Upcycling Scandinavia udvikler og sælger produkter, der 100 % består af upcyclet papir, pap og plast. Det gøres ved hjælp af nye produktionsmetoder, der ikke kun upcycler affald, men også gentænker brugen af energi, så alle ressourcer udnyttes optimalt.

Alle produkter er genanvendelige og kan derfor indgå i fremstillingen af nye produkter, så den samlede affaldsmængde ikke stiger med tiden og råvareforbruget begrænses. Upcycling Scandinavia arbejder målrettet med FN´s 17 Verdensmål og hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med at komme i mål med deres klimaindsats.

Upcycling Scandinavia er førende indenfor recycling og upcycling og blandt de førende i Europa, der udvikler produkter, som består 100 % af genbrugsmaterialer og affald. Det er produkter som plaststole til skole- og uddannelsesbrug, produktionsplader, lydisolering og andre designprodukter, som efter brug kan genanvendes og få nyt liv.

Upcycling Scandinavia, Bizz Up, Upcycling, Upcycle

Upcycling Scandinavias forretningsområder 

 • Karoline Stolen er en skolestol produceret af 100 % upcyclet plast og 100 % genanvendelig
 • EverUse som er et isolerings- og lydabsorberende produkt produceret af 100 % upcyclet cellulose. EverUse er 100 % genanvendelig
 • Unwasted produktionsplade, som er produceret af pap, papir og plantefibre og 100 % genanvendelig. Pladen kan anvendes til møbler, køkkener, bordplader, byggeindustrien etc.
 • Upcycling Design er nyeste skud på stammen og her forhandles der forskellige produkter til boligen og også her er der tale om 100 % upcyclede og genanvendelige produkter

Virksomheden har indgået samarbejde og partnerskaber med designere og producenter og står med et stærkt produktsortiment og en virksomhed, der bæres af fire bæredygtige forretningsområder.

Upcycling Scandinavia, blev stiftet af Minik Helborg og Erik S. Jørgensen, som en bæredygtig og global virksomhed for snart to år siden. Hele virksomheden er bygget op omkring en ide om, at sætte et bæredygtigt aftryk på kloden. Virksomheden har sine rødder dybt begravet i den Vestjyske muld, i Skive, hvor politikere og erhvervsfolk i mere end 10 år, har arbejdet for omstilling til bæredygtighed og derfor er på forkant med strategien for FN´s Verdensmål. Upcycling Scandinavia er en lokal virksomhed, med et globalt perspektiv og produkter skabt i den cirkulære økonomi.

Fra starten har der været fokus på Skandinaviske og Nordeuropæiske marked

Affaldsbjerget er en fælles udfordring

Tidligere præsident, Barack Obama har udtalt,

Vi er den første generation der mærker effekten af klimaforandringer og vi er den sidste, der kan gøre noget ved problemet

Adm. Direktør Erik S. Jørgensen udtaler, at det helt fra starten har været virksomhedens strategi, at hver gang der produceres noget, skal der fjernes mest muligt af affaldsbjerget.

Upcycling Scandinavia, Bizz Up, Upcycling, Upcycle

Eksempelvis fjernes der 1,9 kg. affaldsplast hver gang der produceres en Karoline Stol til Skolebrug. Vores mål er at producere  minimum 80.000 Karoline Stole om året og derved fjerner vi 152.000 kg. plastaffald.

De 17 Verdensmål og Upcycling Scandinavia

Hos Upcycling Scandinavia betragtes De 17 Verdensmål som et vigtigt redskab til at holde fokus på den bæredygtige udvikling. Der arbejdes konkret med Verdensmålene 12 og 17, men efterlever også andre af målene i det daglige arbejde for at give deres bidrag til at løse klodens klima- og ressourceproblemer.

Verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion

Hver gang der leveres et produkt, bliver der taget en bid af affaldsbjerget og der bidrages dermed til at fjerne noget af det affald, der er forurener vores klode. Produkterne kan genbruges i deres eksisterende form eller upcycles til nye produkter. De kan genanvendes, og dermed er det ikke nødvendigt at bruge dyrebare råmaterialer til at udvikle helt nye produkter fra bunden, som blot kan smides væk efter brug. Upcycling Scandinavia tager ansvar for en bæredygtig produktion og et forsvarligt forbrug

Verdensmål 17 – Partnerskab for handling

Upcycling Scandinavia samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og produktionsselskaber for at nedbringe affald og skabe produkter, der kan genanvendes. Derudover deles der ud af viden gennem samarbejder, foredrag og rådgivning, således tages der i fællesskab, ansvar og handling på de klimaudfordringer, vi alle sammen står overfor.

