I Skive finder man to af Danmarks mest succesfulde webshops, RITO.dk og Cykelpartner.dk. To af de dygtigste i branchen, hvis du spørger andre e-købmænd, som ofte lader sig inspirere af deres måder at markedsfører sig på.

Søren Sieg Jensen, 29, partner i Cykelpartner.dk og Dennis Svingholm Drejer, 29, indehaver af RITO.dk er gamle skolekammerater, begge opvokset i Skive og driver i dag hver især en millionforretning på nettet. Én af grundene til deres succes er, at de tør at satse. Om det så er på nye markeder, utraditionelle marketingkampagner eller ansætte nye medarbejdere, så er forskellen på om du vinder eller taber, hvorvidt du tør at satse – i tide, vel at mærke. Søren Sieg Jensen fortæller: – Alting går så hurtigt i dag, så du skal være omstillingsparat og turde kaste dig ud på nye medier, bruge nye værktøjer, bestille nye varer hjem, osv. Det er ikke sikkert, at du vinder hver gang, men udvikler du dig ikke, så er det helt sikkert at du taber.

Små tips giver stor bundlinje

Konverteringsrate er det vigtigste ord inden for e-handel. Dette tal viser, hvor mange besøgende på shoppen, som rent faktisk ender som betalende kunder i sidste ende. For at få det tal til at vokse, skal man kende sine kunder og deres købsadfærd.

– Vi tester hele tiden hvordan vores markedsføring performer. Vi kan måle alt i vores data og derved optimere vores marketingindsats, fortæller Dennis Svingholm Drejer. Men det er ikke nok at lokke målgruppen ind på sitet. De skal også nå hele vejen igennem købsflowet og det er faktisk ikke så let, fortæller Dennis Svingholm Drejer, som med Rito.dk på fem år er vokset fra 0 til 30 ansatte.

 

VIL DU LÆSE MERE OM DENNIS DREJER? 

DAT og Dennis trækker tråde mellem Jylland og Sjælland

 

Vi kender det alle. Vi ser en reklame på Facebook. Klikker og ender på en webshop. Måske kommer vi et par varer i kurven, men hopper fra igen af forskellige årsager.

Ambitiøse e-købmænd, sidder hver dag og optimerer på deres shop for at få flere kunder igennem købsflowet. Det kan være knappen skal være grøn i stedet for rød, det kan være produktteksten skal være mere tydelig eller måske skal der en video til for at skabe tryghed.

Små tips og tricks som disse, har de to e-købmænd lavet en hel konferencedag omkring.

Ehandelsdagen afholdes for tredje gang og samler i år knap 400 e-købmænd fra hele Danmark til en dag med vidensdeling og netværk i Skive.

Ehandelsdagen, Skive Kommune, Edag19, Rito, Cykelpartner, Bizz Up

Ehandelsdagen, Skive Kommune, Edag19, Rito, Cykelpartner, Bizz Up

 

 

 

 

 

 

– Det er en dag med 100 % fokus på e-handel og hvor deltagerne får så konkrete værktøjer, at de kan gå hjem og implementerer det i deres egen shop og vækste deres forretning med det samme, fortæller Søren Sieg Jensen.

Skive på vej til e-handelsmekka

En af deltagerne kommer fra T.Hansen, som bruger e-handel som et stort udstillingsvindue. I butikkerne er der nemlig kun plads til 10.000 ud af de ca 250.000 varenumre T.Hansen forhandler.

Bo Sørensen er chef for IT i e-commerce i T.Hansen, som holder til i Middelfart. Det er anden gang Bo Sørensen sammen med en kollega tager turen til Skive for at blive klogere på e-handel.

– Vi deltager i Ehandelsdagen for at skabe noget netværk. Vi kigger på programmet med det brede øje. Det kan være vi bliver inspireret til noget vi ikke vidste vi skulle bruge, fortæller Bo Sørensen, som ud af sine 23 år hos T.Hansen, har beskæftiget sig med e-handel i 20 af dem.

– Skive er en by som virkelig har nogle forretninger som vil noget. Især e-handelsmæssigt og dem kan vi lære meget af, fortæller Bo Sørensen.

Se video med T.Hansen her:

Konferencen er støttet af Skive Kommune, som en af flere indsatser for e-handel. Skive Kommune har nemlig e-handel højt på den politiske dagsorden. Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Godska Rasmussen, fortæller: – Vi er meget stolte af at have så driftige sjæle på Skiveegnen, som for tredje år i træk formår at opsætte en konference som Ehandelsdagen som tiltrækker ekøbmænd fra hele Danmark.

Konferencen finder sted den 7. februar 2019 og man kan finde mere information på www.ehandelsdagen.dk

Hvis du har lidt ekstra tid – så se lige et tilbageblik til Ehandelsdagen 2018!

