Den grønne omstilling er realistisk, hvis vi bruger de redskaber, vi allerede har ved hånden – ansætter medarbejdere ud fra et mangfoldigheds-princip og udnytter de eksisterende energi-løsninger. I stedet for at satse på utopiske prestigeprojekter og teknologiske fix. Erhvervsmanden Jens Romundstad – engang kendt som Biker-Jens fra Robinson Ekspeditionen – taler med vægt bag sine ord, når han til Skive-mødet den 23. september indgår i debatten ”Den grønne omstilling: Når vi det? Hvad bliver konsekvensen?”

Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj, Kernekommunikator

Jens Romundstad er oprindeligt uddannet civiløkonom og har arbejdet som HR-direktør i Coop-koncernen, indtil han for nylig startede som adm. direktør i vækstvirksomheden Solartag, der producerer tage med indbyggede solceller. Han har modtaget flere CSR-priser, bl.a. som Danmarks Mest Socialt Ansvarlige Erhvervsleder. I sin tid hos Coop var Jens bl.a. med til at søsætte ansættelsesforløbet KLAR TIL START, der leder unge med autisme ind på arbejdsmarkedet. Jens siger:

– Mange tænker på grøn omstilling som noget med ”et bæredygtigt brand”, hvor man dokumenterer virksomhedens miljøbesparende tiltag udadtil og fortæller om det, som man allerede gør. Men man glemmer at kigge indad på medarbejderstaben. Hos Solartag kigger vi i øjeblikket på, hvordan vi kan få flere med f.eks. autisme og Aspergers ansat. Det er ofte medarbejdere, som er virkeligt gode til at holde orden på f.eks. en byggeplads og kan overskue logistikken, så tømreren ikke skal bruge tid på det, men kan koncentrere sig om sit håndværk.

Vigtigt at kende ”sense of purpose”

I tiden hos Coop gjorde Jens sig erfaringer med ansættelse af mange medarbejdertyper – fra folk med autisme og ADHD til eks-kriminelle og veteraner. Det gav utroligt god respons, både hos de nye medarbejdere, kolleger og endda kunderne, fortæller Jens:
– En virksomhed skal kende sit ”sense of purpose”. Hverken medarbejdere eller kunder er tilfredse med, at virksomheden bare tjener penge – den skal også arbejde med og ud fra sine værdier. Både have fokus på ”bæredygtighed” og ”væredygtighed”.

Ifølge Jens er barrieren dog ofte, at virksomheder tænker alt for elitært, når de udformer jobprofiler. I stedet bør man bryde en stilling ned i arbejdsopgaver – så bliver det mere tydeligt, hvor man kan trække forskellige medarbejdertyper ind og ”pulje” opgaverne til dem.

Realistiske klimaløsninger

Et andet emne, der optager Jens Romundstad, er den politiske tendens til at spejde langt ud i fremtiden efter utopiske projekter som løsning på klima-udfordringerne. Han nævner den planlagte energi-ø i Nordsøen som et eksempel. Den kunstigt anlagte energi-ø skal forbinde en række havvindmølleparker og vil koste 90 mia. kr. I Jens’ øjne et vanvittigt projekt i stedet for at satse på de eksisterende løsninger:
– Vi har faktisk den teknologi, vi har behov for. Vi bør renovere de vindmøller, vi allerede har, og investere i det eksisterende el-net. Og så bør vi demokratisere el-produktionen.

Sidstnævnte siger Jens med henvisning til Solartags produkter. Her kan den enkelte husejer være selvforsynende med energi og endda levere overskud videre til andre. En løsning, der ikke kræver kæmpestore investeringer i el-nettet, men at man kigger på at producere strømmen, hvor den rent faktisk skal bruges.