Hvad gør Skiveegnen for grøn omstilling? 

Tekst: Linda Routh Kærgaard
Foto: Green Innovation Makers

Green innovation week, Elværket, GIW, Skive, Bizz UpHvad gør Skiveegnen for grøn omstilling? Skiveegnen har en mangeårig tradition for at arbejde med energi, klima og bæredygtighed. Skive Kommune, erhvervslivet, uddannelserne og ikke mindst borgerne udvikler i fællesskab en lang række grønne initiativer. Med status som Energiby, egnens brand ’RENT LIV’, udviklingen af den grønne erhvervs- og symbiosepark, GreenLab, og senest etableringen af Elværket Skive, Skiveegnens innovations- og iværksættermiljø, er grøn omstilling og innovation blevet central vej til at understøtte hele lokalområdets udvikling, vækst samt tiltrækningskraft.

Green Innovation Makers

Seneste initiativ er Green Innovation Makers, der på kort tid har udviklet sig fra at være én intens og begivenhedsrig uge i Skive til at være et nationalt samlingspunkt for grøn omstilling. Projektchef i Elværket Skive, Louise Vilsgaard, fortæller:

“Der er stor efterspørgsel på Green Innovation Makers, der matcher elever og studerende med virksomheder og organisationers reelle grønne udfordringer, da det skaber værdi for alle parter. Virksomhederne har eller kommer til at mangle arbejdskraft inden for den grønne omstilling og elever og studerende brænder for at bidrage aktivt til den grønne omstilling indenfor deres fagområde. Ved at arbejde med grøn innovation på denne måde udvikler elever og studerende grønne kompetencer og virksomheder/organisationer får grønne indsprøjtninger, der ofte skal til for at igangsætte udviklingen.”

Green innovation week, Elværket, GIW, Skive, Bizz Up

Forskellige spor

Green Innovation Makers er udvidet til at indeholde flere forskellige innovationsspor, men omdrejningspunktet er fortsat virksomheder og organisationers Green Challenges.

Samlet set arbejdes der i projektgruppen ud fra målsætninger om:

» At sætte turbo på den grønne omstilling ved at elever og studerende kommer med løsningsforslag til virksomheder og organisationers reelle grønne udfordringer

» At udvikle elever og studerendes kompetencer, så de kan gå ud og bidrage direkte til den grønne omstilling

» At understøtte og modne grønne idéer og løsninger til reel markedsværdi

Grøn innovation året rundt skaber værdi

Med sidste års lokale succes og opbakning til Green Innovation Makers står det klart, at konceptet kan udvides nationalt. Green Challenges fungerer som casemateriale for undervisere, der ønsker at benytte udfordringerne som en del af undervisningen. Via hjemmesiden www.giw.dk er Green Challenges tilgængelige året rundt. En ellers ressourcetung opgave for underviserne bliver serveret på et sølvfad, da der er etableret kontakt til virksomhederne og prædefineret rammer for opgaverne. Erfaringerne fra sidste år fortæller hvordan underviserne oplever mere motiverede studerende, der griber opgaverne og løfter dem til et højt fagligt niveau. I sidste ende kommer det virksomheder og organisationer til gode, der får flere forskellige indspark til deres grønne omstilling og med mulighed for at rekruttere medarbejdere med grønne kompetencer.

Grøn uge

Green Innovation Week i uge 39 er et fysisk samlingspunkt i og omkring Elværket Skive. Der vil være fokus på skalering af elevers og studerendes løsninger efterfølgende med råd og vejledning fra fageksperter og erhvervskonsulenter. Og der er flere ting på tegnebrættet, forklarer Louise Vilsgaard:

“Vi er et team på tværs af vækst, erhverv, uddannelse og kommune, der arbejder intensivt på at få de grønne enkelte tiltag til at koble sig på hinanden, så mulighederne for de nødvendige grønne løsninger bliver koordineret og får de bedste muligheder for forankring og reel grøn omstilling. Derfor vil der i Green Innovation Week ved Elværket Skive d. 30. september være syn for sagen med præsentationer af løsningsforslag, virksomheder, elever og studerendes præsentationer af produkter og løsninger, workshops, matchmaking, Green Talks, Grøn madbazar, Grøn handel og meget mere.”