Den kendte iværksætter Katja Bamberger Bro og servicekoncernen ISS er gået sammen om at lave et nyt samtalespil, der skal skabe og styrke dialogen på tværs i ISS-koncernen om blandt andet fremtidens arbejdsplads, diversitet og inklusion og det gode arbejdsliv. Som led i samarbejdet donerer ISS 100.000 kr. til Røde Kors.

Røde Kors udpeger hvert år en gruppe kendte og entreprenante personligheder fra kultur-og erhvervslivet til at samle penge ind til organisationens arbejde for at hjælpe sårbare og udsatte mennesker. Klub 10 hedder ambassadørgruppen, som sidder et år ad gangen.

Klub 10

En af de nyudnævnte ambassadører er iværksætteren Katja Bamberger Bro, der har udviklet samtalespillet Small Talk Big Questions, og da hun blev udvalgt til Klub 10, kontaktede hun ISS med henblik på et samarbejde til fordel for Røde Kors.

Samarbejdet har udmøntet sig i en specialudgave af Small Talk Big Questions, der har til formål at skabe dialog blandt koncernens medarbejdere om værdier og de agendaer, som den globale servicekoncern arbejder med i det daglige, herunder fremtidens arbejdsplads, det gode arbejdsliv, bæredygtighed, diversitet og inklusion samt teknologi.

”Jeg er så taknemmelig for, at en stor virksomhed som ISS i den grad sætter deres medarbejdere først og lytter til dem. Spørgsmålene omkring diversitet har været spændende at udvikle med ISS, da det ligesom bæredygtighed er et emne, som er vigtigt at have fokus på i dagens virksomheder,” siger Katja Bamberger Bro og uddyber:

”Samtalekort er geniale til at give virksomheden indsigt i medarbejdernes holdninger. Spørgsmålene åbner for en helt ny forståelse for hinanden, og det som kommer frem, er guld værd for en virksomhed.”

Klar til efteråret

Hos ISS er der også stor tilfredshed med spillet, der bliver taget i brug i ISS til efteråret.

”Det er et super initiativ, og en sjov og anderledes måde at skabe dialog på hos vores medarbejdere om vores værdier som fx fællesskab, entreprenørskab og ærlighed. Vi tror på, at Small Talk spillet kan være med til at give nogle andre perspektiver og holdninger, og bringe dialogen videre end vi kan i en normal arbejdssituation. Vi glæder os meget til at præsentere det for vores medarbejdere, når vi tager det i brug senere på året,” siger Christian Lauritsen, direktør for People & Culture i den danske del af ISS.

ISS har tradition for at støtte velgørende formål – blandt andet til Røde Kors, som ISS i forvejen har et langt partnerskab med. Som led i Klub 10-samarbejdet har ISS doneret 100.000 kr. til at støtte Røde Kors.

Aldrig haft en spil-entreprenør

”Vi er meget taknemmelige for ISS’ medvirken til at støtte vores gode arbejde og glæder os over, at der ydermere er lavet et produkt til gavn for ISS’ medarbejdere,” siger Anders Ladekarl, Generalsekretær for Røde Kors.

”Vi har haft mange dygtige entreprenører i Klub 10, men vi har aldrig haft nogen som lavede et spil,” siger Jens Grønning, ansvarlig for Røde Kors Klub 10.

I den nye Klub 10 er blandt andre Mia Wagner og Frederikke Schmidt også nye ambassadører. Tidligere ambassadører tæller blandt andre Johan Bülow, Christian Arnstedt, Ilse Jacobsen og Kuno Ystrøm.