Dansk erhvervsliv skal være bedre til at arbejde med kunstig intelligens. Derfor søsætter industriens Fond et nyt nationalt initiativ, hvor AAU skal bidrage med viden om bl.a. maskinlæring og datadrevne forretningsmodeller.

Virksomheder, som formår at optage og omsætte ny teknologi på en god måde, øger konkurrenceevnen markant. Derfor skal en større del af dansk erhvervsliv stille skarpt på kunstig intelligens. Ifølge Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, viser en rapport fra bl.a. McKinsey og Innovationsfonden, at blot fem procent af de små og mellemstore virksomheder i Danmark anvender kunstig intelligens. Med det nye initiativ AI Denmark vil Industriens Fond hjælpe udviklingen på vej.

AAU dækker hele AI-værdikæden

Industriens Fond har inviteret AAU med i samarbejdet, fordi AAU har en lang tradition for tværfaglig forskning og uddannelse og er det førende danske universitet inden for virksomhedssamarbejde. Samtidig har AAU Business School og AAU’s center ”AI for the People” en dyb teknologisk og forretningsmæssig praksiserfaring, som dækker hele AI-værdikæden fra forskning og udvikling af pilotprojekter til implementering og opfølgning. Konkret skal AAU bidrager med viden inden for anvendt maskinlæring, innovation management, organisationsforandring, strategi og udvikling af datadrevne forretningsmodeller.

– På AAU Business School bygger vi bro mellem forretning og teknologi, og vores deltagelse i AI Denmark er et glimrende eksempel herpå. Kombination af netop forretning og teknologi, i dette tilfælde kunstig intelligens, er i vores øjne afgørende for, hvordan vi lykkes med at forme fremtiden på nye måder og skabe innovation. En styrkelse af danske virksomheders konkurrenceevne handler ikke blot om ny teknologi, men også nye mindsets og nye måder at lave forretning på, siger leder af AAU Business School Christian Nielsen.

SMV’er mangler strategi til at se værdien af AI

AAU’s projektleder og lektor Roman Jurowetzki, AAU Business School, glæder sig til samarbejdet med de øvrige partnere i de nye konsortium.

– AI Denmark er et nationalt flagskibsprojekt og unikt i dets fokus på traditionelle små og mellemstore virksomheder, som på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang bruger AI-teknologi. En væsentlig årsag er, at de mangler det rigtige mindset, (human) ressources og strategi til at se AI i deres hverdag. Mange af dem tænker, at det kun er noget, som Facebook, Google og Tesla kan bruge. Så snart de får en forståelse af de grundlæggende mekanikker, får de øjnene op for, at det mest er en forretningsmæssig og ikke en teknisk udfordring. Vi vil hjælpe SMV’er med at identificere potentielle use cases, der giver mening for dem og hjælpe dem med at komme i gang, fortæller han.

Stort potentiale

Dekan Rasmus Antoft for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU ser et stort potentiale i det tværgående samarbejde i AI Denmark.

– Vi har gode erfaringer med at bringe viden fra universitetet ud til virksomhederne. Det er tidskrævende og kræver både teknologikendskab, kommunikationskompetencer, forretningsforståelse og implementeringsevner. Men potentialet er stort, og nu kan vi forhåbentlig få forløst meget af det gennem det her tværgående samarbejde i AI Denmark.


Fakta

Aalborg Universitet, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet og IT-Universitetet er hovedaktører i AI Denmark. 120 virksomheder – heraf 30 virksomheder på AAU – deltager i det treårige projekt.