Wellfarmed IVS har udviklet et nyt vertikalt, aeroponisk produktionssystem, hvor de dyrker flere og bedre grøntsager og tilmed bruger 90% mindre vand, end konventionelle gartnerier og frilandsdyrkere gør. Det er der både penge og store miljø-perspektiver i.

Af: Jacob Kaas, Bizz Up

Wellfarmed, Bizz Up, bizzupdk, Bæredygtighed

En stille undren blev til et spørgsmål. Og spørgsmålet blev stillet til de rigtige mennesker, på det rigtige tidspunkt og i den rigtige kommune. Det lille, grønne iværksættereventyr Wellfarmed er nu gået fra den indledende testfase til produktion i stor skala. Snart vælter det ud med bæredygtige salathoveder fra drivhusene hos Jebjerg Gartneri, nord for Skive. Dyrket uden jord, og med ekstremt lavt vandforbrug.

På trods af, at virksomheden Wellfarmed ikke er ret gammel, og det meste af tiden er gået med at produktudvikle, så sigter affyringsrampen allerede mod Kina, hvor distributører og virksomheder snart er klar til at bygge efter Wellfarmed-modellen. At virksomheden oplever en nærmest eksplosiv opbygning af virksomheden, hurtig finansiering, stærkt netværk og rådgivning er ikke nogen tilfældighed. Skive Kommune er bredt anerkendt som frontløber, når det kommer til grøn omstilling og bæredygtighed og vækker international opsigt som udviklingsmotor for grønne arbejdspladser.

– Vi havde ikke stået, hvor vi står i dag, hvis ikke vi havde fået hjælp. Vi har fået LAG-midler hjem og vi har haft Skiveegnens Erhverv- og Turistcenter med hele vejen og de har været en uvurderlig hjælp også med udbygningen af vores netværk. Det har betydet alt for, at vi allerede nu er klar til at opskalere vores produktion og inden for en overskuelig fremtid at kunne sende systemet videre ud i verden, siger Brian Nørskov fra Wellfarmed.

Heftig investering

Et nyt vertikalt, aeroponisk produktionssystem har altså set dagens lys. Made in Jebjerg. Det var Brian Nørskov, der undrede sig. Kan man ikke lave et system, hvor man kan dyrke flere grøntsager på den samme plads? En lille cykeltur fra hans lille nedlagte landbrug til Jebjerg senere, var han igang med at pitche sin ide for Sune og Henrik Rasmussen, der i mange år har drevet Jebjerg Gartneri.

– Jeg tror, at de tænkte, at ham der, han er da vist ikke helt normal, siger Brian Nørskov med et stort grin. Men ikke desto mindre, så var gartnerne efter lidt research på området alligevel ret interesserede i udsigten til at kunne producere flere afgrøder på den samme plads, og hurtigt blev det til en ny fælles start up-virksomhed.


LÆS OGSÅ: Bæredygtige bjælker: Alle kan bidrage til en grøn dagsorden


Hydroponi er allerede i brug flere steder, hvor drivhuse dækker over høje rækker af plantekasser med rindende vand, der cirkulerer fra toppen og ned igennem rækkerne. Det er dog en heftig investering ikke alene at indkøbe de produktionssystemer, der findes, men det kræver også en masse energi i form af vækstlys. Det er dyrt og ikke godt for klimaregnskabet.

Hos Wellfarmed gik de derfor i gang med at bygge deres eget system.

– Vi har nok bygget systemet om de første 100 gange, tror jeg. Hver gang vi fik sat noget op, så fik vi en ny ide, der lige kunne gøre det lidt smartere, fortæller Sune Rasmussen, der ser frem til at få den første cyklus salathoveder høstet. De første 6000 er allerede afsat til lokale cateringkøkkener.

– Vi kommer rundt regnet til at producere 40-50 procent mere salat med den samme mængde varme og lys, vurderer Sune Rasmussen. Det behøver man ikke være økonomiprofessor for at regne ud, at det er godt både for miljøet og for bundlinjen.

