere ejer kommer med.

”Vi har sikkert alle sammen en ældre computer liggende derhjemme, der ikke lige kommer til genbrugsstationen, fordi vi ved, at der ligger alt muligt privat eller endda følsomme data,” fortsætter Karen Mørkholt.

Derfor er et samarbejde med NordVirk vigtigt, fordi man kan give sit IT-udstyr videre, sikkert og forsvarligt – og til nogle unge mennesker, der ivrigt vil arbejde med det.