Over et år er gået hvor vi har måttet affinde os med i store træk at arbejde hjemmefra for at undgå spredning af coronavirus. Dette har vendt op og ned på en masse rutiner, men der er såmænd også nogle interessante fordele ved hjemmearbejdet. Lang transporttid til arbejde har ikke været relevant, en masse penge på benzin er blevet sparet, og et typisk stresselement i hverdagen – nemlig at finde parkering i Aarhus C, i midten af København eller Odense centrum – har mere eller mindre været fjernet i det seneste års tid.

Det efterlader spørgsmålet: Vil vi overhovedet vende tilbage til kontorarbejdet som vi kender det?Meget tyder faktisk på det. En undersøgelse fra det amerikanske erhvervsmæglerfirma JLL peger på, at tre ud af fire amerikanere gerne vil vende tilbage til kontoret, når det bliver muligt igen. Derfor vil vi her pege på nogen af de væsentligste fordele, som arbejde fra kontoret stadig kan tilbyde medarbejderne.

Socialisering

En af de nok vigtigste ting, som coronakrisen har lært os er vigtigheden af at komme ud for en dør og snakke med nogle mennesker. Før pandemien var kontoret stedet, hvor man mødte mennesker og måske endda formede venskaber. Kloge arbejdsgivere indså, at glade medarbejdere også var effektive medarbejdere, hvorfor teambuilding og andre fællesaktiviteter i stigende grad blev en prioritet i virksomheder over landet. Det nuværende brug af Zoom-møder og digitale løsninger er selvsagt ikke fremmende for socialiseringen, så en tilbagevenden til kontoret vil i høj grad kunne genoprette netop dette aspekt af arbejdet.

Mere effektivt samarbejde

Hjemmearbejde kan give mange udfordringer for medarbejdere der er vant til at sidde side om side – særligt den del der involverer samarbejde. Selvom de digitale værktøjer på kort tid under krisen er blevet væsentligt skarpere, er det svært at konkurrere med det niveau af problemløsning, brainstorming og koordineringsproces som arbejde på et fysisk kontor medfører. Man når bare nye højder når man kan sidde i samme lokale og bygge videre på hinandens tanker og idéer. Dertil kommer, at der til stadighed opstår væsentlige forstyrrelser online, som ikke i samme grad ville komme, hvis man eksempelvis sad i et fysisk mødelokale. Ting såsom dårligt signal, baggrundsstøj og eksterne forstyrrelser fra fx familien er ikke noget, der fylder noget på den fysiske arbejdsplads, hvorfor effektiviteten af samarbejde i høj grad vil forbedres ved en tilbagevenden hertil.

Work-life balance

Et af de mest relevante begreber, som coronakrisen har bragt op i mainstream medier er den såkaldte work-life balance, som refererer til ens evne til at balancere ens energiniveau mellem arbejdslivet og privatlivet. I takt med at ens arbejdssfære og private sfære er blevet mixet som et resultat af hjemmearbejdet er begrebet blevet nævnt mere og mere, og mange psykologer og sundhedsfolk påpeger vigtigheden af at man også mentalt kan tage fri. Dette kan blive besværliggjort ved hjemmearbejdet, idet ganske lidt adskiller ens arbejde på computeren fra privatlivet med familien. Når vi i højere grad kan vende tilbage til kontorerne i de kommende måneder, vil det medføre, at det bliver lettere at adskille ens arbejde fra privaten. Mange psykologer påpeger, at dette kan være nøglen til at sikre, at flere mennesker opretholder en sund work-life balance og således nedbringer de stigende stressniveauer, som pandemien desværre også har ført med sig.

Tilbage til normalen

En af de måske vigtigste ting, som kontorarbejdet kan tilbyde medarbejdere er det mentale boost af at komme tilbage til normalen og til livet før corona. Rigtig mange mennesker har været nødt til at ofre nogle ting under pandemien, og der længes efter at vende tilbage til livet som vi kendte det. Rent mentalt virker der til at være en træthed blandt befolkningen, og at kunne tage fysisk på arbejde vil i høj grad symbolisere, at vi er ovre det værste, idet hjemmearbejdet var en af de første tiltag, der blev taget mod at begrænse smitten for over et år siden. På den måde vil det for de fleste blive set som en fordel, at man kan komme lidt ud og tage fysisk på arbejde, så alt ikke foregår i hjemmet.

Der er således flere forskellige faktorer, som i høj grad skaber fordele ved det fysiske kontorarbejde på trods af de umiddelbare besparelser på tid og penge, som hjemmearbejdet medførte.