Plug and play

Wellfarmeds nye produktions-setup er simpelt. Bunden er de planteborde, som allerede står i næsten alle gartnerier i forvejen. De to sider er lavet af isolerende plader med huller til planterne. Vinklen gør, at planterne, modsat andre vertikale produktionsløsninger, får den samme mængde lys og gødning og dermed bliver mere ensartede. På indersiden af trekanten sidder rækker af dyser, der sprøjter vand op på planternes rødder, der hænger frit ned fra pladen. Da der er helt mørkt inde ved planternes rødder, så vokser der ikke bakterier, og vandet løber  i et lukket cirkulært system, hvor hverken vand eller gødning går til spilde.

Wellfarmed, Bizz Up, bizzupdk, Bæredygtighed

Kalkulen på vandforbruget i stor skala siger, at Wellfarmed kommer til at bruge 600 liter vand til at fremstille de 27.000 salater, som det store drivhus har kapacitet til. I den konventionelle produktion bruger man op imod en halv million liter vand for at lave samme mængde salathoveder.

Hos Wellfarmed er man allerede langt i udviklingen af næste skridt, hvor der kobles fiskebassiner på systemet, så kunstgødningen kan suppleres med gødning fra fiskene.

FAKTA:

 • Aeroponics er processen med at dyrke planter uden brug af jord.
 • Hydroponics er en metode til dyrkning af planter uden jord ved i stedet at bruge mineralske næringsopløsninger i et vandopløsningsmiddel.
 • Aquaponics er et vedvarende produktionssystem, som kombinerer en traditionel akvakultur med hydrokultur i et symbiotisk miljø mellem fisk og planter.

Fælles indsats – fælles gevinst. I Greenlab Skive har man vakt andelstanken til live og skabt grobund for et paradigmeskifte, der skal maksimere energiproduktion og forbrug ved at skabe en produktion med hinanden frem for en produktion for hinanden.

Paradigmeskifte mig her, paradigmeskifte mig der. ”Paradigmeskifte” er tidens buzzword, der flyder ud af munden på snart den ene og så den anden i alverdens forskellige sammenhænge. Føler du dig også stopfodret med luftig snak om paradigmeskifter, så er der til gengæld god grund til at spidse ører nu. I Skive er etableringen af Greenlab Skive i fuld gang. I Greenlab, som er et erhvervs-og forskningscentrum for vedvarende energi, flettes teknologi og forretningsmodel sammen i visionen om at gøre verden til et bedre sted. Lyder det luftigt?… Det er det ikke. Bizz Up lagde vejen forbi Greenlab i Kåstrup, lidt nord for Skive, for at blive klogere på, hvordan vores alle sammens energi bliver grøn og bæredygtig til gavn for dig, mig, vores børn og en verden i forandring.

Alle skal være på holdGreenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

”Vi vil ændre den måde, vi producerer og bruger energi på.” Christopher Sorensen er CEO i Greenlab Skive, som er den eneste af sin slags i verden og som udspringer af Skive Kommune, der er en af landets førende kommuner inden for grøn energi. Her er etableret et symbiosenet, hvor der veksles energi mellem de forskellige virksomheder, der er placeret i erhvervsparken. Vedvarende energi fra vind og sol leveres direkte ind i symbiosenettet, hvor overskudsenergien optimeres gennem veksling mellem alle parter. Men det er kun muligt, hvis forretningsmodellen er nøje gennemtænkt.
Christopher forklarer: ”Greenlab er bygget på værdisættet bag andelstanken, der er kendetegnet ved fælles indsats og fælles gevinst. Synergien mellem alle involverede parter skal være tilstede, for at alle får noget ud af projektet. Det stiller store krav til samarbejdspartnerne. Alle skal være på samme hold for at et projekt som dette skal lykkes.”

Greenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

Glem alt om egen vinding

Lad os lige grave lidt ned i dét… andelstanken, født med 1880’ernes brugsforeninger og siden andelsmejerierne, hvor formålet var at fremme fælles økonomiske interesser på den mest frugtbare og almengavnlige måde. Solidaritet var nøgleordet dengang. Det samme gælder i Greenlab i dag, næsten 150 år senere. ”Alle har et fælles mål, en fælles tilgang og dermed en fælles fordel,” siger Christopher og uddyber: ”Vil man gøre verden til et bedre sted, skal man sige farvel til de forretningsmodeller, de fleste har lært om på skolebænken, hvor det handler om at optimere sin egen forretning. Hvis hver vindmøllepark, hvert solcelleanlæg osv. udelukkende har fokus på egen Return on Investment er det umuligt at komme i mål med et projekt som Greenlab. Kommer folk med en gammeldags forretningstilgang, hvor det handler om rabatter og profit til egen fordel, så er det ikke hos os, de hører til. Symbiose i alle lag og cirkulær økonomi er hele fundamentet i Greenlab.”


LÆS OGSÅ: GREENLAB SKIVE GIVER DEN GAS MED GRØN ENERGI


En aftale er en aftale

Byggepladsen summer. Der graves, flyttes jord, jævnes ud. Logoerne på håndværkerbilerne afslører, at det hovedsageligt er lokale entreprenører, der står for etableringen af erhvervsparken, som kommer til at huse blandt andet Danish Marine Protein, som omdanner søstjerner fra Limfjorden til økologisk tilskudsprotein til foder og Quantafuel, der omdanner plastaffald til syntetisk diesel. Christopher fortæller om den store interesse fra lokale investorer og om, hvordan projektet startede med et par simple håndtryk: ”De første aftaler blev lavet uden kontrakt, men ene og alene med et gammeldags håndtryk og gensidig tillid. Folk tjekkede med det samme ind på tankegangen om fælles indsats og fælles fordel, og derfra var der ikke så meget at betænke sig på. Byggemodningen var i gang, og flere kom til. Dén kultur og det værdisæt, tror jeg, er unikt for Danmark.”

Greenlab Skive, Skive Kommune, Bæredygtighed, Bizz Up Forår 2019

Electrofuels – et energisk paradigmeskifte

Et andet paradigmeskifte som GreenLab arbejder med er området for electrofuels. I samarbejde med flere af de virksomheder, der er placeret eller arbejder på at placere sig i GreenLab er muligheden for at producere electrofuels opstået. Der er ingen tvivl om at vores transportsektor er en udfordring, når vi taler om at blive CO2 neutrale, og her bliver electrofuels interessante. Det er et eksempel på, hvordan et nyt forretningsparadigme bliver til ud fra ny teknologi. Electrofuels er vedvarende energi i form af vind og sol, der omdannes til brændstoffer, bl.a. brint og ammoniak, som kan anvendes til drivmidler i busser, biler, tung trafik og skibsfart.

Greenlab som plug and play

Visionen er, at der om ti år findes Greenlabs rundt om i Danmark og også gerne Europa: ”Vi er i gang med at indgå partnerskaber med de regionale energiselskaber, hvor vi sammen undersøger, hvordan man kan gribe et tilsvarende projekt an. GreenLab er både et fysisk sted og en platform, der kan danne fundament for lignende tiltag, hvor man rundt om i verden kan komme til GreenLab og putte sine egne produkter ind i systemet og gå i gang – en slags plug and play,” forklarer Christopher og opsummerer: ”Vi har fat i et energi-, forretnings-, adfærdsparadigmeskifte, hvor der er gensidige forretningsmæssige fordele forbundet med at gavne samfundet. Den model vil vi med tiden gerne eksportere og derved hjælpe med at forandre verden. Vi viser, at det kan lade sig gøre, og i mellemtiden må folk gerne komme og kigge.”

Og netop i øjeblikket fungerer Greenlab som et attraktivt showroom for nysgerrige sjæle fra hele verden, der har fået øjnene op for energiteknologier og optimal udnyttelse af ressourcer, herunder CO2 reduktion og cirkulær økonomi.