De næste 2 til 3 år

Det kan godt være vi synes der er sket meget med bæredygtig udvikling, de seneste 10 til 15 år siger Erik S. Jørgensen, men i løbet af de næste 2 til 3 år, vil det komme til at gå meget stærkt. Mange virksomheder er godt i gang med at tænke bæredygtigt, men mange flere er desværre ikke.

Han mener helt klart, at de virksomheder der ikke udvikler sig i retning af bæredygtig produktion eller forholder sig til Verdensmålene, er i fare for at blive valgt fra som leverandør, til de efterhånden mange kunder, der har en bæredygtig tankegang.


LÆS OGSÅ: World Changes creates World Leaders


Mange spørger os hvad vi gør og hvordan vi er kommet så langt og kun leverer 100 % upcyclede produkter. Vi startede for kun 2 år siden og det var vores udgangspunkt, så for os har det været noget lettere, end det vil være hos mange andre. Vigtigt er det bare at forholde sig til udviklingen for ikke at blive hægtet af.

Hos Upcycling Scandinavia betragtes affald som en vigtig ressource og rigtig mange produkter kan allerede i dag, produceres af affald i stedet for nye råvarer.

Der er mange nye spændende projekter i støbeskeen hos virksomheden og fælles for dem alle er, at hver gang der sættes en ny produktion i gang, fjernes der noget af vores fælles affaldsbjerg.

Body Mind Academy blev etableret i 2004 af ægteparret, Mette og Peter Junker. Efter mere end 10 år i finansverdenen, som henholdsvis valutadealer i London og leder inden for Private Banking, ønskede de begge at berige mennesker på andre måder end kun via penge. Med årene, og mange kurser og uddannelser i ind- og udland, og med skabelsen af et dedikeret og kompetent team, har Body Mind Academy specialiseret sig i at uddanne og udvikle World Leaders i børnehøjde, voksenhøjde og forene det i familiehøjde.

I 2015 blev FN’s Verdensmål vedtaget – og Body Mind Academy blev en af Danmarks 70 virksomhedspartnere, som du kan læse mere om her: https://verdensbedstenyheder.dk/virksomheder/body-mind-academy/

Som virksomhedspartner, og i fællesskab med globale virksomheder som Novo Nordisk, Novo Zymes, Grundfos, Danfoss og Bestseller, blev Body Mind Academy lige pludselig en meget lille spiller i at nå nogle verdensmål, som ifølge langt de fleste danskere på daværende tidspunkt handlede om løse problemer i en verden, som størrelsesmæssigt var af en helt anden karakter, end de samfundsproblemer, vi oplevede i Danmark.

Verdensmål handler om fællesskabet – og børn og unges fremtid

Verdensmålene handler ikke kun om hvilke knapper globale virksomheder kan skrue op og ned på i forhold til at skabe en bedre verden. Små, mellemstore og enkeltmandsvirksomheder samt dig som privat person er mindst lige så vigtige medspillere – og ikke mindst samspillet imellem os alle. For opnåelsen af verdensmålene handler om, at vi ALLE føler os som en del af et fællesskab – og har lyst til at tage ansvar for dette fællesskab. Har vi det i Danmark – og går det den rigtige vej? Det kommer vi bl.a. med vores bud på i denne artikel – men hvad synes du?

Hvad kan en forholdsvis lille virksomhed som Body Mind Academy gøre som en af Danmarks 70 virksomhedspartnere for at bidrage til opnåelsen af FN’s 17 Verdensmål og styrke fællesskabet?

Som en lille virksomhed med store vinger har vi valgt at arbejde med verdensmålene i børne- og ungehøjde, for hvem er det, som skal skabe, udvikle og lede den verden, som verdensmålene er garant for? Det er børn og unge – det er deres fremtid, som verdensmålene handler om.

World Changes creates World Leaders – og her har Danmark altid været kendt for at levere ledere af høj international kvalitet, og det skal vi blive ved med, men der er noget galt i vores uddannelsessystem.

