Den danske biotek-virksomhed Cysbio kan have knækket koden til at eliminere den skadelige kobber i skibsmaling. Kobberet skal erstattes med bæredygtig ålegræssyre, der er biologisk nedbrydeligt.

Shippingbranchen er en af de største logistiske brancher indenfor handel. Næsten alle de tusindvis af containerskibe og andre store skibe, der daglig sejler i verdens have, bliver malet med antifouling maling, der skal forhindre uønskede organismer i at sætte sig fast på skibsbunden og dermed øge skibets vandmodstand.

Desværre er der også mange skadelige stoffer i malingen såsom kobber, i hvert fald i den udgave, vi kender i dag.

Danske Cysbio har fundet løsningen og har udviklet og patenteret en fermenteringsteknologi til produktion af svært producerbare kemikalier som ålegræssyre. Det er et decideret kvantespring indenfor forskningen, da ålegræssyre blandt andet kan bruges som biocid i antifouling maling til skibe, hvormed man kan undgå mange af de skadelige stoffer.

“Den nuværende antifouling maling er primært baseret på gamle og billige biocider, primært kobber, og det har vist sig at være svært at erstatte dem med mindre miljøbelastende alternative teknologier. I naturen findes en plante, som ser ud til at indeholde løsningen på problemet, nemlig ålegræs, som har sin egen antifoulingmekanisme til at holde bladene fri for tilgroning ved at producere ålegræssyre”, siger Henrik Meyer, CEO i Cysbio. Han tilføjer:

“Ålegræs producerer kun ålegræssyre i små mængder og udvinding direkte fra vandplanten vil med andre metoder være for dyr og ineffektivt. Men ved at brygge syren, på samme vis som ved at brygge øl, kan vi med vores metode ved brug af tilpassede mikroorganismer, gøre processen langt billigere og fuldt bæredygtig.”

Ingen alternativer før nu

Uden anitfouling i malingen sætter organismer sig på skibsbunden, hvilket øger skibets friktionsmodstand, farten sænkes, brændstofforbruget ryger i vejret og det samme gør transportomkostningerne. Skibet udleder også mere CO2, og man risikerer, at skibet spreder invasive arter fra et økosystem til et andet. Der har derfor, indtil nu, ikke været finansielle eller miljømæssige fordele ved at eliminere biocider i antifouling maling.

“Problemet har været, at de skadelige effekter ved at undlade at anvende denne antifouling har været så store, at man har valgt at leve med udledningen af kobber. Men ved at vi nu kan producere ålegræssyre, kan vi benytte mere miljørigtig kemi og dermed undgå kobber og andre skadelige stoffer i vores havvand”, forklarer Henrik Meyer.

Jens Tørsløv fra den uafhængige rådgivnings- og forskningsorganisation, DHI, der er specialister i vandmiljø og kemikalier, er enig i, at fordelene og ulemperne ved skibsmalingen udgør en svær balance. Han peger på, at udvikling indenfor antifouling vil være en hjælp for branchen og dermed på sigt også miljøet.

“Industrien er opmærksom på malingens skadelige virkning og der er tidligere strammet op i reglerne for de kemiske stoffer i skibsmaling. Men malingen indeholder stadig kobber, og for meget kobber i vandet kan give effekter på økosystemet. Så det er en positiv udvikling, at der nu er alternativer for branchen”, forklarer Jens Tørsløv.

Forbud vinder frem

Grundet de manglende alternativer til den kobberholdige antifouling maling er det fortsat tilladt at bruge kobber. Men miljømyndigheder verden over er nu begyndt at sætte ind. I Sverige har de helt forbudt skibe med kobberholdig maling i Den Botniske Bugt samt i ferskvandssøer, mens de i Holland og den amerikanske stat Californien har lavet begrænsninger således, at salg af skibsmaling med høje koncentrationer af kobber til lyst- og fritidsbåde er forbudt.

“Det er nødvendigt at private selskaber og politikere er med til at drive udviklingen. Virksomheder, der fremstiller skibsmaling, skal deltage i at udvikle produkterne, da de aktivt skal være med til at bruge stofferne fremadrettet. Det vil kræve noget udviklingsarbejde, men der vil være en god markedsværdi i at være de første til at overgå til nye produkter, og vi er klar til at hjælpe og samarbejde med firmaerne”, siger Henrik Meyer og uddyber:

“Den nuværende metode med kemisk og kobberholdig maling er både dyr og belaster miljøet, så det giver både økonomisk og miljømæssig mening, at udskifte de skadelige komponenter med mere miljørigtige løsninger.”

 

Cysbio anvender avanceret teknologi til at skabe billige og bæredygtige biokemikalier ved at modificere mikroorganismer og gøre dem i stand til at omdanne simple sukkerarter til biokemiske produkter. Cysbio er et spin out fra Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU (Danmarks Tekniske Universitet).