I et interview med Anders Fogh CEO og founder af Startup Central fortæller han om hans syn på manglen af kvinder i iværksætteri.

Reelt set gør det ikke så meget, at der er uligevægt i antallet af mænd og kvinder i iværksætteri, så længe de virksomheder der starter op rent faktisk får ben at gå på, det handler om, at folk skal udleve deres iværksætterdrøm og gøre det, som de har lyst til. Når det er sagt, så handler det selvfølgelig også om, at det ville være fedest, hvis der var ligestilling i alle områder, det er der desværre ikke, og der bliver nødt til at blive gjort en indsats her.

Ifølge Datapeeps stiftede 23.233 personer virksomhed i 2019, af dem var kun 18,80% kvinder, i 2021 er tallet steget til 19,47%. Vi kan udlede to ting af disse tal fra Datapeeps – der er interesse fra kvinderne til at bliver iværksætter og selvstændig, men der er stadig ikke nok interesse. Hvorfor der ikke er flere som stifter, kan vi kun gisne om, men vi skal gøre en indsats for at få flere kvinder ind i iværksætteri. Hvis de har interessen, skal de også have muligheden.

Der har længe været et stort fokus på, at vi skal have flere iværksættere der er kvinder. Men vi skal ikke bare have iværksættere, som er kvinder fordi vi skal rette op på diversiteten og ligestillingen på området, kvinderne skal have lyst til at være iværksættere, de skal have en drøm om at skabe deres eget. De skal ikke bare presses ud i et politisk område, fordi det ser bedre ud på bundlinjen, der skal være passion bag.

  • Det er en hård balancegang, for det bliver lidt ”uh vi skal bare have flere kvinder i iværksætteri”, men hvad hvis de ikke vil?

Når det er sagt, så mener jeg helt bestemt, at vi skal gøre noget for at få flere iværksættere og heriblandt øge mængden af iværksættere som er kvinder.

Kvinder uddanner sig mere, er mere betænkelige og skaber større omsætning

Ifølge Dansk Statistik er der 6% flere kvinder, som tager en lang videregående uddannelse end der er mænd. Dette har nok noget at gøre med, at kvinder rigtig gerne vil bygge kompetencer og skabe så meget sikkerhed som muligt, inden de skal ud at søge job eller starte selv, så de er så velforberedt som muligt og har de helt rigtige kompetencer.

Men der er ingen uddannelse, som ret faktisk lærer folk at være iværksætter. Og når det nu er på uddannelserne at kvinderne er. Hvorfor så ikke sætte en kampagne ind, som sætter fokus på at informere disse unge kvinder på studierne om, at de har muligheden for at blive iværksætter inden for det område de uddanner sig i. Præsenter dem for muligheden. Jeg er klar til at sætte mig selv og Startup Central til rådighed.

Jeg tror at kvinder har lettere ved at tilegne sig læring end mænd og jeg tror, at de er mere nysgerrige. Derudover så tror jeg måske også, at der er et behov for et sikkerhedsnet, mænd er mere risikovillige, det ses blandt andet inden for aktieverdenen. De gambler mere og iværksætteri er et gamble, det kommer vi ikke udenom.

Jeg tror faktisk at de kvinder, som tager en lang uddannelse, og som bliver iværksættere vil være mere succesfulde. Data viser også at kvinder hurtigere generer en større omsætning end mænd, hvis man kigger på pr. investeret krone, faktisk generer de i gennemsnit 45% højere omsætning pr. investeret krone end mænd. Jeg er meget tilbøjelig til at sige, at dette kan begrundes på erfaring, kompetencer og viden de har tillært sig.

Gør det mere attraktivt for kvinder at blive iværksætter

Man kunne måske gøre sådan, at hvis du opretter et CVR-nummer og lever det CVR-nummer mere end 3 måneder, så optjener du ret til at være på dagpenge. Som det er nu, så kan du kun have din virksomhed som bibeskæftigelse og dermed modtage supplerende dagpenge i 30 uger. Der må være et bedre sikkerhedsnet for iværksættere, et som der er for lønmodtageren. Systemet er ikke bygget til at skabe iværksættere, systemet er bygget til lønmodtagere. Iværksætterne skal have mulighed for at komme på overførelsesindkomst i de perioder, hvor det ikke er muligt for virksomheden at have åbent og generere omsætning.

Hvis vi kunne skabe en sikkerhed som lønmodtagerne har, muligheden for at komme direkte på dagpenge uden at virksomheden behøver at blive lukket, så ville der måske være flere som turde tage springet, ikke mindst flere kvinder som turde, fordi sikkerhedsnettet er der.

Jeg ved ikke om kvinder er sikkerhedsinteresseret, om de overhovedet har lyst til at være iværksættere, men vi ser, hvis vi tager udgangspunkt i vores medlemsbase, at vi er oppe på 27%, så hvis der er et så stort antal kvinder hos os, så er der et bevis på, at kvinder gerne vil starte virksomhed.

Lad vær med at sætte et kønsbaseret prædikat på

Når jeg siger flere ”kvinder i iværksætteri” eller ”flere kvinder der bliver iværksættere”, så gør jeg det med vilje. Jeg siger bevidst ikke ”kvindelig iværksætter”, fordi så gør vi problemet større. Iværksætteri er kønsneutralt – lad det forblive det. Det skal ikke komme an på dit køn eller anden demografisk kendetegn, om du kan blive til det du gerne vil. Det skal være din lyst og dine kompetencer, som driver vejen frem. Derfor skal vi stoppe med at sige ”boss lady”, ”kvindelig iværksætter” osv. Hvis vi bliver ved med disse betegnelser, så bygger vi en endnu større kløft mellem de fuldstændige kønsneutrale ord ”iværksætter” og ”selvstændig”. Det ender jo med, at jeg bliver en ”adoptionsiværksætter” og vi vil kunne finde en ”anden generations af etnisk herkomst iværksætter”.

Kløften er allerede begyndt at forme sig, kvinder som gerne vil betegnes som kvindelige iværksættere de er del af et netværk, som promoverer dette frem, de som bare gerne vil betegnes som iværksættere, de bliver ofte en del af Startup Central. Og mange af dem føler, at de bliver presset ind i en ligestillingskamp, som de ikke har lyst til at være en del af.