Verdensmål, Body Mind Academy, Bizz Up, Danmark

Verdensmål nr. 4 – kvalitetsuddannelse

Vi har i Danmark heldigvis ikke børn og unge mennesker, som ikke kan gå i skole grundet fattigdom – men vi har alt for mange børn og unge mennesker, som ikke har lyst til at gå i skole. Herudover har vi i Danmark en drastisk stigning i antallet af diagnoser, lavt selvværd og angst samt børn og unge mennesker, som mistrives.

Vi forsøger i vores skolesystem at presse alle børn og unge mennesker ned i samme ”kasse” – en ”kasse”, som ifølge fremtidsforskerne ikke er fremtidssikret. Og hvor er kerneværdier som samarbejde og kreativitet i det danske skolesystem forsvundet hen, som begge er blandt hovedingredienserne i virkeliggørelsen af FN’s Verdensmål?

Når vi hos Body Mind Academy, og i fællesskab med børn og unge mennesker ude på landets skoler og egne akademier, skaber en verden, som bygger på en kombination af FN’s Verdensmål, fremtidsforskning og kunstig intelligens – og arbejder med børn og unges styrker og kompetencer ind i den verden – så føler ALLE børn og unge sig som en del af fællesskabet, fordi de kan se, hvordan de kan bidrage hertil.

Så hvorfor målretter vi ikke børn og unges læring og undervisning mod den verden, som de skal klædes på til at overtage? Hvorfor holder vi fast i et uddannelsessystem, som flere og flere børn og unge mennesker har svært ved at se meningen med? Førstnævnte er den primære grund til, at vi er en af Danmarks 70 virksomhedspartnere – og et eksempel på, hvordan man nationalt kan arbejde med FN’s Verdensmål, som samtidig har stor betydning internationalt.

Erhvervslivet, politikere og skolesystemet skal kobles tættere sammen

Erhvervslivet i Danmark er aftagerne af de børn og unge mennesker, som kommer ud fra uddannelsessystemet. Og hvis disse børn og unge mennesker ikke er klædt på til at lede og udvikle de virksomheder, som de bliver ansat i eller selv skaber – i forhold til de kompetencer, som verden på det tidspunkt vil efterspørge – så vil vi i Danmark ikke bare have et alvorligt internt problem. Vi vil heller ikke kunne gøre den positive forskel rundt omkring i verden, som vi gør i dag trods vores størrelse.


ER DU INTERESSERET I VERDENSMÅLENE, SÅ LÆS OGSÅ:

FILANTROPI ELLER FORRETNING?


Det er ikke en opgave som skolen, erhvervslivet, politikerne mv. hver for sig kan løse – det kræver samarbejde – og det som er allerstærkest ved verdensmålene. Vi kan ikke bare køre flere og flere mennesker over, som vi som samfund er i gang med. Verdensmålene kan kun virkeliggøres, hvis vi samarbejder på kryds og tværs af styrker og kompetencer med det ene formål for øje, at hver for sig er vi unikke – og SAMMEN gør vi forskellen. Og jo dygtigere vi er hertil på nationalt plan – jo større forskel kan vi gøre på internationalt plan.

Målet er det samme – udgangspunktet er forskelligt – og det kræver en fælles referenceramme

FN’s 17 Verdensmål er ens uanset din virksomheds størrelse, om du er politiker, barn eller et ungt menneske – men udgangspunktet er forskelligt – og det er måske det allervigtigste at forstå og ikke fordømme i virkeliggørelsen af verdensmålene:

 • Som virksomhed er du nød til at tænke og tage beslutninger ud fra et økonomisk synspunkt – for hvis virksomhedens økonomi ikke er sund, vil virksomheden have en begrænset levetid.
 • Som politiker karambolerer ens gode visioner med et politisk system, som bygger på kappestrid og om at få magten.
 • Som barn eller ungt menneske kræver man en helt ny måde at tænke på. Vi må holde op med at se hinanden som konkurrenter. Vi må lære at deles om planetens tilbageværende ressourcer, og dem vi sammen skaber. Vi må lære at leve inden for de planetariske grænser, og vi må fokusere på lighed.

Så i stedet for hele tiden at være efter hinanden mht. at politikerne gør ikke nok, virksomhederne er kun interesseret i at tjene penge, og børn og unge er urealistiske i deres krav og forventninger – så burde vi i stedet for heppe på hinandens fremskridt – for det er disse fremskridt som tilsammen gør FORSKELLEN.

