Der er ikke meget hanky-panky over forsikringsbranchen. Eller sagt med andre ord; mange mennesker synes, at forsikring er svært at forstå eller ligefrem kedeligt. Det ved man godt hos Thisted Forsikring. Derfor står selskabet urokkeligt fast på den personlige kontakt, og så har et nyt erhvervskoncept forvandlet virksomheden til en hurtiggående speedbåd fyldt med specialister.

”Thisted Forsikring er en mindre virksomhed, der bedst kan sammenlignes med en hurtig speedbåd; den suser omkring og kan beskue sagen fra alle vinkler. Folkene om bord er i stand til at træffe beslutninger og kan hurtigt sætte handling bag ordene. Speedbåden navigerer kvikt sammenlignet med de store oceangående skibe (læs: de større forsikringsselskaber), som kan være tungere at have med at gøre.”

Netop dét at bruge genkendelige billeder eller scenarier overfor kunderne er noget af det, Rene Potempa gør hver eneste dag på jobbet. Som erhvervsassurandør sætter han en ære i at gøre en ellers tør og til tider kompliceret verden mere omsættelig. ”Det er supervigtigt for relationen til kunden, at tingene bliver forklaret på en måde, så det giver mening,” siger Rene og understreger: ”Det styrker relationen at bevæge sig i øjenhøjde med hinanden, og netop fordi forsikring kan være et lavinteresseområde, men er utrolig vigtigt for en virksomhed, nytter det ikke med smarte vendinger og uforståelige termer, som kunden ikke har en kinamands chance for at forstå.”

 

Fra generalister til specialister

I det nye erhvervskoncept er assurandørerne specialiserede. Administrerende direktør Dennis René Petersen fortæller: ”Erhvervsdelen har været en del af Thisted Forsikring gennem mange år, men tidligere var det én og samme assurandør, der tog sig af både privat og erhverv. Alle var generalister og skulle kunne det hele. Sådan er det ikke længere. Nu har vi samlet en gruppe assurandører, der udelukkende beskæftiger sig med erhverv og er specialiserede i forsikringsrådgivning af små og mellemstore virksomheder. Den ændring betyder, at vores erhvervsassurandører opbygger en langt større viden om de forskellige brancher samt et meget stærkere netværk indenfor erhvervslivet, som kan smitte positivt af på vores kunder. Samtidig fastholder vi den tætte kontakt med kunden, som er vores adelsmærke.”

 

Tæt dialog flytter kunder

Thisted Forsikring skiller sig ud på servicen og ved ikke at stoppe kunder ned i foruddefinerede kasser. Rene Potempa fortæller: ”For det første er vi altid på telefonen, når folk ringer. Alle opkald er lige vigtige. Derudover sælger vi ikke en standardvare, men skruer en individuel tilpasset løsning sammen til den enkelte virksomhed – en løsning, der skal skabe værdi for virksomheden. Vi følger op på aftalen omtrent én gang årligt, sådan at løsningen hele tiden modsvarer virksomhedens udvikling. Det kan være, at selskabsformen bliver ændret, nye produktionsmetoder søsættes eller noget tredje, fjerde eller femte, der har indvirkning på forsikringen. Vores måde at arbejde på svarer til at købe en bil, som får et årligt servicetjek, så man som kunde er sikker på, at alt kører, som det skal.”

Denne strategi er gennemsyret af tæt dialog med kunderne: ”Vi lægger stor vægt på det personlige møde, hvor vi får opbygget den personlige kontakt og den altafgørende ping-pong mellem os og kunden. Det kræver både tid og vilje til indsigt. Vi skal klæde kunderne på til at træffe de rigtige valg ved lære dem godt at kende,” understreger Rene.

Resultatet er til gengæld tydeligt: ”Tendensen i øjeblikket er, at de små forsikringsselskaber flytter kunder fra de store. Folk vil gerne det lokale islæt, nærheden og den tætte dialog med et menneske, som er til at få fat i, kan give hurtig respons og ikke mindst træffe beslutninger, uden at kunden skal vente 14 dage på besked.”

 

Kysser ikke samme dag

Vejen til erhvervskunderne er ifølge Rene og Thisted Forsikring betydeligt anderledes end til de private. Rene siger: ”De private kunder kan agere hurtigere. De får måske en henvisning henover hækken, kigger på nettet og vupti, så har de flyttet deres forsikringer. Erhvervskunderne er noget andet. De er først og fremmest sværere at flytte på, idet deres bindingsvilkår er anderledes. Desuden kræver en flytning typisk en langsigtet plan, som gør, at der kan gå flere år fra det første møde, til alle forsikringer er flyttet over. Endelig er erhvervsdelen i langt højere grad baseret på langsigtede relationer, tillid, netværk og gode anbefalinger. Ting tager tid, og erhvervskunderne kysser altså ikke samme dag, som de spidser munden.”

 

En usexet branche

Når man nu – som Rene – ikke har et job, der har kundernes allerstørste interesse, hvad er så det bedste ved jobbet? ”Det bedste er mødet med et hav af forskellige mennesker og indsigten i deres liv og passion. Jeg har efterhånden opbygget en stor viden om mange brancher lige fra biavlere til snedkere og inkassovirksomhed. Og nej, selv om vi synes, at forsikring er superspændende, synes nogen, at det er en usexet branche. Folk har sjældent fokus på forsikring, når alting kører, men når først skaden er sket, bliver forsikring pludselig det vigtigste i verden. Derfor er det vores opgave at skrue den rigtige løsning sammen, for at kunden ikke er hverken under- eller overforsikret. Begge dele er nemlig lige skidt,” slutter Rene.

 

 

Fakta:

  • Thisted Forsikring har rødder tilbage til 1853, hvilket gør selskabet til en af de ældste virksomheder i Thy.
  • I dag tegner Thisted Forsikring forsikringer i hele Jylland.
  • Selskabet har kontorer i både Thisted og Herning og beskæftiger godt 90 medarbejdere.

 

 


RENES 3 BEDSTE RÅD OM FORSIKRING:

  • Sørg for at få en forsikring fra starten. Det er for sent, når skaden er sket
  • Det største aktiv er dig selv. Derfor husk arbejdsskadeforsikring, sundhedsforsikring osv.
  • Hav en advokat med på sidelinjen ift. salgs- og leveringsbetingelser, som kan være livsnerven i virksomheden

 

Thisted Forsikring, Bizz up, Lokal