Det handler om velvære. Om livskvalitet og om at være i ét med sig selv for at kunne være noget sammen med og for andre. David BR Camacho finder de bedste redskaber til dette udenfor i naturen.

HEG, Human Education Group, Bornholm, BIzz Up

Tekst: Anne Bente Volf

David BR Camacho er stor fortaler for naturen. Al dens saft og kraft. Al den energi, man kan få ”blot” ved at være i uderummet.

David har mere end 25 års erfaring fra den psykologiske/psykoterapeutiske verden og har arbejdet med personlige udviklingskurser til personlige profiler og direkte undervisning i de psykoterapeutiske termer.

Et naturbad, tak

“Det at arbejde med sig selv og at gøre det ude i naturen er en gave. Det handler om sansebaseret kropsorientering,” lyder det fra Davis BR Camacho.

“Om at opnå en bedre helhed med og i sig selv. Om at tage et japansk skovbad, kaldet shinrin-yoku. En oplevelse, som man har bevist nedsætter både puls og blodtryk. Shinrin-yoku, forest bathing, er beslægtet med meditation og mindfulness. Det handler om at være mentalt til stede i naturen og bruge sine sanser. Om at lægge mærke til lydene, lyset, duftene. Mærke omgivelserne. Det er ikke noget nyt, at naturen har en positiv indvirkning på os som mennesker. Det har den seneste tid under coronaen også vist. Mange mennesker har søgt ud i skove, på stier, ud til vandet. Et rum med højt til himlen og et rum, hvor man er fri.”

HEG, Human Education Group, Bornholm, BIzz Up

Bornholm

”Jeg bor på Bornholm, og her er man ét med naturen. Her er netop højt til loftet og masser af natur at boltre sig i,” siger David.

”Et naturbad er én ting, men et mørkebad i naturen er noget andet. Under en stjernehimmel. Fantastisk. Så er det andre sanser, vi får sat i bevægelse. Når mørket omfavner os. Det er også her på Bornholm, at vi er i gang med vores nye HEG-uddannelsestilbud. Human Education Group.”

David er leder på Sanse- og Naturbads instruktøruddannelsen.

”Der er så mange måder at være i naturen på, men tænk, at vi kan bruge den til at få det bedre. Til at udvikle os og kæmpe os ud af, væk fra eller måske tilbage til noget. Det er ret fint,” lyder det.

Mærk og brug sanserne

”Sanse & Naturbads instruktøruddannelsen” er baseret på principperne i naturterapi, natursansning og naturpædagogik.

Alene i Danmark har vi 480.000 mennesker i psykiatrien. Vi har 300.000 langtidssygmeldte, og vi har over 90.000 børn med forskellige diagnoser. Alligevel har vi måske haft for stor fokus på kognitiv terapi – uden det sanselige nærvær.

Hos HEG på Bornholm er scenen allerede sat. Den smukke scene, naturen selv har skabt. Den natur er – eller kan være – medicin i sig selv. Her må vi høre, se, mærke, føle, lytte, hoppe, gå, løbe, smage, dufte. Vi må genfinde alle sanserne. Vi må på ny forstå at bruge dem.

Vi sidder stille og mærker og lytter. Vi lægger os ned. Lukker øjnene. Vi lærer at trække vejret igen. Den rolige bevægelse. Vi lytter til kroppen og mærker efter. Giver tid. Tager tid. Og så er det her, vi tager fat. Vi snakker om tingene. Om det tunge, det dybe og det svære.

Vi mærker hver del af kroppen. Mærker jorden under fødderne. Vi lærer os selv at kende og bygger på. Bygger op. Finder ind.”

HEG, Human Education Group, Bornholm, BIzz Up

En balance

Passionen er tydelig at mærke på David, som i mere end 25 år har arbejdet med netop dette.

”Størstedelen af de mennesker, som ønsker at blive klogere på denne vej, er allerede uddannet indenfor sundhedsfaglige fag og ønsker med HEG at bygge oven på.”

”Uddannelsen henvender sig til mennesker, som allerede arbejder terapeutisk, kropsligt, psykologisk, pædagogisk i naturen etc. og som ønsker at få opgraderet og fornyet deres viden, ved hjælp af nye perspektiver indenfor natur, udeliv og sundhedsfremme – og som i forvejen bruger naturen personligt i deres liv. Vi optager naturterapeuter, naturcoach, naturpædagoger, master i natur og sundhedsfremme og naturvejledere.”

Læs mere om uddannelsen her.

David fortsætter: ”Man kan ikke helt læse sig til det her i en bog. Det skal ses, høres og mærkes på egen krop, for at man kan give det videre. Men jeg synes, det er så meget mere end bare en efteruddannelse. Det er jo heller ikke det, det handler om. Men mere om, hvad vi kan tilbyde hinanden. Om at hjælpe hinanden. Om at have det godt med sig selv. Om frihed, frihed til at være. Vi skal mærke, at vi gror. Vi skal spise godt for at gi’ godt og for at få det godt. Det er en slags biodiversitet. En balance. Der skal fyldes på.”

Nytår på retreat

Onsdag den 29. december 2021 er der mulighed for at komme på retreat, hvor naturterapi, sokratiske samtaler og det at leve i naturen bruges som et effektfuldt værktøj til at skabe ro og rum til at mærke efter, hvad man ønsker sig for 2022.

”Du vil få et endnu større fokus på livskvalitet, og efter de fem dage vil du kunne stole endnu mere på dig selv og leve med fokus på meningsfuldhed og frihed til at være herre i eget liv,” lyder det fra David.