Hos Viborgegnens Erhvervsråd har man sat blus under profilering af byens erhvervsmæssige styrkepositionen som en firbenet taburet, hvor formålet er at danne bro og åbne døre, som folk ikke har set

 

Gammel, støvet og en historie præget af store offentlige arbejdsplader i byen. Til tider måske endda lidt snobbet. Domkirkebyen i hjertet af Jylland, som oveni købet i en periode var stedet, hvor Danmarks konger blev hyldet, har i nogles øjne gennem årene være lidt af en tørvetriller. Det image er dog på vej retur. Fokus på vækst, iværksætteri, kreative miljøer og et rigt kulturliv er nogle af årsagerne til, at Viborg er blevet et attraktivt sted at bo og arbejde.

En af dem, der i høj grad søger at præge udviklingen i byen, er Viborgegnens Erhvervsråd med erhvervsdirektør Henrik Hansen i spidsen. Han fortæller: ”Viborg er inde i en stærk, positiv udvikling, hvor jeg mener, at vi som erhvervsråd spiller en vigtig rolle. Vi vil gerne være limen, der får virksomhederne til at tale sammen på tværs og åbne døre, som folk måske ikke har set. Derfor har vi valgt en model med lokal forankring via en stærk medlemskreds, hvor vi bestræber os på at kende virksomhederne og personerne godt for at kunne danne bro og skabe nye samarbejder.”

 

Vild med data i Viborg

Viborgegnens Erhvervsråd, der tæller ca. 700 medlemmer, betegner byens erhvervsmæssige styrkeposition som en taburet med fire ben: datacenterindustri, IT og animation, produktion og landbrug og fødevarer. Det første ben – datacenterindustrien – skyller i øjeblikket indover Danmark; Odense får Facebooks nye datacenter, og i Viborg har computerfirmaet Apple kastet sin kærlighed på en mark nord for byen, hvor et 160.000 m2 stort datacenter bliver fremtidig arbejdsplads for flere hundrede mennesker. Denne bølge rider Viborgegnens Erhvervsråd med på. Henrik Hansen siger: ”Vi har taget initiativet og står foran lanceringen af en landsdækkende forening for leverandører til datacenterindustrien. Tanken er et nationalt netværk af virksomheder, hvor det gøres overskueligt for udenlandske virksomheder, hvem de kan handle med, når de står for at investere i datacentre i Danmark. Det er et initiativ, vi er stolte af at kunne sætte i søen.”

 

Fremtiden på tegnebrættet
Den voksende IT branche og den kreative anvendelse af IT i kraft af animation ser Henrik Hansen et stykke ad vejen som ét fælles område: ”Jeg tror, der ligger et enormt potentiale gemt i at knytte de lidt hårdere IT kompetencer til de kreative animationskompetencer, som vi har i byen. Ambitionen er, at Viborg skal være Europas fremtidige animationshovedstad, hvilket kræver et endnu større erhvervsfokus og netværk omkring animationsskolen. Vi ønsker at tiltrække større aktører indenfor animationsbranchen, hvor især klyngedannelse og et aktivt investeringsmiljø er afgørende. Derfor hænger de to områder IT og animation uløseligt sammen, hvis målet om at blive endnu mere toneangivende indenfor animation skal nås.”

 

De velbevarede hemmeligheder
Taburettens to sidste ben består af produktion og industri samt landbrug og fødevarer. Henrik siger: Ikke mange ved det, men Viborg er Danmarks sjettestørste industrikommune. Derudover er vi en af landets største landbrugskommuner, hvor det ud over produktion af kød og foder blandt andet også handler om levering af energi. Dette fjerde ben er særdeles stærkt qua den forskning, der finder sted i Foulum, som er Danmarks nationale center for fødevarer og jordbrug. Jord er globalt set en knap ressource, hvor vi i Viborg kan bidrage med viden til nogle af de globale udfordringer, vi står overfor med blandt andet dyrevelfærd og fødevaresikkerhed som hotte emner.”

Fortæl historien
Fremtiden for Viborg ser lovende ud i Henrik Hansens krystalkugle: ”Befolkningen er vokset betragteligt de seneste ti år. Den tendens, tror jeg, fortsætter. En af årsagerne er, at Viborg vil blive kendetegnet ved en stærk international profil, som både tiltrækker flere internationale medarbejdere og flere studerende. Vi skal blot huske at fortælle de gode historier. Det bringer os tilbage til animationen, hvor vi står stærkt i forhold til at kommunikere og lave værdiskabende storytelling på et universelt sprog. Dermed er ringen sluttet med de fire ben i Viborgs taburet,” slutter Henrik Hansen.