FN’s 17 Verdensmål er målet – og via foredrag, workshops og uddannelser hjælper vi hos Body Mind Academy – erhvervslivet, politikere, skoler, organisationer og privat personer med at skabe en fælles referenceramme. Det lyder umiddelbart som en meget vanskelig opgave – men det er det faktisk ikke, så længe de forskellige parter forstår hinandens udgangspunkter og ikke fordømmer dem.

Vi må dog samtidig ikke glemme, at de store udfordringer og problemer, som verden har stået over for gennem tiderne aldrig er blevet løst af den samme bevidsthed, som skabte dem. Derfor repræsenterer vi børnenes stemme, for det er dem, som kommer med den nye bevidsthed. De er på flere områder bedre klædt på end os voksne, og vigtigst af alt ikke bange, for en ny verdensorden. Eksempelvis er de ikke bange for kunstig intelligens, de elsker den, som vil være en vigtig medspiller i virkeliggørelsen af verdensmålene. Hvorimod mange voksne er bange for kunstig intelligens i form af robotter mv. – da de frygter, at de på sigt vil overtage deres jobs.

Verdensmål, Body Mind Academy, Bizz Up, Danmark

Hvad er nuværende status på verdensmålene nationalt og internationalt?

Med FN’s 17 Verdensmål har vi fået en plan, hvor vi sammen kan være med til at gøre den forskel, som er nødvendig for at vi alle sammen får det bedre – herunder planeten, vi lever på. Tidshorisonten for opnåelsen af verdensmålene er samtidig tilstrækkelig kort til, at vi ikke bare kan udskyde det – det kræver handling NU – og den er allerede godt i gang. Men måske du alligevel sidder og tænker – er det ikke for sent, eller hvad nytter det, at jeg gør noget, hvis mange andre ikke gør noget?

Faktisk tror mere end halvdelen af os danskere, at verden er blevet værre de sidste 20 år. Sandheden er, at i samme periode er levealderen steget over hele verden, og næsten dobbelt så meget i de mindst udviklede lande som gennemsnittet. De mindst udviklede nationer tjener næsten tre gange så meget som i 1990. For første gang nogensinde lever færre end hvert tiende menneske i verden nu under den internationale fattigdomsgrænse. Børnedødeligheden er mere end halveret for børn under 5 år. Fem ud af seks børn verden over kan nu læse og skrive, og tallet er endnu højere blandt unge. Hvis man kun ser kortsigtet på verdens udvikling, er der altid nye problemer og katastrofer, og de dårlige historier kommer på forsiden. Men hvis man ser på de lange trends i udviklingen, er der sket en stor og positiv udvikling, som FN’s 17 Verdensmål har været med til at sætte ekstra skub i.

Faktisk ligger Danmark nr. 2 på verdensplan i at efterleve verdensmålene – kun overgået af Sverige. Og trods vores størrelse har vi været en vigtig medspiller i den positive udvikling på globalt plan, som ovenfor beskrevet. En udvikling som du kan opdateres på hver uge ved at tilmelde dig nyhedsbrevet fra Verdens Bedste Nyheder: https://verdensbedstenyheder.dk/

Børnenes Stemme

Men inden vi får armene helt op over hovedet og roser og anerkender os selv i Danmark – så er denne artikel også en løftet pegefinger til vores uddannelse af børn og unge mennesker – herunder verdensmål nr. 4, kvalitetsuddannelse. Særligt hvis vi fremover vil uddanne kommende verdensledere til at være med til løse problemer og udfordringer på verdensplan.

Udlandet har altid haft et godt øje til Danmark, vores uddannelsessystem, vores fællesskab og måde at behandle hinanden på. Det skulle de gerne blive ved med, så vi fortsat kan være med til at gøre en stor og vigtig forskel på globalt plan trods vores størrelse. Men det kræver, at vi alle – politikere, erhvervsliv, skoler og forældre – i fællesskab tager ansvar for vores børns og unges uddannelse. Og det ved at involvere dem uddannelsesmæssigt i den verden, som de skal klædes på til at overtage – og samtidig gøre uddannelsessystemet visionært og fremtidsorienteret.

Alle er vi verdensledere – og som med så meget andet starter det med os selv – så klik ind på https://www.verdensmaal.org/ og bliv inspireret til hvad du kan gøre – og HUSK; hver for sig er vi unikke – SAMMEN gør vi forskellen.

Stifter & Partner, Peter Junker, Body Mind Academy & Børnenes Stemme

Er du nysgerrig på, hvordan virksomheder omsætter FNs 17 verdensmål til praksis? Bizz Up har spurgt Chief Marketing Officer Bent Hübertz fra KLS PurePrint om deres omvej til succes.

