LEI er en forkortelse for Legal Entity Identifier. Fælles for alle LEI-koder er, at de består af 20 tegn, som kombinerer tal og bogstaver, og at koderne bruges til at identificere alle juridiske enheder, der beskæftiger sig med finansielle transaktioner. LEI-koder fungerer nogenlunde som CVR-numre, men hvor CVR kun bruges i Danmark, bruges LEI også både i resten af Europa og i mange andre lande.

Formålet med LEI-koder er at gøre finansielle systemer gennemsigtige nok til, at økonomisk kriminalitet som for eksempel hvidvaskning kan undgås. LEI-systemet har en tredelt struktur, der består af ROC, GLEIF og LOU. ROC står for Regulatory Oversight Committee, som er et råd af tilsynsmyndigheder, der løbende kontrollerer systemet. GLEIF står for Global Legal Entity Identificer Foundation og er en nonprofit fond, som både koordinerer og kontrollere udstedelsen af LEI-koder. Og LOU, som står for Local Operating Unit er en lokal enhed, der arbejder med at udstede selve koderne til de forskellige ansøgere.

Selve oprettelsen af en LEI-kode klares ganske nemt. Dét gælder særligt, hvis du får LEI Service til at varetage oprettelsen for dig. Når du allerede har én, skal du dog typisk selv huske at forny LEI kode.

Hvorfor skal min LEI-kode fornys?

En LEI-kode kræver årlig fornyelsen, fordi det er nødvendigt at sikre, at alle data i den internationale LEI-database er relevante og opdaterede. Det er essentielt, at du husker at foretage fornyelsen, for hvis din LEI-kode udløber, kan du ikke længere udføre de finansielle transaktioner, som du normalt foretager dig.

Hvad koster fornyelsen af en LEI-kode?

Prisen for fornyelsen af din LEI-kode afhænger af, om du fornyer for ét eller adskillige år ad gangen. Fornyer du for eksempel din LEI-kode for ét år, koster det 349 kroner, hvis du foretager fornyelsen gennem LEI Service. Fornyer du derimod for fem år ad gangen, koster fornyelsen kun 258 kroner per år. Hvis du ved, at du skal bruge din kode i mange år frem, bør du altså forny for så mange år ad gangen, som du kan.

Hvad er forskellen på LEI-fornyelse og LEI-flytning?

LEI-flytning adskiller sig fra LEI-fornyelse ved, at du ved en LEI-flytning overfører din kode fra én tjenesteudbyder til en anden. Normalt vil du for eksempel kunne overveje at flytte din kode, hvis du ikke er tilfreds med din nuværende udbyders pris, gebyrer eller service. Som regel kan du flytte din kode gratis – men du skal naturligvis stadig huske at forny koden, når din udbyder minder dig om det.