På verdens første søstjernefabrik i Skive Kommunes grønne erhvervspark GreenLab A/S bliver søstjerner lavet til økologisk proteinmel, som danske landmænd blander i foderet til deres dyr. Så mens dyrene spiser løs, får blåmuslingerne bedre forhold på bunden af fjorden.

Tekst: Majbritt Mikkelsen
Foto: Katrine Brun Lunding

Der er tale om en vaskeægte win-win i Skive Kommune, hvor Danish Marine Protein har opført verdens første søstjernefabrik i kommunens nye stolthed, erhvervsparken GreenLab A/S. Her kan man – hvis vinden vender rigtigt – dufte salte vande, når tonsvis af søstjerner tørres og kværnes til pulver. ”Projektet er et bæredygtigt kvantespring, hvor ét problem bliver vendt til fordele for alle involverede,” lægger direktør for Danish Marine Protein, Niels Jørgen Hedeager Madsen ud.

Sultne søstjerner er en dyr affære

Hvert år fiskes 50.000 tons blåmuslinger op af Limfjorden. De havner i danske supermarkeder eller eksporteres til udlandet, men op mod det dobbelte ville være muligt, hvis det ikke var for de sultne søstjerner, der har blåmuslinger som livret. Niels Jørgen Hedeager Madsen fortæller: ”Søstjerner er et enormt problem i Limfjorden. De har ingen fjender og dermed frit spil til at æde løs af fjordens muslinger. Det er voldsomt problematisk for de mennesker, der har muslingefiskeri som indtægtskilde.”

Hele projektet startede med en henvendelse fra netop muslingefiskerne, der havde brug for hjælp til at bekæmpe søstjernerne: ”Hos Danish Marine Protein har vi gode erfaringer med at skabe resultater med andre proteinkilder fra havet. Derfor var det oplagt at sige ja, da vi blev spurgt, om vi ville være med til at se på en løsning på problemet, som voksede sig større og større,” siger Niels Jørgen, der stiftede Danish Marine Protein i 2016.

Søstjernefabrikken, Søstjerner, Skive Kommune, Bizz Up Forår 2019

Mere arbejde til fiskerne

Søstjerneprojektet har kastet en vigtig sidegevinst af sig, idet muslingefiskerne har kunnet udvide deres forretningsgrundlag: ”Nu fanger fiskerne både muslinger og søstjerner. De har fået et større indtjeningsgrundlag, hvilket jo er helt fantastisk,” siger Niels Jørgen og uddyber dét med fangsten: ”Opsamlingen foregår ved brug af en vod, udviklet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvor man samler søstjernerne op, uden at muslingerne følger med. Det er en genial opfindelse, som gør at søstjernerne hvirvler op, stort set uden at bunden berøres – og vupti, så er de på vej op af vandet.”


LÆS OGSÅ: GREENLAB SKIVE GIVER DEN GAS MED GRØN ENERGI


Fiskerne læsser søstjernerne af på havnen i Nykøbing Mors, hvor de renses og hakkes i stykker, før de i lukkede lastbiler transporteres til fabrikken i Skive.

Søstjernefabrikken, Søstjerner, Skive Kommune, Bizz Up Forår 2019

Cirkulær bioøkonomi fra vand til land

Søstjernepulveret er et organisk High-end produkt med et proteinindhold på ca. 45-55 procent. Marineproteiner indeholder aminosyrer af god kvalitet, som er eftertragtet i foder til én-mavede dyr som fx høns og grise. Samtidigt gør et højt indhold af Omega-3 fedtsyrer foderet endnu sundere.

”Foderet anvendes til økologiske landbrug og fritager danske landmænd for import af soyaprotein, der typisk er af ringere kvalitet,” fortæller Niels Jørgen, der slutteligt understreger, at projektet også er en brik i den gode fortælling om dansk landbrug: ”Det er unikt, at vi kan skabe denne synergi mellem fiskeri, landbrug og ikke mindst havmiljøet, som får det bedre, idet blåmuslinger lever af næringsstoffer i vandet og samtidig har en vandrensende funktion; Jo flere blåmuslinger, jo renere vand i fjorden. Landmændene har desværre en udskældt rolle i vores samfund, men her er der altså tale om, at de i høj grad indgår i en positiv cirkel, hvor alle har gevinst af at skabe bedre bioøkonomi i Limfjorden. Den historie skal vi huske at fortælle.”

I GreenLab A/S er der også god økonomi og energi: Søstjernefabrikken bruger overskudsenergien fra nabovirksomhederne til forarbejdningen og tørring af søstjernerne – energi som førhen ville være gå tabt, kun til glæde for fuglene på forbifarten.

FAKTA:

  • Vestjyllands Andel som er den største økologiske foderproducent i Danmark har aktiemajoriteten i Danish Marine Protein A/S
  • DTU Skaldyrscenteret og Århus Universitet har været med i et GUDP projekt for at eftervise søstjerner som god proteinkilde til dyr
  • 1 ton søstjerner bliver til ca. 300 kilo proteinpulver, uden spild
  • Målet er at fange 10.000 tons søstjerner årligt
  • Når sæsonen for at lave proteiner af søstjerner er overstået, er planen at fremstille nyudviklede High-end proteiner fra andre bæredygtige
  • marineprodukter som tang og muslinger samt græsproteiner
  • Danish Marine Protein blev officielt indviet den 29. marts 2019 og var den første fabrik, der blev bygget i GreenLab A/S