FAKTABOKS:

 • Den første virksomhed begyndte anlægsarbejdet i april 2018
 • Minimum 4 virksomheder vil være i drift ved udgangen af 2019
 • Danish Marine Protein åbnede officielt den 29.marts 2019
 • Quantafuels forventes at åbne ultimo 2019
 • Over de kommende år forventes investeringer i Greenlab for 1,2 mia. kroner og indeholder bl.a. vindmøllepark, brintanlæg, solcelleanlæg, symbiosenet, varmecentraler, transformator, proteinfabrik, udviklingscenter og biogasanlæg

 

På verdens første søstjernefabrik i Skive Kommunes grønne erhvervspark GreenLab A/S bliver søstjerner lavet til økologisk proteinmel, som danske landmænd blander i foderet til deres dyr. Så mens dyrene spiser løs, får blåmuslingerne bedre forhold på bunden af fjorden.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Katrine Brun Lunding

Der er tale om en vaskeægte win-win i Skive Kommune, hvor Danish Marine Protein har opført verdens første søstjernefabrik i kommunens nye stolthed, erhvervsparken GreenLab A/S. Her kan man – hvis vinden vender rigtigt – dufte salte vande, når tonsvis af søstjerner tørres og kværnes til pulver. ”Projektet er et bæredygtigt kvantespring, hvor ét problem bliver vendt til fordele for alle involverede,” lægger direktør for Danish Marine Protein, Niels Jørgen Hedeager Madsen ud.

Sultne søstjerner er en dyr affære

Hvert år fiskes 50.000 tons blåmuslinger op af Limfjorden. De havner i danske supermarkeder eller eksporteres til udlandet, men op mod det dobbelte ville være muligt, hvis det ikke var for de sultne søstjerner, der har blåmuslinger som livret. Niels Jørgen Hedeager Madsen fortæller: ”Søstjerner er et enormt problem i Limfjorden. De har ingen fjender og dermed frit spil til at æde løs af fjordens muslinger. Det er voldsomt problematisk for de mennesker, der har muslingefiskeri som indtægtskilde.”

Hele projektet startede med en henvendelse fra netop muslingefiskerne, der havde brug for hjælp til at bekæmpe søstjernerne: ”Hos Danish Marine Protein har vi gode erfaringer med at skabe resultater med andre proteinkilder fra havet. Derfor var det oplagt at sige ja, da vi blev spurgt, om vi ville være med til at se på en løsning på problemet, som voksede sig større og større,” siger Niels Jørgen, der stiftede Danish Marine Protein i 2016.

Søstjernefabrikken, Søstjerner, Skive Kommune, Bizz Up Forår 2019

Mere arbejde til fiskerne

Søstjerneprojektet har kastet en vigtig sidegevinst af sig, idet muslingefiskerne har kunnet udvide deres forretningsgrundlag: ”Nu fanger fiskerne både muslinger og søstjerner. De har fået et større indtjeningsgrundlag, hvilket jo er helt fantastisk,” siger Niels Jørgen og uddyber dét med fangsten: ”Opsamlingen foregår ved brug af en vod, udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor man samler søstjernerne op, uden at muslingerne følger med. Det er en genial opfindelse, som gør at søstjernerne hvirvler op, stort set uden at bunden berøres – og vupti, så er de på vej op af vandet.”


LÆS OGSÅ: GREENLAB SKIVE GIVER DEN GAS MED GRØN ENERGI


Fiskerne læsser søstjernerne af på havnen i Nykøbing Mors, hvor de renses og hakkes i stykker, før de i lukkede lastbiler transporteres til fabrikken i Skive.

Søstjernefabrikken, Søstjerner, Skive Kommune, Bizz Up Forår 2019

Cirkulær bioøkonomi fra vand til land

Søstjernepulveret er et organisk High-end produkt med et proteinindhold på ca. 45-55 procent. Marineproteiner indeholder aminosyrer af god kvalitet, som er eftertragtet i foder til én-mavede dyr som fx høns og grise. Samtidigt gør et højt indhold af Omega-3 fedtsyrer foderet endnu sundere.

