Upcycling Scandinavia udvikler og sælger produkter, der 100 % består af upcyclet papir, pap og plast. Det gøres ved hjælp af nye produktionsmetoder, der ikke kun upcycler affald, men også gentænker brugen af energi, så alle ressourcer udnyttes optimalt.

Alle produkter er genanvendelige og kan derfor indgå i fremstillingen af nye produkter, så den samlede affaldsmængde ikke stiger med tiden og råvareforbruget begrænses. Upcycling Scandinavia arbejder målrettet med FN´s 17 Verdensmål og hjælper private virksomheder og offentlige institutioner med at komme i mål med deres klimaindsats.

Upcycling Scandinavia er førende indenfor recycling og upcycling og blandt de førende i Europa, der udvikler produkter, som består 100 % af genbrugsmaterialer og affald. Det er produkter som plaststole til skole- og uddannelsesbrug, produktionsplader, lydisolering og andre designprodukter, som efter brug kan genanvendes og få nyt liv.

Upcycling Scandinavia, Bizz Up, Upcycling, Upcycle

Upcycling Scandinavias forretningsområder 

  • Karoline Stolen er en skolestol produceret af 100 % upcyclet plast og 100 % genanvendelig
  • EverUse som er et isolerings- og lydabsorberende produkt produceret af 100 % upcyclet cellulose. EverUse er 100 % genanvendelig
  • Unwasted produktionsplade, som er produceret af pap, papir og plantefibre og 100 % genanvendelig. Pladen kan anvendes til møbler, køkkener, bordplader, byggeindustrien etc.
  • Upcycling Design er nyeste skud på stammen og her forhandles der forskellige produkter til boligen og også her er der tale om 100 % upcyclede og genanvendelige produkter

Virksomheden har indgået samarbejde og partnerskaber med designere og producenter og står med et stærkt produktsortiment og en virksomhed, der bæres af fire bæredygtige forretningsområder.

Upcycling Scandinavia, blev stiftet af Minik Helborg og Erik S. Jørgensen, som en bæredygtig og global virksomhed for snart to år siden. Hele virksomheden er bygget op omkring en ide om, at sætte et bæredygtigt aftryk på kloden. Virksomheden har sine rødder dybt begravet i den Vestjyske muld, i Skive, hvor politikere og erhvervsfolk i mere end 10 år, har arbejdet for omstilling til bæredygtighed og derfor er på forkant med strategien for FN´s Verdensmål. Upcycling Scandinavia er en lokal virksomhed, med et globalt perspektiv og produkter skabt i den cirkulære økonomi.

Fra starten har der været fokus på Skandinaviske og Nordeuropæiske marked

Affaldsbjerget er en fælles udfordring

Tidligere præsident, Barack Obama har udtalt,

Vi er den første generation der mærker effekten af klimaforandringer og vi er den sidste, der kan gøre noget ved problemet

Adm. Direktør Erik S. Jørgensen udtaler, at det helt fra starten har været virksomhedens strategi, at hver gang der produceres noget, skal der fjernes mest muligt af affaldsbjerget.

Upcycling Scandinavia, Bizz Up, Upcycling, Upcycle

Eksempelvis fjernes der 1,9 kg. affaldsplast hver gang der produceres en Karoline Stol til Skolebrug. Vores mål er at producere  minimum 80.000 Karoline Stole om året og derved fjerner vi 152.000 kg. plastaffald.

De 17 Verdensmål og Upcycling Scandinavia

Hos Upcycling Scandinavia betragtes De 17 Verdensmål som et vigtigt redskab til at holde fokus på den bæredygtige udvikling. Der arbejdes konkret med Verdensmålene 12 og 17, men efterlever også andre af målene i det daglige arbejde for at give deres bidrag til at løse klodens klima- og ressourceproblemer.

Verdensmål 12 – Ansvarlig forbrug og produktion

Hver gang der leveres et produkt, bliver der taget en bid af affaldsbjerget og der bidrages dermed til at fjerne noget af det affald, der er forurener vores klode. Produkterne kan genbruges i deres eksisterende form eller upcycles til nye produkter. De kan genanvendes, og dermed er det ikke nødvendigt at bruge dyrebare råmaterialer til at udvikle helt nye produkter fra bunden, som blot kan smides væk efter brug. Upcycling Scandinavia tager ansvar for en bæredygtig produktion og et forsvarligt forbrug

Verdensmål 17 – Partnerskab for handling

Upcycling Scandinavia samarbejder med virksomheder, offentlige institutioner og produktionsselskaber for at nedbringe affald og skabe produkter, der kan genanvendes. Derudover deles der ud af viden gennem samarbejder, foredrag og rådgivning, således tages der i fællesskab, ansvar og handling på de klimaudfordringer, vi alle sammen står overfor.

De næste 2 til 3 år

Det kan godt være vi synes der er sket meget med bæredygtig udvikling, de seneste 10 til 15 år siger Erik S. Jørgensen, men i løbet af de næste 2 til 3 år, vil det komme til at gå meget stærkt. Mange virksomheder er godt i gang med at tænke bæredygtigt, men mange flere er desværre ikke.

Han mener helt klart, at de virksomheder der ikke udvikler sig i retning af bæredygtig produktion eller forholder sig til Verdensmålene, er i fare for at blive valgt fra som leverandør, til de efterhånden mange kunder, der har en bæredygtig tankegang.


LÆS OGSÅ: World Changes creates World Leaders


Mange spørger os hvad vi gør og hvordan vi er kommet så langt og kun leverer 100 % upcyclede produkter. Vi startede for kun 2 år siden og det var vores udgangspunkt, så for os har det været noget lettere, end det vil være hos mange andre. Vigtigt er det bare at forholde sig til udviklingen for ikke at blive hægtet af.

Hos Upcycling Scandinavia betragtes affald som en vigtig ressource og rigtig mange produkter kan allerede i dag, produceres af affald i stedet for nye råvarer.

Der er mange nye spændende projekter i støbeskeen hos virksomheden og fælles for dem alle er, at hver gang der sættes en ny produktion i gang, fjernes der noget af vores fælles affaldsbjerg.