 

Tekst: Helle Kjærulff Søndergaard

 

Den lille, grønne kasse, der står foran mig på bordet, er beskeden i størrelse, men opfylder et større formål; at reducere tabet af verdens ressourcer. Uden på kassen står der ”Treatbox” og er et forsøg på at ændre danskernes opfattelse af det flove i at få madrester fra et restaurantbesøg med hjem. Den engelske doggybag har fået et nyt navn og skal være med til at ændre det faktum, at 60.000 tons tallerkenspild ender i skraldespanden. Treatboxen blev lanceret på Folkemødet i 2017, hvor bornholmske restauranter og caféer fik æsken på prøve. Trykkeriet bag æsken, KLS PurePrint, der har eksisteret som trykkeri siden 1946, er virksomheden bag gentænkningen af doggybag-konceptet. Gennem flere år har de også været nødt til at gentænke sig selv for at overleve i den grafiske branche. –Vi har gentænkt konceptet ”doggybag” ved at ændre navnet, så det lyder mere eksklusivt og lækkert, siger Chief Marketing Officer Bent Hübertz, da jeg i et telefoninterview spørger ind til lanceringen af Treatboxen. Ligesom æsken lyder han beskeden, da han kalder Treatboxen en sidegevinst som følge af omstillingen til bæredygtig virksomhed. Siden KLS PurePrint har fået certificeringen ”Cradle-to-Cradle” i 2015, har sidegevinsterne ved at blive en bæredygtig virksomhed været mange. –Vi har fået 130-140 nye kunder på 2-3 år, deriblandt både dem, vi normalt kender som grønne virksomheder Aarstiderne og Danmarks Naturfredningsforening, men også Pandora, Hummel og McDonald’s, hvor vi producerer 11 mio. dækkeservietter til deres restauranter.

 

Fra marketingstrategi til værdigrundlag

KLS PurePrint profilerer i dag sig selv som verdens grønneste trykkeri. Men virksomheden har også oplevet store udfordringer og modgang, der har krævet investering i tid, hårdt arbejde og penge for at bære frugt og nå til det punkt, hvor virksomheden er i dag. Rejsen mod at blive et af verdens grønneste trykkerier startede i midten af 1990’erne, da den grafiske branche som følge af digitaliseringen oplevede stor nedgang. –Dengang blev kutymen, at alt, hvad der kunne digitaliseres, skulle digitaliseres, for eksempel brochurer osv. Jeg sad selv som direktør i et andet trykkeri og kunne se udviklingen. Det var spændende på mange måder, men også hamrende hårdt. Inden jeg blev spurgt af KLS PurePrint, om jeg ville arbejde for dem, havde jeg faktisk sagt til min kone, at jeg forlod trykkeribranchen, for det var simpelthen for bøvlet og var ved at takke nej. Men da jeg i 2015 fik indblik i KLS PurePrint og deres mål om at blive en fuldstændig bæredygtig virksomhed, lød det så interessant, at jeg valgte at blive ansat hos dem.

Antallet af trykkerier faldt fra 2.000 til 50 på blot 10 år. Da nedgangen i trykkeribranchen havde været en realitet i nogle år, besluttede direktør og bestyrelsen i KLS PurePrint i begyndelsen af 00’erne, at en ny strategi skulle udvikles. På daværende tidspunkt havde virksomheden tænkt i grøn omstilling i et par år, men nu blev den et led i en stor marketingsstrategi for at sikre virksomhedens overlevelse. Med et mål om at profilere sig som verdens grønneste trykkeri gik KLS PurePrint til et reklamebureau med et mål om at udvikle en kampagne til profilen. –Reklamebureauet spurgte os, om vi havde styr på omfanget af det at blive ”Verdens grønneste trykkeri”. Det mente vi bestemt, at vi havde på daværende tidspunkt. De udfordrede os ved at sende FN’s rapport på 4-500 sider med vores direktør som hjemmearbejde, og så skulle vi henvende os igen, forklarer Bent Hübertz. Mens direktøren møjsommeligt kom igennem rapportens 4-500 sider om de aktuelle miljømæssige forhold, begyndte han at indse, at miljøbelastningen faktisk var mere omfattende end først antaget.