”Foderet anvendes til økologiske landbrug og fritager danske landmænd for import af soyaprotein, der typisk er af ringere kvalitet,” fortæller Niels Jørgen, der slutteligt understreger, at projektet også er en brik i den gode fortælling om dansk landbrug: ”Det er unikt, at vi kan skabe denne synergi mellem fiskeri, landbrug og ikke mindst havmiljøet, som får det bedre, idet blåmuslinger lever af næringsstoffer i vandet og samtidig har en vandrensende funktion; Jo flere blåmuslinger, jo renere vand i fjorden. Landmændene har desværre en udskældt rolle i vores samfund, men her er der altså tale om, at de i høj grad indgår i en positiv cirkel, hvor alle har gevinst af at skabe bedre bioøkonomi i Limfjorden. Den historie skal vi huske at fortælle.”

I GreenLab A/S er der også god økonomi og energi: Søstjernefabrikken bruger overskudsenergien fra nabovirksomhederne til forarbejdningen og tørring af søstjernerne – energi som førhen ville være gå tabt, kun til glæde for fuglene på forbifarten.

FAKTA:

 • Vestjyllands Andel som er den største økologiske foderproducent i Danmark har aktiemajoriteten i Danish Marine Protein A/S
 • DTU Skaldyrscenteret og Århus Universitet har været med i et GUDP projekt for at eftervise søstjerner som god proteinkilde til dyr
 • 1 ton søstjerner bliver til ca. 300 kilo proteinpulver, uden spild
 • Målet er at fange 10.000 tons søstjerner årligt
 • Når sæsonen for at lave proteiner af søstjerner er overstået, er planen at fremstille nyudviklede High-end proteiner fra andre bæredygtige
 • marineprodukter som tang og muslinger samt græsproteiner
 • Danish Marine Protein blev officielt indviet den 29. marts 2019 og var den første fabrik, der blev bygget i GreenLab A/S

I Skive finder man to af Danmarks mest succesfulde webshops, RITO.dk og Cykelpartner.dk. To af de dygtigste i branchen, hvis du spørger andre e-købmænd, som ofte lader sig inspirere af deres måder at markedsfører sig på.

Søren Sieg Jensen, 29, partner i Cykelpartner.dk og Dennis Svingholm Drejer, 29, indehaver af RITO.dk er gamle skolekammerater, begge opvokset i Skive og driver i dag hver især en millionforretning på nettet. Én af grundene til deres succes er, at de tør at satse. Om det så er på nye markeder, utraditionelle marketingkampagner eller ansætte nye medarbejdere, så er forskellen på om du vinder eller taber, hvorvidt du tør at satse – i tide, vel at mærke. Søren Sieg Jensen fortæller: – Alting går så hurtigt i dag, så du skal være omstillingsparat og turde kaste dig ud på nye medier, bruge nye værktøjer, bestille nye varer hjem, osv. Det er ikke sikkert, at du vinder hver gang, men udvikler du dig ikke, så er det helt sikkert at du taber.

Små tips giver stor bundlinje

Konverteringsrate er det vigtigste ord inden for e-handel. Dette tal viser, hvor mange besøgende på shoppen, som rent faktisk ender som betalende kunder i sidste ende. For at få det tal til at vokse, skal man kende sine kunder og deres købsadfærd.

– Vi tester hele tiden hvordan vores markedsføring performer. Vi kan måle alt i vores data og derved optimere vores marketingindsats, fortæller Dennis Svingholm Drejer. Men det er ikke nok at lokke målgruppen ind på sitet. De skal også nå hele vejen igennem købsflowet og det er faktisk ikke så let, fortæller Dennis Svingholm Drejer, som med Rito.dk på fem år er vokset fra 0 til 30 ansatte.

 

VIL DU LÆSE MERE OM DENNIS DREJER? 

DAT og Dennis trækker tråde mellem Jylland og Sjælland

 

Vi kender det alle. Vi ser en reklame på Facebook. Klikker og ender på en webshop. Måske kommer vi et par varer i kurven, men hopper fra igen af forskellige årsager.

Ambitiøse e-købmænd, sidder hver dag og optimerer på deres shop for at få flere kunder igennem købsflowet. Det kan være knappen skal være grøn i stedet for rød, det kan være produktteksten skal være mere tydelig eller måske skal der en video til for at skabe tryghed.

