Når du lejer et erhvervslejemål, om så det er et kontorlokale eller med et større produktionsformål, så er der et hav af regler og lovgivninger som du skal være opmærksom på. Ligesom med alle andre kontrakter, så kan være nok så gode venner, når aftalen indgås, men når problemerne opstår, er det vigtigt at der ligger en saglig og udspecificeret kontrakt som I kan finde løsningen i.

Skrevet af Lise, Bizz Up

Vedligeholdelse af erhvervslejemål

Når du lejer eller udlejer erhvervslejemål, så er du underlagt Erhvervslejeloven. Her kan du finde de vigtigste ting som I skal tage stilling til når I udarbejder en kontrakt. Her er opstillet de overordnede regler omkring f.eks. vedligeholdelsespligt i ethvert erhvervslejemål. Med mindre andet er aftalt mellem lejer og udlejer, så er det disse regler der gør sig gældende.

Erhvervsloven skriver blandt andet at det er udlejer, som har ansvaret for al vedligehold og rengøring af lejemålet. Det gælder både indvendigt og udvendigt. Det betyder at det er udlejer som har ansvaret for at afløb, elforsyning, gas, vand, o.l. skal holdes gode og brugbare. Udlejer har ligeledes ansvaret for at fortov, gårde opholdarealer skal være pæne og rengjorte. Dvs. fri for sne, blade, mv.

Indvendigt gælder det vedligehold af maling, tapet, gulve og lignende. Generelt opretholdelse af den stand man kan forvente bygningen er i med den slidtage formålet giver.

Dog er de regler der er gældende, ifølge Erhvervslejeloven, ofte ikke tilstrækkelige i forhold til hvad både lejer og udlejer ønsker at være gælde. Derfor skal rengøring og vedligehold altid specificeres ud i erhvervslejekontrakten.

Vedligeholdelsesplan

Hvis du som større virksomhed lejer et større erhvervslejemål, kan det være en god ide at kræve – både for lejer og udlejer – at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan. Ofte vil lejer gerne se en tilstandsrapport inden aftalen indgås, da erhvervslejeperioden ofte er med en lang. En bindingsperiode på 10 år er ikke ualmindelig. En vedligeholdelsesplan fortæller hvordan du skal holde lejemålet vedlige, så det opretterholder den stand det kan forventes med det anvendte formål. En vedligeholdelsesplan er en slags udvidet tilstandsrapport, hvor der også står hvordan man holder kælderen tør og gården ren, så det opretholder det niveau der kan forventes.

Planen tager udgangspunkt i den unikke ejendom og udmunder i et 10 års budget, så begge partner kan se hvad der skal budgetteres med. For udlejer er det udgiften til reparationer og diverse udskiftninger, men udlejer kan også pålægge lejer en højere husleje for større udbredelser som f.eks. nyt tag.

Få en professionel og uvildig med på råd

En erhvervslejekontrakt skal sikre leje og udlejer i for hold til kvalitet og misforståelser og sætte rammen for udlejningen. Hvornår og hvordan kan den opsiges? Hvad er der af fælles udgifter? Hvad må man anvende den lejede ejendom til? Hvordan med skiltning? Og hvad hvis lejer sælger sin virksomhed?
Der er rigtig mange ting man skal tage stilling til og Google kan fortælle dig det meste. Men det kan have nogle store økonomiske konsekvenser at mangle eller misforstå noget i en erhvervslejekontrakt, så få altid en professionel og ikke mindst uvildig ekspert med på råd.