Med FN’s rapport i baghovedet stod det nu klart, at den simple brandingstrategi ikke udelukkende kunne forblive en markedsføringstilgang, men simpelthen var nødt til at blive fundamentet for et nyt værdigrundlag for virksomheden.

 

Omvejen til at blive verdens grønneste trykkeri

Efterfølgende fulgte større proces for at nå målet om at blive verdens grønneste trykkeri. -Det var ikke bare lige at blive verdens grønneste trykkeri, og hvis vi skulle bruge strategien, så ville vi gå hele vejen og begynde at kigge på alle vores leverandører og spørge dem, om de kunne levere et 100 % rent produkt, fri for kemikalier og tungmetaller. Det satte vi os for at få undersøgt af et analyseinstitut, som konkluderede, at der stort set var tungmetaller og kemikalier i alle vores produkter, også selvom de havde Svanemærket, udtaler Bent Hübertz.

Udfordringen blev nu at finde nye leverandører, der kunne udvikle 100 % rene produkter, lige fra papirfabrikker, udvikling af farver, lim, karton og lak. Det viste sig faktisk at være svært, men for hvert produkt, der kunne blive 100 % fri for skadelige kemikalier og tungmetaller, fik KLS PurePrint modet til komme videre. –Vi fandt ud af, at hele processen er vigtig. Vi går tre leverandørled tilbage, og det har vist sig, at flere leverandører faktisk ikke vil samarbejde med os, simpelthen fordi det var for kompliceret. Men det betyder, at man er så langt tilbage, at vi undersøger, om der bliver brugt børnearbejde i fremstillingen af farve eksempelvis.

Der gik 3-4 år med at udvikle de nye produkter. Især emballage var et større problem, fordi det tog sin tid at udvikle en ny lim. Da målet med at få 100 % rene produkter var i hus, begyndte ansøgningen om at få den skrappeste produktcertificering Cradle-to-Cradle, som er en nonkommerciel, tredjepartsverificeret miljøstandard inden for bæredygtighed og materialesundhed. Fejringen af certificeringen markeres i maj måned 2015, da daværende miljøminister Ida Auken, CEO for Carlsberg Danmark Carsten Hänel og Hvidovre Kommunes borgmester Helle Adelborg trykker på trykkemaskinens startknap, og fra da af trykkes de første 100 % biologisk nedbrydelige tryk fra PurePrint.

 

Elbiler, vindmølle og grønne arealer

KLS PurePrints fabrik ligger i Hvidovre. Her gennemstrømmer bæredygtighed også virksomheden. Fabrikken har egen vindmølle, som producerer energi til virksomheden. Dermed har de sparet 28 % på elforbruget. I 2009 blev KLS PurePrint erklæret CO2-neutral. Vandforbruget er også reduceret med 74 %, der er investeret i et nyt rensningsanlæg og fjernvarmen er reduceret med 68 %. KLS PurePrint har også investeret i el-biler, som de ansatte benytter. Senest har virksomheden indledt et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om biodiversitet. Normalt bliver deres græsarealer rundt om virksomheden vedligeholdt med græsslåning, men der kører nu et forsøg med at omlægge græsarealerne til gavn for insekter og fugleliv. Der er også overvejelser om at få får til at afgræsse de store arealer igen med henblik på at bidrage til et grønnere klima. Virksomheden har også fået hvidt tag, så solens stråler reflekteres tilbage, og jorden ikke varmes op. –Måske ændrer det ikke så meget i det store klimaregnskab, men vi håber på at være en inspiration for andre virksomheder til at gøre det samme, siger Bent Hübertz.

Fakta

 • KLS PurePrint er grundlagt i 1946 af Preben Larsen som bogtrykkeri K. Larsen & Søn
 • I dag fremstiller virksomheden bionedbrydelige tryksager og emballage
 • 45 medarbejdere er beskæftiget både i Hvidovre og Aarhus
 • I 2007 lægger bestyrelsen og ledelsen den nye strategi til at blive Verdens grønneste trykkeri
 • I 2009 får KLS PurePrint CO2-neutral-certifisering
 • I 2015 modtager KLS PurePrint Cradle-to-Cradle-certifisering som det andet trykkeri i verden og kan trykke den første PurePrint-tryksag
 • I 2016 skifter virksomheden navn til KLS PurePrint, og Danmarks Naturfredningsforening anbefaler KLS PurePrint

Interesserer du dig for cirkulær økonomi og hvordan du laver forretning bæredygtighed, så kan vi anbefaler podcastet Bæredygtig Business