Små tips og tricks som disse, har de to e-købmænd lavet en hel konferencedag omkring.

Ehandelsdagen afholdes for tredje gang og samler i år knap 400 e-købmænd fra hele Danmark til en dag med vidensdeling og netværk i Skive.

Ehandelsdagen, Skive Kommune, Edag19, Rito, Cykelpartner, Bizz Up

Ehandelsdagen, Skive Kommune, Edag19, Rito, Cykelpartner, Bizz Up

 

 

 

 

 

 

– Det er en dag med 100 % fokus på e-handel og hvor deltagerne får så konkrete værktøjer, at de kan gå hjem og implementerer det i deres egen shop og vækste deres forretning med det samme, fortæller Søren Sieg Jensen.

Skive på vej til e-handelsmekka

En af deltagerne kommer fra T.Hansen, som bruger e-handel som et stort udstillingsvindue. I butikkerne er der nemlig kun plads til 10.000 ud af de ca 250.000 varenumre T.Hansen forhandler.

Bo Sørensen er chef for IT i e-commerce i T.Hansen, som holder til i Middelfart. Det er anden gang Bo Sørensen sammen med en kollega tager turen til Skive for at blive klogere på e-handel.

– Vi deltager i Ehandelsdagen for at skabe noget netværk. Vi kigger på programmet med det brede øje. Det kan være vi bliver inspireret til noget vi ikke vidste vi skulle bruge, fortæller Bo Sørensen, som ud af sine 23 år hos T.Hansen, har beskæftiget sig med e-handel i 20 af dem.

– Skive er en by som virkelig har nogle forretninger som vil noget. Især e-handelsmæssigt og dem kan vi lære meget af, fortæller Bo Sørensen.

Se video med T.Hansen her:

Konferencen er støttet af Skive Kommune, som en af flere indsatser for e-handel. Skive Kommune har nemlig e-handel højt på den politiske dagsorden. Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, Godska Rasmussen, fortæller: – Vi er meget stolte af at have så driftige sjæle på Skiveegnen, som for tredje år i træk formår at opsætte en konference som Ehandelsdagen som tiltrækker ekøbmænd fra hele Danmark.

Konferencen finder sted den 7. februar 2019 og man kan finde mere information på www.ehandelsdagen.dk

Hvis du har lidt ekstra tid – så se lige et tilbageblik til Ehandelsdagen 2018!

Som en af landets førende kommuner inden for grøn energi er det ganske naturligt, at der i Skive er taget spadestik til en grøn erhvervspark, hvor fremtidens energiteknologier kan folde sig ud. Med GreenLab Skive løfter byen sig op på en international klinge inden for fremstilling af blandt andet biogas, sol- og vindenergi og bæredygtig produktion . Bizz Up har mødt to af Skives grønne mænd bag projektet.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Preben Stentoft

 

 

Søstjerner laves om til proteinfoder, affaldsplast til miljøvenligt brændstof, og græs og gylle til biogas. Det kan lyde som halvskøre forsøg i et kemilokale på en folkeskole i provinsen, men der er intet tilfældigt over GreenLab Skive, som i øjeblikket skyder op af jorden i Kåstrup lidt nord for Skive. Her graves og støbes på foreløbigt fire ud af de i alt 40 hektar jord, som GreenLab Skive kommer til at fylde. Trevirksomheder er under etablering. Det er norske Quantafuel, som skal omdanne plastaffald til syntetisk diesel, Danish Marine Protein, der høster og tørrer søstjerner fra Limfjorden og omdanner dem til proteintilskud til økologisk dyreføder, og NOMI 4’s, som etablerer en moderne genbrugsplads hvor sorteringen optimeres. Og flere  innovative virksomheder er på vej til GreenLab Skive – blandt andet et stort biogasanlæg som forventer spadestik i November 2018. her skal produceres 20 mio. kubikmeter grøn biogas som Anlægget opføres af E.On i partnerskab med GreenLab Skive Biogas Leverandørforening, som er stiftet af lokale landmænd.