Som en af landets førende kommuner inden for grøn energi er det ganske naturligt, at der i Skive er taget spadestik til en grøn erhvervspark, hvor fremtidens energiteknologier kan folde sig ud. Med GreenLab Skive løfter byen sig op på en international klinge inden for fremstilling af blandt andet biogas, sol- og vindenergi og bæredygtig produktion . Bizz Up har mødt to af Skives grønne mænd bag projektet.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Preben Stentoft

 

 

Søstjerner laves om til proteinfoder, affaldsplast til miljøvenligt brændstof, og græs og gylle til biogas. Det kan lyde som halvskøre forsøg i et kemilokale på en folkeskole i provinsen, men der er intet tilfældigt over GreenLab Skive, som i øjeblikket skyder op af jorden i Kåstrup lidt nord for Skive. Her graves og støbes på foreløbigt fire ud af de i alt 40 hektar jord, som GreenLab Skive kommer til at fylde. Trevirksomheder er under etablering. Det er norske Quantafuel, som skal omdanne plastaffald til syntetisk diesel, Danish Marine Protein, der høster og tørrer søstjerner fra Limfjorden og omdanner dem til proteintilskud til økologisk dyreføder, og NOMI 4’s, som etablerer en moderne genbrugsplads hvor sorteringen optimeres. Og flere  innovative virksomheder er på vej til GreenLab Skive – blandt andet et stort biogasanlæg som forventer spadestik i November 2018. her skal produceres 20 mio. kubikmeter grøn biogas som Anlægget opføres af E.On i partnerskab med GreenLab Skive Biogas Leverandørforening, som er stiftet af lokale landmænd.

Kun for de grønne

Bag GreenLab Skive står Energifonden Skive, hvor Steen Harding Hintze er direktør. Steen fortæller: ”GreenLab Skive er født af den kolossale udfordring, vi som samfund har med at lagre eksempelvis vindenergi. Ideen var derfor at lave et center, hvor vi udviklede forskellige lagringsmekanismer. Fra starten arbejded har vi arbejdet med ideen om at fjerne  CO2 fra biogas, som – hvis det kobles med brint – bliver til almindeligt grøn gas. Vores ambition var derfor at skabe et sted, hvor vi kunne lagre vindenergi i gasnettet. Hele konceptet rammer ind i tidens tendens med udnyttelse af ressourcer,CO2 reduktion og cirkulær økonomi

Greenlab Skive bliver således et erhvervs- og forskningscenter for vedvarende energi og cirkulær økonomi og er ene og alene tiltænkt virksomheder, der arbejder med grøn energi og genbrug af ressourcer på kryds og tværs.

På arealet bliver der i byggemodningsprocessen etableret et unikt net af rør med brint, ilt CO2, biogas og naturgas, hvor overskudsvarmen fra én virksomhed skydes ind i nettet og genanvendes i en anden virksomhed. ”Vores opgave er at få tingene til at ske og facilitere processen, så det bliver en god forretning for alle,” siger Steen, der ikke er i tvivl om, at de virksomheder der bliver del af GreenLab  vil opnå store fordele ved at placere sig her,” siger Steen.

GreenLab Skive ligger placeret op og ned ad Danmarks nationale el- og gasnet, hvorfor det er muligt hurtigt både at komme af med og få fat i store mængder el eller gas.

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Skive taler til verden

Christopher Sorensen, der er uddannet industriel ingeniør, er GreenLab Skives kommercielle direktør, som står for at udbrede kendskabet til den grønne erhvervspark gennem kommercialisering og etablering af partnerskaber- og det er allerede godt på vej

Allerede før Christophers ankomst i marts 2018 var der en stærk alliance i sigte, og i april måned kunne GreenLab Skive sætte flueben ved en indgået aftale med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), somarbejder på etableringe af et nyt nationalt center for energilagring. Et strategisk samarbejde mellem GreenLab og DTU kobler forskning og industri sammen, hvor energi fra sol og vind skal omdannes og lagres til senere brug – eller til grøn produktion og fremstilling af nye bæredygtige produkter.

I det hele taget er det vigtigt at understrege, at der med Greenlab tale om meget mere end blot en lokal eller national satsning: ”Der er tale om et paradigmeskifte i måden at anvende energi og ressourcer på niveau svarende til for 30 år siden, hvor Denmark begyndte at producere vindenergi. Samtidigt har vi verdensledende teknologivirksomheder med omkring bordet, der er med til at gøre vores projekt til et nationalt fyrtårn med internationalt udsyn,” lyder det fra Christopher.

GreenLab Skive kommer til at bidrage med nye arbejdspladser til byen og området som helhed. Christopher slutter: ”På den korte bane er der tale om et par hundrede arbejdsplader i byggefasen, og på sigt vil erhvervsparken generere ca. 500 arbejdspladser i forskellige brancher. Slutteligt er der ingen tvivl om, at projektet vil få stor opmærksomhed og kaste gevinster af sig set med erhvervsturisme-briller og tiltrække folk fra hele verden.

 

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

FAKTA OM SKIVE KOMMUNES GREEN LAB:

  • Energifonden Skive, hvis formål er at fremme grøn forretningsudvikling, er stiftet af Skive Kommune
  • Over de kommende år forventes investeringer i GreenLab på 1,2 mia. kroner
  • De planlagte investeringer indeholder blandt andet vindmøllepark, brintanlæg, solcelleanlæg, symbiosenet, varmecentraler, transformator, proteinfabrik, udviklingscenter og et biogasanlæg