Kun for de grønne

Bag GreenLab Skive står Energifonden Skive, hvor Steen Harding Hintze er direktør. Steen fortæller: ”GreenLab Skive er født af den kolossale udfordring, vi som samfund har med at lagre eksempelvis vindenergi. Ideen var derfor at lave et center, hvor vi udviklede forskellige lagringsmekanismer. Fra starten arbejded har vi arbejdet med ideen om at fjerne  CO2 fra biogas, som – hvis det kobles med brint – bliver til almindeligt grøn gas. Vores ambition var derfor at skabe et sted, hvor vi kunne lagre vindenergi i gasnettet. Hele konceptet rammer ind i tidens tendens med udnyttelse af ressourcer,CO2 reduktion og cirkulær økonomi

Greenlab Skive bliver således et erhvervs- og forskningscenter for vedvarende energi og cirkulær økonomi og er ene og alene tiltænkt virksomheder, der arbejder med grøn energi og genbrug af ressourcer på kryds og tværs.

På arealet bliver der i byggemodningsprocessen etableret et unikt net af rør med brint, ilt CO2, biogas og naturgas, hvor overskudsvarmen fra én virksomhed skydes ind i nettet og genanvendes i en anden virksomhed. ”Vores opgave er at få tingene til at ske og facilitere processen, så det bliver en god forretning for alle,” siger Steen, der ikke er i tvivl om, at de virksomheder der bliver del af GreenLab  vil opnå store fordele ved at placere sig her,” siger Steen.

GreenLab Skive ligger placeret op og ned ad Danmarks nationale el- og gasnet, hvorfor det er muligt hurtigt både at komme af med og få fat i store mængder el eller gas.

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

Skive taler til verden

Christopher Sorensen, der er uddannet industriel ingeniør, er GreenLab Skives kommercielle direktør, som står for at udbrede kendskabet til den grønne erhvervspark gennem kommercialisering og etablering af partnerskaber- og det er allerede godt på vej

Allerede før Christophers ankomst i marts 2018 var der en stærk alliance i sigte, og i april måned kunne GreenLab Skive sætte flueben ved en indgået aftale med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), somarbejder på etableringe af et nyt nationalt center for energilagring. Et strategisk samarbejde mellem GreenLab og DTU kobler forskning og industri sammen, hvor energi fra sol og vind skal omdannes og lagres til senere brug – eller til grøn produktion og fremstilling af nye bæredygtige produkter.

I det hele taget er det vigtigt at understrege, at der med Greenlab tale om meget mere end blot en lokal eller national satsning: ”Der er tale om et paradigmeskifte i måden at anvende energi og ressourcer på niveau svarende til for 30 år siden, hvor Denmark begyndte at producere vindenergi. Samtidigt har vi verdensledende teknologivirksomheder med omkring bordet, der er med til at gøre vores projekt til et nationalt fyrtårn med internationalt udsyn,” lyder det fra Christopher.

GreenLab Skive kommer til at bidrage med nye arbejdspladser til byen og området som helhed. Christopher slutter: ”På den korte bane er der tale om et par hundrede arbejdsplader i byggefasen, og på sigt vil erhvervsparken generere ca. 500 arbejdspladser i forskellige brancher. Slutteligt er der ingen tvivl om, at projektet vil få stor opmærksomhed og kaste gevinster af sig set med erhvervsturisme-briller og tiltrække folk fra hele verden.

 

Green Lab Skive, Bizz Up Efterår 2018, Bizz Up

FAKTA OM SKIVE KOMMUNES GREEN LAB:

 • Energifonden Skive, hvis formål er at fremme grøn forretningsudvikling, er stiftet af Skive Kommune
 • Over de kommende år forventes investeringer i GreenLab på 1,2 mia. kroner
 • De planlagte investeringer indeholder blandt andet vindmøllepark, brintanlæg, solcelleanlæg, symbiosenet, varmecentraler, transformator, proteinfabrik, udviklingscenter og et biogasanlæg